Behoud jouw talent: De belangrijke rol van de eNPS voor werknemersretentie in de huidige arbeidsmarkt

an image that depicts a group of happy, engaged employees at work, emphasizing their positive attitude

Als je in 2023 ondernemer bent, dan is de kans groot dat jij te maken hebt met werknemerstekorten. Sinds het tweede kwartaal van 2022 is het tekort aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt zo erg opgelopen dat er in alle beroepsgroepen in Nederland een werknemerstekort is1. Dit tekort is tot heden niet gestabiliseerd, waardoor er in juni 2023 nog 427 duizend vacatures openstaan in Nederland². Dat is veel meer dan de 220 tot 250 duizend open vacatures die er normaal waren in de periode van 2017 tot en met 2020. Het is dus echt een groot probleem geworden. 

De tekorten aan werknemers worden vooral veroorzaakt door de vergrijzing. Al lange tijd waarschuwen experts voor de problemen die de vergrijzing met zich mee kan brengen, en nu worden die problemen steeds duidelijker. De situatie is nog verergerd door de coronapandemie. Tijdens de lockdowns hebben mensen minder geld uitgegeven aan producten en services, maar nu is de vraag weer enorm toegenomen en is er onvoldoende capaciteit om aan die vraag te voldoen. 

Naar verwachting zal de arbeidsmarkt niet op korte termijn stabiliseren. 2023 is hier het bewijs voor. Desondanks dat er een angst voor een recessie is, is het aantal openstaande vacatures slechts met 20 duizend afgenomen ten opzichte van het hoogtepunt. Daarom is het nu absoluut noodzakelijk voor bedrijven om een laag personeelsverloop te hebben. Het behouden van bekwaam personeel is dan ook de sleutel tot succes in deze veranderende markt. En wat blijkt uit de theorie en de praktijk – de beste manier om je personeel te behouden, is door ze tevreden en betrokken te houden. 

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

eNPS

Om te meten hoe tevreden en betrokken werknemers zijn, gebruiken veel bedrijven de employer Net Promoter Score (eNPS). De eNPS wordt gebruikt om te meten in hoeverre medewerkers hun organisatie als werkgever aan anderen zouden aanbevelen. Hiermee is de eNPS een maatstaf voor medewerkersbetrokkenheid en tevredenheid.  

Het grootste voordeel van het gebruiken van de eNPS boven andere maatstaven is dat het simpel te berekenen en eenvoudig te begrijpen is. De eNPS wordt namelijk berekend door de vraag te stellen: “Hoe waarschijnlijk is het dat je jouw organisatie als werkgever aan anderen zou aanbevelen?”. Deze vraag wordt vervolgens door de deelnemers beantwoord op een schaal van 0 tot en met 10. Op basis van dit antwoord worden de werknemers dan bestempeld als promotors, passieven of criticasters.  

  • Promotors* (8-10): medewerkers die de organisatie zeer waarschijnlijk aanbevelen. Dit zijn de personen die op een feestje vol enthousiasme over hun werkgever zullen vertellen.  
  • Passieven* (6-7): medewerkers die de organisatie waarschijnlijk aanbevelen.  
  • Criticasters* (0-5): medewerkers die de organisatie niet aanbevelen. Deze mensen zullen actief hun ongenoegen over de organisatie uiten.  

*De groepen zijn gedefinieerd op basis van de Europese berekening van de eNPS  

De eNPS-score wordt uiteindelijk berekend door het percentage criticasters van het percentage promotors af te trekken. 

De relatie tussen de eNPS en werknemersretentie  

In ons jaarlijkse eNPS-onderzoek bekijken we ook of werknemers van plan zijn om bij hun huidige werkgever te blijven of dat ze overwegen om van werkgever te veranderen. In het rapport van 2023 hebben we bovendien onderzocht of er een verband bestaat tussen de eNPS en de mate waarin werknemers bij hun huidige werkgever blijven. De onderstaande grafiek laat zien hoe de eNPS samenhangt met het behoud van werknemers. 

   

Bron: AnalitiQs eNPS onderzoek mei 2023  

Zoals duidelijk blijkt, is 85% van de promotors plan om bij hun huidige werkgever te blijven, terwijl slechts 28% van de criticasters dit overweegt. We hebben deze bevinding getest onder alle sectoren en demografische groepen en hebben vastgesteld dat wanneer werknemers echt tevreden en betrokken zijn, er weinig reden is voor hen om van baan te veranderen. 

Break 

Het is dus in deze tijd, waar het behouden van werknemers van groot belang is, aan te raden om regelmatig de eNPS te meten. Echter, het meten van de eNPS op zichzelf is niet voldoende. Je moet meer inzicht krijgen in de oorzaken waarom werknemers wel of niet tevreden en betrokken zijn met jouw organisatie en welke stappen genomen moeten worden om de eNPS te verbeteren.  

Hierbij kan AnalitiQs jouw organisatie helpen. Door te investeren in medewerkertevredenheidsonderzoeken (MTO) en gebruik te maken van de expertise van een ervaren partner zoals AnalitiQs, kun je waardevolle inzichten verkrijgen om de retentiestrategieën te versterken en jouw talentvolle medewerkers te behouden.  

Meer weten?

Als u meer wilt leren over ons eNPS onderzoek:   https://www.analitiqs.com/medewerkersonderzoeken/employee-net-promotor-score-enps/#enps-rapport  

Contact

Bent u geïnteresseerd? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact met ons op!   

Bent u benieuwd naar andere onderzoeksthema’s binnen medewerkersonderzoek? Bekijk dan ons complete dienstenoverzicht.   

Dit artikel is geschreven door: 

Niek Klaver

Zoek op deze website