Equal Pay analysis bij AkzoNobel 

Equal Pay | Diversiteit en inclusie

AkzoNobel en AnalitiQs: Gelijke Beloning Analyse en Impact

AkzoNobel is een multinational uit Nederland die gespecialiseerd is in verf en coatings. Het is een van de grootste en meest vooraanstaande wereldwijde bedrijven op het gebied van coatings en verf. Met meer dan 35.000 werknemers wereldwijd wilden ze een wereldwijde analyse van gelijke beloning uitvoeren. Na zorgvuldige overweging kozen ze AnalitiQs als hun partner. 

Vandaag interviewen we Magdalena Guaia, Global Diversity, Equity & Inclusion Advisor, over haar ervaringen met het uitvoeren van onderzoek naar gelijke beloning en AnalitiQs. 

Waarom AkzoNobel een analyse van gelijke beloning uitvoert 

Magdalena, kun je de reden uitleggen waarom AkzoNobel een analyse van gelijke beloning uitvoert? 

“Bij AkzoNobel zijn we toegewijd aan diversiteit, gelijkheid en inclusie. We erkennen dat gegevens fundamenteel zijn om te begrijpen waar onze focus moet liggen en waar verbeteringen nodig zijn. Gegevens van het World Economic Forum laten zien dat het nog steeds 132 jaar zal duren om wereldwijde gendergelijkheid in het algemeen te bereiken, tegenover een voorspelde 136 jaar in 2021. We vinden het noodzakelijk om dit aan te pakken, terwijl we ook erkennen dat we blootstaan aan dezelfde systemen, sociale normen en stereotypen die bijdragen aan dergelijke ongelijkheden. Met dit bewustzijn besloten we om de gelijkheidsbril op onze beloningspraktijken bij AkzoNobel te zetten en de handen uit de mouwen te steken om te begrijpen waar we staan en waar we moeten ingrijpen.” 

De oplossing 

Gebaseerd op de behoeften van AkzoNobel voerde AnalitiQs een uitgebreide analyse van gelijke beloning uit. De belangrijkste vraag van deze studie is: ‘Krijgen mannen en vrouwen gelijke beloning voor gelijk werk.’ 

Ons eerste doel is het begrijpen van de HR-gegevensstructuur van AkzoNobel, hoe HR-gegevens worden verzameld en in welke systemen, over alle landen heen. Bovendien moeten we de compensatie- en organisatiestructuur begrijpen. Op basis van deze informatie worden keuzes gemaakt om zoveel mogelijk informatie op te nemen. 

Bij het kennen van de HR-gegevensstructuur is het belangrijk om binnen AkzoNobel af te stemmen op gelijke beloning en gelijk werk. Als wereldwijde organisatie kan de beloning verschillen tussen landen, met verschillende valuta en xxxx. In de analyse zorgt AnalitiQs ervoor dat deze verschillen worden gecorrigeerd. 

Na het delen van de relevante gegevens door AkzoNobel kan AnalitiQs verschillende analyses uitvoeren om de belangrijkste onderzoeksvraag te beantwoorden. We gebruiken een weegmodel, dat verschilt van een regressiemodel. Een weegmodel biedt de mogelijkheid om de individuele effecten van verschillende variabelen te verklaren die een verschil in beloning kunnen verklaren, bijvoorbeeld functieniveau, land of bedrijfseenheid. 

Op basis van deze analyses konden we AkzoNobel hun beloningsverschil laten zien, zowel vóór als na correctie voor verschillende variabelen. 

Resultaten

Magdalena, kun je met ons delen wat de resultaten je hebben verteld? Wat waren de meest opvallende inzichten? 

“Onze resultaten zijn bemoedigend, en we zijn tevreden dat het loonverschil (na correctie) binnen AkzoNobel relatief klein is: 0,9% in het voordeel van mannen. In eenvoudige bewoordingen betekent dit dat voor elke 100 euro die een mannelijke werknemer bij AkzoNobel verdient, een vrouwelijke werknemer 99,1 euro verdient. Dit presteert aanzienlijk beter dan het Europese gemiddelde van 11% in het voordeel van mannen, evenals concurrenten in de industrie en andere Nederlandse beursgenoteerde industriële bedrijven.” 

Gelijk loon voor gelijk werk (Equal Pay)

Volgende stappen 

Op basis van de resultaten heeft AkzoNobel ook verschillende vervolgstappen geïmplementeerd. Magdalena, kun je met ons delen waar je momenteel aan werkt? 

“Na ontvangst van de bevindingen begon ons Rewards-team te werken aan de paar geïdentificeerde verbeterpunten met als doel duidelijke acties te ondernemen om te voorkomen dat het verschil groter wordt. We zullen ons beloningsverschil op gender blijven bekijken om ervoor te zorgen dat we op het juiste spoor blijven, verder gaan dan wat de Europese Unie vereist, en ons richten op de cijfers die zijn gecorrigeerd na aanpassing van variabelen, met als doel gelijke beloning voor gelijk werk.” 

 

Equal Pay Certificaat 

Op basis van de resultaten van de analyse van gelijke beloning heeft AnalitiQs ook het Equal Pay Certificaat aan AkzoNobel overhandigd. Magdalena, wat is het belang van het Equal Pay Certificaat? 

“Het certificaat bevestigt dat we op de juiste weg zijn. Het is een opluchting om te weten dat we niet bijdragen aan de oneerlijke realiteiten die de genderloonkloof voeden.” 

Samenwerking met AnalitiQs 

Last but not least waardeerde AnalitiQs het vertrouwen van AkzoNobel in het uitvoeren van de analyse van gelijke beloning. 

Magdalena: “We wilden een externe, deskundige kijk op deze gevoelige kwestie om een uitgebreide en onbevooroordeelde beoordeling te waarborgen. Sinds onze eerste ontmoeting met het team van AnalitiQs waren de interacties vriendelijk, waren de verwachtingen duidelijk en werd de tijdsplanning gerespecteerd. Het bekijken van de genderloonkloof is een zeer nuttige oefening, vooral voor bedrijven die gelijkheid als onderdeel van hun kernwaarden beschouwen. AnalitiQs bleek een solide partner in het proces te zijn.” 

Zoek op deze website