Vraagstuk

De man / vrouw balans bij de in-, door-, en uitstroom van medewerkers zegt iets over de Diversiteit én de Inclusiviteit van een organisatie. Zodoende is een goed inzicht in de mobiliteitspatronen van mannen en vrouwen cruciaal voor iedere organisatie die serieus met Diversiteit en Inclusie bezig is. Inzicht in deze patronen helpt namelijk om antwoorden rondom onderstaande vragen te formuleren.

 • Komen er voldoende vrouwen binnen om de diversiteit op peil te houden?
 • Hebben vrouwen dezelfde kansen als mannen om promotie te maken?
 • Is er sprake van een glazen plafond?
 • Heeft de organisatie meer/minder moeite om vrouwen te binden?
 • Wat is de kans dat diversiteitsdoelstelling behaald gaan worden?

Onze aanpak

Op basis van data uit het HR personeelssysteem maakt AnalitiQs een gevisualiseerd dashboard voor uw organisatie dat antwoord geeft op bovenstaande vragen.

Verschillen tussen mannen en vrouwen worden statistisch getest, zodat duidelijk wordt welke verschillen significant zijn en welke mogelijk op toeval berusten.

Tevens worden middels ‘predictive analytics’ voorspellingen gedaan om inzichtelijk te maken hoe de man / vrouw verhouding er in de toekomst uit zal zien als de huidige situatie gehandhaafd blijft.

In het eindproduct, een PowerBI dashboard, krijgt de gebruiker een overzicht voor de gehele organisatie én kan worden ingezoomd op bepaalde medewerker-segmenten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan jongeren, new hires, een bepaald functiegebied zoals IT of een opeenstapeling van factoren (jongeren, die net zijn gestart bij IT).

Resultaat

Onderzoek wijst uit dat een betere diversiteit in combinatie met inclusiviteit leidt tot een hogere innovatiegraad, hogere productiviteit en tot lager verloop.

Met deze scan krijgt een organisatie inzicht in de mobiliteitspatronen (in-, door- en uitstroom) van mannen en vrouwen.

Op basis van deze patronen kunnen beleidsaanpassingen worden gemaakt en acties worden genomen die de diversiteit en inclusiviteit van de organisatie verhogen.

Wil je weten hoe de mobiliteitsscan in de praktijk werkt? Vul dan het onderstaande formulier in en we nemen contact met je op.

Veelgestelde vragen

Welke data/variabelen zijn minimaal benodigd om dit vraagstuk op te lossen?

Onderstaande variabelen worden veelal gebruikt. Uiteraard is de precieze dataset afhankelijk van hetgeen voorhanden is en de kenmerken van een organisatie.

  • Geslacht (vereist)
  • Functieniveau (vereist)
  • In- en uitdienstdatum (vereist)
  • Leeftijd (vereist)
  • Functiegebied (optioneel)
  • Functie (optioneel)
  • Contractvorm (optioneel)
  • FTE% (optioneel)
  • Leidinggevend j/n (optioneel)
  • Organisatie-eenheid (optioneel)
  • Land/locatie (optioneel)

De data zijn idealiter beschikbaar per maand en tot 36 maanden terug

We hebben niet alle data en/of onze datakwaliteit is laag. Hoe kunnen we hier mee omgaan?

Afhankelijk van de kwaliteit zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Benader werknemers om ontbrekende data op te halen. Dit kan door vragenlijsten uit te sturen of door werknemers te stimuleren gegevens in het HR informatie systeem (HRIS) aan te vullen.
 • Gebruik een deel van de populatie. Is dit een representatieve afspiegeling van het totale personeelsbestand? Dan zijn uitspraken over het gehele personeelsbestand gerechtvaardigd. Indien de data slechts bij een specifieke subgroep van goede kwaliteit is, kan de analyse voor de betreffende subgroep worden uitgevoerd.
 • Gebruik de variabelen die wel beschikbaar zijn. In bovenstaande vraag vind je de variabelen die minimaal nodig zijn.

Is de tool veilig?

Ja, data privacy en security staan bij AnalitiQs hoog in het vaandel.

Hoe wordt de privacy van onze medewerkers geborgd?

Er worden geen namen en contactgegevens gebruikt. Daarnaast worden datums omgezet naar minder te herleiden variabelen, in plaats van geboortedatum kan bijvoorbeeld leeftijd in jaren worden gebruikt en in plaats van startdag kan bijvoorbeeld startmaand worden gebruikt.

Wat is de doorlooptijd van een dergelijke analyse?

Vanaf het moment dat AnalitiQs de data heeft ontvangen en de kwaliteit correct is bevonden, is het dashboard en een management rapport in 4 weken gereed.

Wat kost dit?

Neem contact op met AnalitiQs en we gaan graag het gesprek met u aan.

Cases

Waar we trots op zijn