Goed personeel is van groot strategisch belang voor iedere organisatie. In aantallen, in kwaliteiten, in flexibiliteit en in kosten. Welke mensen hebben we straks nodig, wat is er dan beschikbaar en hoe lossen we de mogelijke gaten op? Dat is de essentie van Strategische Personeelsplanning (SPP).

Wat zijn de essentiële bouwstenen voor het opstellen van een SPP-plan voor jouw organisatie? Wie betrek je in dit proces? Hoe zorg je voor een adequate implementatie van het plan? Deze 2-daagse masterclass helpt je op weg!

Wat leer je in deze masterclass?

Strategische personeelsplanning is essentieel voor de toekomst van je organisatie en de basis voor effectief en toekomstgericht HRM-beleid. Het draagt bij aan het realiseren van de organisatiedoelen en het bevordert betere beargumentering van beleidskeuzes. Ook maakt het organisaties succesvoller bij het werven en selecteren van nieuwe, geschikte mensen.

In deze masterclass leer je hoe je zicht krijgt op de gewenste personeelsbezetting in de toekomst en hoe je de verschillen tussen de gewenste formatie en de verwachte bezetting bepaalt. Je kunt personele knelpunten op bedrijfskundig, beleidsmatig en strategisch niveau inventariseren. De masterclass wordt gegeven door Dr. Gerard Evers of Irma Doze, gerenommeerde experts in Strategische Personeelsplanning.

Dit zijn de resultaten van de masterclass:

 • Je kunt de huidige personeelsformatie in beeld brengen, gezien door een bedrijfskundige bril.
 • Je kunt een analyse maken van de actuele en gewenste personeelsbezetting in jouw organisatie.
 • Je kunt een vertaling maken van de gewenste positionering van jouw organisatie naar kritieke competenties van mensen.
 • Je kunt mogelijke personele toekomstscenario’s maken en analyseren.

En je krijgt als bagage mee:

 • Je kunt de strategie van jouw organisatie verbinden met strategische personeelsplanning.
 • Je leert wat de 8 essentiële bouwstenen zijn van SPP
 • Je hebt inzicht in noodzakelijke in-, door- en uitstroom ontwikkelingen.
 • Je hebt zicht op de maatregelingen om SPP-doelstellingen in jouw organisatie te realiseren.
 • Je kunt op eigen kracht het SPP-proces voor jouw organisatie inrichten en uitvoeren.

Concreet aan de slag met jouw eigen plan

Tussen de eerste en de tweede dag van de masterclass ga je aan de slag met een plan van aanpak voor de strategische personeelsplanning voor jouw organisatie. Daarin kom je tot een samenhangende visie op de toekomst en de personele consequenties die dat tot gevolg heeft. Daarbij krijg je desgewenst ook virtuele ondersteuning van Gerard Evers of Irma Doze.

Op de tweede dag van de masterclass geef je een presentatie en worden de resultaten en ervaringen besproken. Je leert daarmee ook van de ervaringen van de andere deelnemers.

Goed om te weten

 • Als deelnemer aan de masterclass krijg je het boek Strategische Personeelsplanning – Theorie, instrumenten en praktische aanpak t.w.v. € 41,95 euro van de docent dr. Gerard Evers cadeau.
 • Deze opleiding wordt samen met HR Academy verzorgd. Je kunt dan ook zowel vanuit AnalitiQs als HR Academy communicatie over de training ontvangen na inschrijving.

Voor wie is deze masterclass?

In de volgende situaties is het programma zeker voor jou geschikt:

 • Je gaat in jouw organisatie aan de slag met SPP. Je gaat leiding geven aan dit proces, of bent er nauw bij betrokken.
 • Je wilt weten hoe je SPP voor jouw organisatie kunt toepassen en je wilt weten wat daarbij komt kijken.
 • Je wilt je ontwikkelen in SPP om daarmee de waarde voor jouw organisatie én carrièreperspectief te vergroten.

Heb je de basistraining HR-analytics nog niet gevolgd? Bekijk dan ook eens de 1-daagse, 2-daagse en de 5-daagse training HR-metrics en HR-analytics. Welke van deze drie het beste bij je past, ontdek je met de keuzehulp.

Voorbereiding Dag 1

2 weken voor Dag 1

De HR eCampus is het online deel van de opleiding:

 • Biedt je basiskennis en achtergrondinformatie met video’s, artikelen en downloads
 • Bevat opdrachten over jouw organisatie
 • Helpt je met de voorbereidingen op de opleidingsdagen
 • Bevat opdrachten voor op de opleidingsdagen
 • Begeleidt jou door de hele ‘leerreis’ van de opleiding

DAG 1

klassikaal

09.00 uur – Ontvangst

09.30 uur – Start van het ochtendprogramma

 • Verwachtingen, leerdoelen en bespreking van opdrachten uit de eCampus
 • Bouwsteen 1 en 2: Interne en externe analyse, scenario-analyse
 • Bouwsteen 3: Toekomstige gewenste formatie

13.30 uur – Start van het middagprogramma met daarin o.a. aandacht voor:

