Masterclass

Als HR/arbo-professional of HR-analist heb je een belangrijke taak op het gebied van verzuim. De cijfers hierover geven je veel informatie over het verzuimgedrag en helpen je bij het voorkomen en verlagen van verzuim. Werken met verzuimdata lijkt vaak simpel, we kennen immers allemaal de begrippen verzuimpercentage en meldingsfrequentie. Met die kennis zou iedereen toch eenvoudig aan de slag moeten kunnen?

Dit blijkt in de praktijk toch eenvoudiger gezegd dan gedaan. Verzuimcijfers zijn soms onduidelijk, definities worden verschillend uitgelegd en cijfers uit verschillende systemen zijn niet altijd gelijk aan elkaar. Leidinggevenden blijven vragen om meer inzichten en ondernemen (te) weinig actie. In deze masterclass leer je, aan de hand van theorie, oefeningen en praktijkcases, hoe je verzuimdata op effectieve wijze inzet binnen jouw organisatie.

Doelgroep

De masterclass is geschikt voor iedereen die met verzuim te maken krijgt. Bijvoorbeeld vanuit de rol van HR-analist, leidinggevende, verzuimcoördinator of vanuit een P&O of HR rol.

De opzet is modulair waardoor cursisten hun eigen diepgang kunnen kiezen. Daarmee sluit de masterclass aan op het niveau en de kennis en ervaring van iedere cursist.

Na afloop van deze masterclass weet jij:

 • Welke kengetallen je nodig hebt voor je eigen organisatie
 • Hoe je verzuimcijfers echt kunt definiëren en doorgronden
 • Hoe je verzuimcijfers kunt analyseren en bruikbare managementinformatie kunt maken van de cijfers
 • Hoe je een business case of ROI meting opzet voor interventies ten aanzien van verzuim

Heb je behoefte aan nog meer verdieping en praktische vaardigheden?

Kies dan voor de aanvullende module (NB deelname aan deze module vraagt enige voorkennis, zie tab ‘Minimum vereisten’). Na afloop van deze extra module kun jij:

 • Verzuimdata prepareren (met Excel Power Query, Power BI, SPSS of R)
 • Verzuimcijfers berekenen en visualiseren (met Excel Power Pivot of Power BI)
 • Statistische analyses maken met verzuim (bijvoorbeeld Chi kwadraat; met Excel, R of SPSS)
 • Een dashboard en een managementrapport maken (in Excel, Power BI of PPT)

Voorbereiding Dag 1

online

 • Voorafgaand aan de training ontvang je een link naar de AnalitiQs leeromgeving. Door middel van o.a. video’s maak je kennis met enkele basisaspecten van verzuimdata waardoor we een vliegende start kunnen maken op de eerste cursusdag.
 • We vragen je je huidige rapporten en cijfers rondom verzuim mee te nemen naar de training

Dag 1

klassikaal

 • Bespreking van de voorbereiding
 • Keuze en definities van verzuimcijfers
 • Valkuilen rondom verzuimcijfers, ‘wat als…?’
 • De data achter de verzuimcijfers
 • Streefwaarden/normen
 • Verzuimcijfers visualiseren en analyseren
 • Managementinformatie verzuim

Voorbereiding Dag 2

online

We vragen je om in de organisatie te inventariseren welke vragen er leven rondom verzuim? Welke zaken zou jij of een collega, wellicht op basis van data, meer inzicht in willen hebben?

Dag 2

klassikaal

 • Business- en analysevragen rondom verzuim (bespreking voorbereiding Dag 2)
 • Analyse bomen en modellen voor aanvullende analyses
 • Resultaten van aanvullende analyses lezen en interpreteren
 • Business case maken voor verzuiminterventies
 • ROI analyse voor verzuiminterventies
 • Dynamische norm

Terugkomsessie

virtueel

Na de cursus ga je natuurlijk direct aan de slag met het geleerde. Waarschijnlijk loop je dan tegen zaken aan die je nog niet direct begrijpt of hebt voorzien. Of je verkrijgt nieuwe inzichten. Daarom organiseren we voor alle cursisten een gezamenlijke terugkomsessie via videoconference. Tijdens die sessie kun je je successen en opgedane inzichten delen, vragen stellen en inspiratie opdoen!

