Bedrijf

Retailer

Oplossing

Onderzoek

Domein

HR

Onderzoek naar betrokkenheid personeel Retailer

Onze klant, een wereldwijd sportmerk en retailer met circa 7.500 medewerkers, heeft in 2017 AnalitiQs gevraagd om de betrokkenheid onder zijn medewerkers te onderzoeken. Vervolgens is de organisatie aan de slag gegaan met de door AnalitiQs gesignaleerde aandachtsgebieden om de betrokkenheid te verhogen. In 2018 is opnieuw een meting verricht. Heeft het nieuwe beleid van de retailer zijn vruchten afgeworpen?

Situatie

Begin 2017 heeft AnalitiQs voor de Noord- en Zuid-Amerikaanse tak van een retailer een onderzoek uitgevoerd naar de betrokkenheid van medewerkers. Op basis van statistische analyse is aangetoond dat carrièremogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling bij deze tak het nauwst samenhangen met betrokkenheid. Vervolgens heeft de klant veranderingen doorgevoerd om deze aandachtsgebieden te verbeteren met als doel de medewerkersbetrokkenheid en daarmee productiviteit te verhogen en verloop te verlagen.

AnalitiQs heeft in 2018 een tweede meting uitgevoerd. De klant wilde weten of (1) beleidswijzigingen ervoor hebben gezorgd dat medewerkers meer tevreden zijn over met name de eerder aangetoonde aandachtsgebieden en (2) of dit ervoor heeft gezorgd dat de betrokkenheid is verhoogd.

Aanpak

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen Noord- en Zuid Amerika (de Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Mexico, Peru, Chili en Argentinië). Vragenlijsten waren opgesteld in de lokale taal. De uitkomsten van de gehele Amerikaanse tak, maar ook per land en tussen landen zijn geanalyseerd en gerapporteerd in een hoofdrapport. Naast een hoofdrapport is er ook per land een rapport met aandachtgebieden specifiek voor het betreffende land gemaakt. Bovendien heeft de klant toegang tot het AnalitiQs dashboard waarin aandachtsgebieden nader inzichtelijk worden gemaakt. Anonimiteit is gewaarborgd doordat kleine groepen (minder dan 10 respondenten) niet worden getoond.

Tijdens de eerste meting is betrokkenheid onderzocht en is gekeken naar alle mogelijke factoren gerelateerd aan betrokkenheid. Dit is tijdens de tweede meting herhaald, om te onderzoeken of de onderliggende factoren zijn verbeterd en om te bepalen of er verschuivingen zijn qua aandachtsgebieden zodat de organisatie weet waar ze vanaf 2018 het beste aan kan werken.

Resultaat

Het onderzoek heeft voor deze organisatie inzichtelijk gemaakt dat bij enkele landen de scores op met name de ontwikkelings- en carrièremogelijkheden sinds 2017 zijn verbeterd door het nieuwe beleid van de organisatie én dat dit ertoe heeft geleid dat de betrokkenheid in het algemeen is verhoogd.

Betrokkenheid medewerker internationale retailer

 

Daarnaast is duidelijk dat ondanks verbetering in carrièremogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling dit nog steeds belangrijke aandachtsgebieden zijn. Tevens is in kaart gebracht welke groepen/landen extra aandacht verdienen.

Met deze inzichten stelt AnalitiQs de klant in staat om de betrokkenheid nog verder te verhogen en de werksfeer te verbeteren. Doordat er meer betrokken en gelukkige werknemers zijn, wordt naar verwachting het personeelsverloop verder verlaagd en de productiviteit nog verder verhoogd.

Nieuwsgierig?

Ben jij benieuwd wat medewerkersonderzoek voor jouw organisatie kan betekenen? Dan spreken we graag met je af om de mogelijkheden te bespreken. Neem contact met ons op!