 • Bouwsteen 4: Huidige bezetting in kaart brengen
 • Bouwsteen 5 en 6: Externe ontwikkelingen en toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid
 • Bouwsteen 7: Confronteren vraag en aanbod
 • Bouwsteen 8: Maatregelen
 • Vooruitblik op dag 2
 • Bespreking huiswerkopdrachten uit de eCampus

17.00 uur – Afsluiting

DAG 2

09.00 uur – Ontvangst

09.30 uur – Start van het ochtendprogramma

 • Behandeling huiswerkopdracht uit de eCampus
 • Terugblik op dag 1, vragen en opmerkingen
 • Plan van aanpak en bespreking van de opdracht, incl. eerste ronde discussie

13.30 uur – Start van het middagprogramma

 • Plan van aanpak en bespreking van de opdracht, tweede discussieronde
 • Resultaten van de tweedaagse op een rij
 • Hoe nu verder binnen jouw organisatie?

16.30 uur – Afsluiting

Virtual Classroom

Online bijeenkomst in de virtual classroom vanuit de eCampus

Je kunt deelnemen aan een online bijeenkomst van circa 1 uur met de docent en andere deelnemers. Hierin kun je:

 • Vragen stellen over de onderdelen uit de opleiding
 • Implementatievragen voorleggen aan de docent en de andere deelnemers
 • Ervaringen delen met elkaar

De 8 bouwstenen van strategische personeelsplanning (SPP)

1. In- en externe analyse
De interne en externe ontwikkelingen die van toepassing zijn op jouw organisatie worden in kaart gebracht.

2. Scenario-analyse
De huidige bedrijfskundige situatie wordt bepaald, in termen van functiehuis, productrange, productiviteit en functiemix.

3. Toekomstige gewenste formatie
Op basis van strategische keuzes rond positionering en beleidsmatige keuzen rond o.a. functiemix, sourcing en productiviteit wordt per scenario een gewenste formatie in beeld gebracht, met de bijbehorende bandbreedtes.

4. Huidige bezetting in kaart brengen
In deze fase wordt het huidige personeelsbestand doorgelicht. Hoeveel medewerkers, leeftijd, kosten, flexibiliteit en welke kwaliteit (heb je in huis)?

5. Externe arbeidsmarktontwikkelingen
Wij kijken naar patronen rond instroom, doorstroom en uitstroom. Daarbij wordt ook rekening gehouden met ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt.

6. Toekomstige verwachte bezetting
Wat betekent dit voor de toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid?

7. Confronteren vraag en aanbod
Door de toekomstige gewenste formatie (bouwsteen 3: vraag) te vergelijken met de toekomstige verwachte bezetting (bouwsteen 6: aanbod) wordt duidelijk in welke mate en waar er sprake is van een kwantitatief en/of kwalitatief overschot of tekort.

8. Maatregelen 
De verschillende bevindingen en discrepanties uit de voorgaande fase leiden tot adviezen voor jouw beleid, instrumenten en HR-interventies.

Gerard Evers

Gerard Evers is directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM, gespecialiseerd in economisch personeelsmanagement. Hij studeerde algemene econometrie (cum laude) in Tilburg en werd daarna universitair docent Ruimtelijke Economie in Groningen. Na zijn proefschrift (1986) over interregionale arbeidsmobiliteit was hij van 1987 tot 1999 universitair hoofddocent Personeelswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.

Tussen 1999 en 2005 werkte hij als consultant bij IVA Tilburg en van 2005-2009 als directeur van het departement HRM van OSA, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek te Tilburg en Utrecht. Vanaf 2004 tot 2007 was hij tevens hoogleraar Human Capital Valuation aan de UvT.

Gerard publiceert regelmatig boeken en artikelen over onderwerpen als strategische personeelsplanning, interne mobiliteit, beloningssystemen, ken-/stuurgetallen, balanced scorecards, human capital valuation en flexibele pensionering.

Irma Doze

Irma Doze

‘Turning data into profit’, is zowel de persoonlijke passie van Irma Doze, als de missie van AnalitiQs. Irma helpt bedrijven die meer willen halen uit de ‘people’ data die ze in HR systemen, via onderzoek, online én offline verzamelen. In deze data liggen nieuwe inzichten en kansen verborgen waarmee bedrijven duurzaam hun medewerkerstevredenheid én hun bottom-line resultaten kunnen verbeteren.

Irma deelt haar kennis en ervaring al jarenlang met veel plezier met klanten, collega’s, cursisten en leerlingen in de vorm van trainingen, workshops en coaching.

 • Oktober 2020: 01-10, 29-10 (Bunnik)
 • De kosten voor deze opleiding bedragen € 1.690 (excl. BTW). Deze kosten zijn inclusief drankjes, tussendoortjes en een uitgebreid lunchbuffet.
 • Heb je een collega die ook geïnteresseerd is? Bekijk dan onze collega-korting!
 • Als deelnemer aan de masterclass krijg je het boek Strategische Personeelsplanning – Theorie, instrumenten en praktische aanpak t.w.v. € 41,95 euro van de docent dr. Gerard Evers cadeau.