Per 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens uitgebreid met de meldplicht datalekken. Hierdoor lopen organisaties die – bijvoorbeeld voor data-analyses door een derde partij – hun HR-data per mail versturen, kans op een boete. Daar zijn veel HR-managers zich nog niet van bewust. Lees verder…