TOM (Target Operating Model) en Governance binnen HR Analytics 

An evening scene at a modern office with data analysts at work, symbolizing the importance of HR Analytics.

Voordat organisaties daadwerkelijk datagedreven werken, is een transitie nodig. Veel organisaties stappen in de valkuil om een aantal dataspecialisten aan te nemen waarmee ze verwachten de transitie te vervolmaken. Dat is niet voldoende. Datagedreven werken en HR Analytics zijn een manier van werken en vraagt iets van álle rollen en functies binnen een bedrijf. Er is een transitie nodig van een manier van werken waarin opinies en emoties de norm zijn, naar één waarin feiten leidend zijn. 

Dat is waar het Target Operating Model (TOM) om de hoek komt kijken. In dit artikel gaan we in op wat een TOM is, waarom het belangrijk is en hoe je governance succesvol inzet. AnalitiQs helpt organisaties bij het opstellen en implementeren van een TOM en governance voor HR Analytics.  

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat is een Target Operating Model (TOM)? 

Het Target Operating Model (TOM) is een concept dat het gewenste organisatiemodel beschrijft om strategische doelen te realiseren, inclusief processen, mensen, technologie en structuur. Op deze manier geeft een TOM een duidelijke richting en focus, helpt om HR Analytics af te stemmen op de bredere organisatiedoelstellingen, zegt iets over rollen, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen en speelt ook een rol bij het toewijzen van budget en middelen.  

Samengevat is een Target Operating Model (TOM) is als een blauwdruk voor hoe een bedrijf wil werken om bepaalde doelen te bereiken.  

Waarom is een TOM en governance belangrijk? 

Veel organisaties hebben de juiste mensen in dienst om met HR Analytics aan de slag te gaan. Denk aan Onderzoeksanalisten, Data engineers, Business Intelligence Developers en Data Scientists. Maar toch blijft het voor organisaties lastig om tastbare waarde te creëren. Daarom neemt het Target Operating Model een belangrijke rol in, omdat anders de juiste onderdelen wel aanwezig zijn, maar nog niet optimaal functioneren als één geheel.  

Ook governance is cruciaal voor HR Analytics omdat het zorgt voor duidelijkheid, consistentie en betrouwbaarheid in de verzameling, opslag, analyse en het gebruik van HR-data.  

TOM en Governance. Nauw verbonden, maar niet hetzelfde 

Target Operating Model (TOM) en governance worden nog wel eens in één adem genoemd, maar zijn niet hetzelfde. Governance komt grotendeels terug binnen een TOM, omdat het verwijst naar de regels, procedures, richtlijnen en structuren die worden vastgesteld om de besluitvorming en verantwoordingsplicht in de organisatie te sturen. Governance bepaalt hoe beslissingen worden genomen, wie verantwoordelijk is voor welke taken, hoe communicatie plaatsvindt en hoe de prestaties van de organisatie worden gemeten en gecontroleerd. Het heeft betrekking op het beheer en de controle van de activiteiten van de organisatie om ervoor te zorgen dat deze op een consistente  

Eigenlijk kun je zeggen dat het Target Operating Model (TOM) het gewenste organisatiemodel beschrijft, terwijl governance de regels en structuren biedt om ervoor te zorgen dat het TOM succesvol wordt geïmplementeerd en beheerd. 

Tien gebieden binnen HR Analytics 

Om de transitie naar datagedreven werken succesvol te maken, hanteert AnalitiQs tien gebieden binnen HR Analytics. Deze dienen allemaal meegenomen te worden, en Governance is één van deze gebieden. 

Hoe zet je een governance model op? 

Om te komen tot een governance model voor HR Analytics, beantwoord je een aantal vragen. 

Welke data zijn er? 

Een effectieve governance voor HR Analytics begint met het identificeren van alle relevante data domeinen binnen de organisatie. Dit zijn niet alleen medewerkerdata, maar dit kunnen ook financiële data of klantdata zijn. 

Hoe zijn deze data gestructureerd? 

De volgende stap is om te begrijpen hoe de governance structuren van deze domeinen eruitzien. Hierbij is het cruciaal om te achterhalen hoe de data verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en gedeeld wordt, en wie verantwoordelijk is voor deze processen. 

Welke rollen zijn er nodig? 

Vervolgens kijk je naar de rollen binnen deze structuren die ingezet moeten worden. De mogelijke rollen worden verderop besproken.

Welke rollen zijn aanwezig en welke niet? 

Wat betreft de keuze tussen insourcing en outsourcing, of een combinatie hiervan, hangt het af van de specifieke behoeften en capaciteiten van de organisatie. Als de organisatie bijvoorbeeld niet over de benodigde technische vaardigheden of capaciteit beschikt, is het zinvol zijn om bepaalde taken uit te besteden.  

Welke regels en procedures zijn er? 

Ten slotte moet er een duidelijk beleid en procedures zijn voor datatoegang, dataveiligheid en dataprivacy, waarbij rekening wordt gehouden met wettelijke voorschriften en ethische overwegingen. 

Is de opzet optimaal of zijn er verbeteringen mogelijk? 

Bij de opzet van een governance model is het essentieel om duidelijke rollen en verantwoordelijkheden toe te wijzen, regelmatige controles en evaluaties uit te voeren, en open communicatie en samenwerking tussen alle betrokkenen te bevorderen. Op die manier kan het model steeds verder geoptimaliseerd worden. 

De rollen binnen je HR-data team 

Er zijn verschillende rollen te benoemen binnen HR-data governance. Denk aan: 

Data Consulting & Translation 
De Translator die de vraag van de organisatie vertaalt naar oplossingen binnen het domein van HR-data 

Data Science & Analytics 
Data Scientist, BI developers die de oplossing vormgeven 

Data solutions 
Engineers die het HR-data platform vormgeven waarop de verschillende oplossingen door Data scientists en BI developers gebouwd kunnen worden.  

Employee experience specialist 
Dit zijn experts die bedreven zijn in het opzetten van onderzoeken en vragenlijsten om de ervaringen en beleving van medewerkers in kaart te brengen. 

Datamanagement 
De data infrastructuur waarop gewerkt wordt. Deze wordt vaak ingekocht bij een externe leverancier.  

Lees meer over het insourcen en outsourcen van datarollen en de rol van de Analytics Translator. 

AnalitiQs helpt bij het succesvol maken van HR Analytics 

Om HR Analytics succesvol in het zetten is het van belang om de transitie naar datagedreven werken te doorlopen. Daarnaast is het belangrijk om doelen te stellen en de as-is en to-be situatie te beschrijven met het gewenste organisatiemodel (TOM) om de doelen te bereiken, inclusief processen, mensen, technologie en structuur. Binnen het TOM neemt Governance een belangrijke rol in, waarin bijvoorbeeld rollen en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. 

Wil je meer weten over de onderwerpen in dit artikel, heb je hulp nodig met de transitie naar datagedreven HR, of wil je sparren over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.   

Dit artikel is geschreven door

Alex Hellemons

Zoek op deze website