Basisboek statistiek in business | Rob Erven, Dirk van der Laan

Statistiek speelt een belangrijke rol in allerlei aspecten van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld bij marktonderzoek, investeringsbeslissingen en in de accountancy bij controle van de boekhouding.

‘Basisboek statistiek in business’ biedt een heldere basis voor het toepassen van statistiek in het bedrijfsleven. Stap voor stap komen de verschillende onderwerpen aan de orde. Het boek bevat kennisopgaven, toegepaste opgaven van makkelijk naar moeilijk, uitgebreide opgaven met praktijkvoorbeeld en een overzicht van gebruikte formules.

Onder Extra zijn powerpointpresentaties, multiple-choice vragen, de antwoorden van alle opgaven en extra opgaven opgenomen.

Het vervolg op dit boek is ‘Statistiek in business voor gevorderden’ van Rob Erven.