Verdieping op Equal Pay-analyse: de Gelijk Startsalaris-analyse 

Visuele Reis: Kunstwerk Progressie equal pay

Gelijk loon voor gelijk werk (equal pay) is een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling staat. Uit Europees onderzoek blijkt dat werkende vrouwen in de EU gemiddeld nog altijd 13% minder verdienen dan mannen. In Nederland scoren we ongeveer gelijk.  Niet voor niets voert AnalitiQs bij steeds meer organisaties een gelijk loon-analyse uit.  

Door het aantoonbare verschil in beloning in Nederland is het geen verrassing dat we bij onze onderzoeken naar gelijke beloning ook regelmatig op een kleiner of groter beloningsverschil stuiten. Het doel is om mensen die hetzelfde werk doen gelijk te belonen, ongeacht hun achtergrond. Om dit doel te bereiken is het belangrijk om te achterhalen waar het verschil in beloning vandaan komt. Met een gelijk startsalaris-analyse onderzoeken we of het verschil al zichtbaar is zodra mensen in dienst treden, of dat het op een ander moment ontstaat. Daarna kunnen we bepalen welke stappen het verschil verkleinen of zelfs laten verdwijnen.  

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat is een gelijk startsalaris-analyse? 

Een gelijk startsalaris-analyse is een onderdeel van de equal pay-analyse, waarbij er wordt gekeken naar alle medewerkers die het afgelopen jaar zijn gestart en hun salarissen. Vervolgens kun je bepalen of er al bij de start van nieuwe medewerkers sprake is van loonongelijkheid op basis van geslacht. Zo ja, dan kun je die verschillen verder analyseren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mannen vaker in een hogere functie instromen. Het startsalaris is dan hoger. 

Het mooie? Zo’n verdiepende gelijk startsalaris-analyse is heel gemakkelijk uit te voeren. De gegevens die je hiervoor nodig hebt, zijn namelijk al verzameld voor de equal pay-analyse. 

Voorbeeld van een gelijk startsalaris-analyse bij een financiële instelling

Eén van de organisaties waarvoor AnalitiQs een equal pay-analyse en gelijk startsalaris-analyse heeft gedaan is een Nederlandse financiële instelling. Uit de eerste analyse bleek dat er inderdaad een verschil bestond tussen de beloning van mannen en vrouwen, iets dat vaker voorkomt binnen de financiële sector.  

Daarna werden de beloningen van nieuwe medewerkers geanalyseerd, waaruit bleek dat daar slechts een klein verschil bestond. Bovendien was dit verschil vooral te vinden één à twee business units. Het advies was om verder te kijken naar deze units en hier het aannameproces verder onder de loop te nemen. Verder liet de gelijk startsalaris-analyse zien dat de organisatie met het aannamebeleid de pay gap in de organisatie niet verder deed toenemen en de oorzaken voornamelijk in de beloning van bestaande medewerkers gezocht diende te worden.  

Verder onderzoek ook op andere dimensies mogelijk 

Geeft de gelijk startsalaris-analyse geen of weinig indicatie voor de verschillen, dan zoek je naar andere factoren die het verschil verklaren. Bijvoorbeeld of het verschil op een later moment tijdens de loopbaan ontstaat, of juist een overblijfsel is uit het verleden en vooral zichtbaar is bij medewerkers die al lange tijd bij de organisatie werken.  

Een voorbeeld hiervan is een mobiliteitsanalyse. Daarbij zijn niet nieuwe medewerkers onderwerp van het onderzoek, maar kijken we juist naar doorstroom. Doen vrouwen er langer over om een stap op de carrièreladder te maken bijvoorbeeld, of groeien ze helemaal niet door? Krijgen ze minder (of juist meer) salarisverhoging wanneer ze promotie maken?  

Door gestructureerd oorzaken te onderzoeken, krijgen we steeds meer inzicht in de verschillen in beloning. En daarmee in de mogelijkheden voor écht gelijk loon, gelijk werk! 

Equal pay-analyse inclusief gelijk startsalaris-analyse door AnalitiQs 

Wil je meer weten over de HR-analyses van AnalitiQs of weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.  

Lees ook: Nieuwe Europese wet moet loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten.

Dit artikel is geschreven door

Henrieke van Bommel

Zoek op deze website