Aanvullende module

online

1. Verdieping en praktische vaardigheden. Door middel van o.a. online video’s en handleidingen leer je:

 • Verzuimdata te prepareren met Excel, Power BI, R of SPSS
 • Verzuimcijfers te berekenen met Excel of Power BI
 • Grafieken en tabellen maken van verzuimcijfers in Excel of Power BI
 • Een verzuimdashboard te maken in Excel of Power BI
 • Samenhang te berekenen met de Chi-kwadraat toets in Excel, SPSS of R
 • Een concluderend managementrapport te maken in PowerPoint

2. Huiswerk: inleveren van enkele opdrachten

3. Tussendoor houden we diverse ‘Spreekuren’: virtuele sessies om huiswerk te bespreken en coaching

Irma Doze

Irma Doze

‘Turning data into profit’, is zowel de persoonlijke passie van Irma Doze, als de missie van AnalitiQs. Irma helpt bedrijven die meer willen halen uit de ‘people’ data die ze in HR systemen, via onderzoek, online én offline verzamelen. In deze data liggen nieuwe inzichten en kansen verborgen waarmee bedrijven duurzaam hun medewerkerstevredenheid én hun bottom-line resultaten kunnen verbeteren. Irma deelt haar kennis en ervaring al jarenlang met veel plezier met klanten, collega’s, cursisten en leerlingen in de vorm van trainingen, workshops en coaching.

Teun ter Welle

Teun ter Welle

Teun ter Welle werkt sinds 2015 als Data Scientist bij AnalitiQs. Naast het verzamelen, analyseren en rapporteren van data is hij ook werkzaam als projectmanager en adviseur. Voor Teun staat vast dat organisaties beter presteren als individuele medewerkers in hun kracht worden gezet en kunnen groeien. HR-analytics stelt hem in staat om dit proces te ondersteunen én om mensen te overtuigen van de kracht van data.

Ramona Boes Data Scientist AnalitiQs

Ramona Boes

Ramona Boes heeft Toegepaste Wiskunde gestudeerd aan de TU Delft en is sinds maart 2017 werkzaam bij AnalitiQs. Zij richt zich op het verwerken, structureren en analyseren van data, en het voorspellen van resultaten aan de hand van wiskundige modellen. Binnen AnalitiQs kan Ramona haar opgebouwde wiskundige kennis toepassen op uiteenlopende vraagstukken en daarmee een bijdrage leveren aan datagedreven oplossingen voor onze klanten.

 • Oktober 2019: 07-10 en 28-10 (Bunnik)
 • De masterclass kost 1.690 euro en de aanvullende module kost 490 euro (excl. BTW). Deze kosten zijn inclusief drankjes, tussendoortjes en een uitgebreid lunchbuffet.
 • Heb je een collega die ook geïnteresseerd is? Bekijk dan onze collega-korting!

Om deel te kunnen nemen aan de masterclass is er geen minimale kennis vereist.

Indien je wilt deelnemen aan de aanvullende module:

 • Beschik je over basiskennis van HR-analytics
 • Heb je, voor de datapreparatie en datavisualisatie, een laptop/computer met Excel 2016 met PowerPivot (beschikbaar in de Office PRO PLUS versie van Excel) of met Power BI (recente versie)
 • Heb je, voor de analyses, de beschikking over een laptop/computer met Excel, R of SPSS
 • Beschik je over kennis van en praktische ervaring met de software van jouw keuze

Webinar

Aan de hand van drie cases toont Irma Doze, Data & Analytics expert, hoe je verzuimdata op effectieve wijze inzet binnen jouw organisatie. De sessie biedt je handvatten om een succesvolle start te maken.