Een visie gaat om kansen zien en je ambitie bepalen. Een gezamenlijke visie inspireert! Een strategie geeft vervolgens richting aan keuzes om dingen wel of niet te doen. Organisaties die keuzes maken zijn succesvoller, ook bij het doorvoeren van data en analytics.

‘Waar wil je staan over drie jaar?’ Door je te bezinnen op deze en andere vragen, vorm je je een beeld van de toekomst van data en analytics. Vragen, zoals: ‘wat gaat er goed?’ en ‘wat gaat er minder goed?’, helpen je daarna om je stappen te bepalen om er te komen.

Visie formuleren

Wil je voorop lopen met data en analytics of volg je liever gebaande paden? Wat is je ambitie? De eerste stap is het formuleren van een stip op de horizon.

Strategie bepalen

De strategie beschrijft hoe de in de visie gestelde doelen bereikt gaan worden en biedt handvatten voor het handhaven van de continuïteit op langere termijn.

Huidige situatie vaststellen

Met een beknopte of uitgebreide doorlichting van je organisatie krijg je snel zicht op waar en hoe er in je organisatie verbeterslagen te maken zijn.

Roadmap ontwikkelen

Werken naar de stip op de horizon! Met een handzame en doordachte projectplanning, met onderlinge afhankelijkheden of via een agile methode, bereik je je doel.

Cases

Waar we trots op zijn