Interview met Henrieke van Bommel over het DEI event van 12 september 2023 

AnalitiQs organiseerde dit jaar het eerste datagedreven DEI-event, in samenwerking met Van Lanschot Kempen. We zijn nu een dag verder, hoe kijk je erop terug? 

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

“Het evenement was buitengewoon succesvol, en ik ben ervan overtuigd dat we een fantastische groep D&I-professionals hadden die hebben deelgenomen. De nadruk lag echt op het delen van best practices met elkaar. Laura en Monique hebben inspirerende voorbeelden gepresenteerd van hoe ze bij VLK en NN werken aan diversiteit. 

Sergio heeft ons een dieper inzicht gegeven en onze horizon verbreed naar het verzamelen van gegevens met betrekking tot etniciteit en culturele achtergrond. Dit is net zo belangrijk als het verzamelen van gendergerelateerde gegevens, hoewel dit laatste onderwerp vanzelfsprekend van groot belang blijft.” 

Foto van Henrieke van Bommel tijdens het DEI Event op 12 september 2023

Het was opvallend dat het tijdens het event niet ging over de ‘why’ van DEI, maar het thema meer gericht was op hoe een datagedreven DEI aanpak opgezet kan worden: van een missie en visie tot de meer operationele initiatieven. Wat zijn zaken die je het meest zijn bijgebleven, jouw key takeaways? 

“Misschien is het geen alom populaire opvatting, maar ergens lijkt het erop dat de ‘waarom’ (why) steeds minder relevant wordt. Tijdens het evenement werd duidelijk dat veel organisaties beseffen dat ze actie moeten ondernemen, ongeacht de motivatie erachter.

Als een bedrijf zijn medewerkers niet eerlijk behandelt of niet goed behandelt, leidt dit tot vertrek of het uitblijven van nieuw personeel. Bedrijven benadelen zichzelf door DE&I niet goed op orde te hebben. 

Wat me is bijgebleven, is dat bedrijven steeds beter lijken te begrijpen hoe ze genderdiversiteit moeten aanpakken en meten. De volgende stap is het aanpakken van etniciteit, ondanks de uitdagingen die hierbij komen kijken. Belangrijk is om niet over mensen te praten, maar met mensen te praten. Een belangrijke les is dat organisaties die starten met werkgroepen wanneer een nieuw onderwerp wordt aangesneden, dit echt in samenwerking met medewerkers moeten oppakken. 

Tot slot, het is essentieel om over de juiste gegevens te beschikken om te weten of je op de goede weg bent. Het is niet langer voldoende om naar de organisatie te kijken en op basis van schijnbare verbeteringen te zeggen dat het beter gaat. Het is noodzakelijk om meetbare doelstellingen te hebben en de voortgang te volgen om te bepalen of je op de juiste koers zit.” 

Komt er een volgende editie? En wat zou dan invalshoek kunnen zijn?

“Zeker, er komt een volgende editie in mei 2024. De invalshoek voor de volgende keer zal gericht zijn op het thema ‘Putting the E in D&I’. Equity, oftewel gelijkwaardigheid, is nog steeds een onderbelicht aspect in dit debat. De vraag is hoe een organisatie niet alleen gelijkheid kan bereiken (bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen en het dichten van loonkloven), wat gelijkheid (equality) betreft. Maar hoe kunnen organisaties daarna de stap zetten naar werkelijke gelijkwaardigheid? 

In de volgende editie willen we dus dieper ingaan op hoe organisaties niet alleen streven naar gelijkheid, maar ook naar gelijkwaardigheid voor alle medewerkers, ongeacht hun achtergrond en individuele historie.”

Dit klinkt uitdagend, welke uitdagingen zijn er als je dit als bedrijf wilt meten en hierop wilt sturen? 

“Om te beginnen, is het van cruciaal belang dat we duidelijk definiëren wat er bedoelt met gelijkwaardigheid en wat er als eerlijk beschouwd wordt. Dit vormt de basis voordat je als organisatie verdere stappen kunt zetten. Een voorbeeld hiervan is de kwestie van kinderopvang, stel je een situatie voor waarin mensen met kinderen gratis opvang krijgen zodat ze fulltime kunnen werken. Wat als iemand geen kinderen heeft en geen gebruikmaakt van deze voorziening? Is dit dan eerlijk? 

In feite streef je naar een vorm van ongelijkheid om tot een rechtvaardig resultaat te komen. Het is belangrijk om dit soort aspecten te ‘waarderen’, te kwantificeren en ze te waarderen in termen van de impact op medewerkers. Hoe waarderen we onze medewerkers en wat bieden we hen aan? Dit zijn essentiële vragen om te beantwoorden.” 

Dit lijkt mij het kruispunt waar data en ethiek elkaar tegenkomen, zoals vaak in het gesprek rondom DE&I. Wat is je persoonlijke kijk op de toegevoegde waarde van DE&I? 

“De voordelen van Diversiteit, Equiteit en Inclusie (DE&I) ontstaan juist wanneer eenzelfde situatie vanuit een ander perspectief wordt bekeken; hierin schuilt m.i. de meerwaarde van een divers en inclusief team. Het draait om het creëren van een omgeving waarin dit mogelijk is. Wanneer dit gebeurt dan snijdt het mes aan twee kanten, er ontstaat een prettige werkomgeving voor medewerkers en er ligt een creatief fundament waar organisaties op kunnen bouwen.” 

Bekijk hier de aftermovie!

Zoek op deze website