De glazen bol. Stel nou dat er echt één zou bestaan? In ieder geval komt predictive analytics heel dichtbij die glazen databol.

Als manager kun je niet alleen inzicht krijgen in welke producten en diensten in de toekomst het meest winstgevend zullen zijn, maar ook wat het risico is dat klanten of medewerkers afvallen (churn-analyse), wie de grootste talenten of meest winstgevende klanten zullen worden (profileringen) en ga zo maar door.

Een datagedreven organisatie is een organisatie die niet op gevoel stuurt, maar organisatiebreed gebruik maakt van beschikbare data.

 Van beschrijvend naar voorspellend

We kijken terug (descriptive), onderzoeken het waarom (diagnostic) om vervolgens te gaan voorspellen (predictive) én de beste actie aan te bevelen (prescriptive).

 Forecasting

Maak slimme prognoses voor je organisatie! Door nu alvast goede prognoses te maken en scenario’s uit te werken, kun je met de tijd meegaan en anticiperen.

 Strategische Personeelsplanning (SPP)

Regeren is vooruitzien, ook als het gaat om het juiste personeel op de juiste plek. Bij een SPP-traject neem je de regie over de toekomst. Wij helpen je om deze regie te pakken.

Zelfsturende processen

Datagedreven besluitvorming is uitstekend, maar geautomatiseerde, datagedreven, processen leveren echte relevantie. De huidige technologie maakt het mogelijk!

Cases

Waar we trots op zijn