Gelijk loon voor gelijk werk

Worden mannen en vrouwen gelijk beloond voor gelijk werk binnen jouw organisatie?

Gelijke beloning is een belangrijk vraagstuk, dus is het cruciaal om de feiten boven tafel te krijgen. Binnen organisaties worden vaak de loongegevens van alle mannen en vrouwen samengevoegd en worden er twee gemiddeldes vergeleken. Echter, je kunt appels niet met peren vergelijken. Factoren als opleiding, functie en ervaring spelen ook een rol. Ook wil je weten welke zaken mogelijke beloningsverschillen veroorzaken. Hoe pak je dit vraagstuk als organisatie slim aan en kom je tot de juiste inzichten? Laat je inspireren door de case van Aegon, ons Webinar, of lees hieronder verder over dit actuele thema.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Webinar Gelijk Loon Gelijk Werk

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Zo werkt het bij Aegon

Jacht op talent

Gelijke beloning voor gelijk werk houdt veel organisaties bezig. Onderzoek heeft aangetoond dat divers samengestelde en inclusieve teams productiever zijn en een waardevolle bijdrage leveren aan innovatie en creativiteit binnen organisaties. Daarbij wordt de arbeidsmarkt steeds krapper en daarom is het belangrijk om als organisatie aan te tonen dat je divers en inclusief bent. Op deze manier wordt de talentvijver om in te vissen en je aantrekkingskracht als werkgever vergroot.

Blik vooruit

Verder is er een toegenomen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor organisaties. Zo gaan er steeds meer geluiden op om gelijke beloning wettelijk vast te leggen. In IJsland is dit inmiddels gebeurd: organisaties met meer dan 25 medewerkers moeten volgens de wet hetzelfde loon voor dezelfde functie uitbetalen. Het Verenigd Koninkrijk kent vergelijkbare wetgeving en in Nederland is er ook een wetvoorstel in omloop.

Meten is weten

Hoe check je als organisatie of mannen en vrouwen gelijk worden beloond voor gelijk werk? Gewoon alle mannelijke werknemers tegen alle vrouwelijke werknemers afzetten, oftewel het nominale loonverschil, geeft een beeld. Alleen vertelt dit niet het hele verhaal. Deze methode houdt namelijk geen rekening met de verschillen tussen mannen en vrouwen, zoals opleidingsniveau, dienstjaren, werkervaring en leeftijd. AnalitiQs heeft een tool ontwikkeld die je bij deze uitdaging helpt.

We hebben de experts bij elkaar geroepen die nodig waren om te bepalen welke data aangeleverd moesten worden. AnalitiQs heeft daarbij richtinggevende vragen gesteld en wij hebben daarin keuzes kunnen maken. Vragen die we moesten beantwoorden waren bijvoorbeeld: Wat verstaan we onder loon? Welke elementen nemen we mee naast het bruto maandloon? Wat verstaan we onder gelijk werk? Gebruiken we daarbij onze salarisschalen als leidraad of iets anders? Het proces verliep heel prettig en voorspoedig. Op een bepaald moment kwamen de CAO onderhandelingen ook in beeld; toen was er de behoefte om hiervoor de eerste fase van het onderzoek af te ronden. AnalitiQs heeft de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd in september dit jaar. Nader onderzoek is nodig, want er blijken salarisverschillen te zitten in twee van de schalen. De nadere analyse is nodig om te kijken of dit verschil te verklaren is, of dat er sprake is van ongelijke beloning. Deze analyse zal klaar zijn aan het eind van dit jaar. We zijn nog niet naar buiten getreden met onderzoeksresultaten; het onderzoek moet eerst nog verder gebracht worden.

Rachelle van Daalen – Pluijmen
Programmamanager Diversiteit & Inclusie | ProRail


Gelijk Loon Checker

Om appels met appels te kunnen vergelijken heeft AnalitiQs de Gelijk Loon Checker ontwikkeld. Jij levert de data van jouw organisatie aan en AnalitiQs doet de analyse. De resultaten hiervan bekijk je in een online interactief dashboard, zie hieronder.

Je kunt bijvoorbeeld een dwarsdoorsnede van de organisatie maken gebaseerd op leeftijd om zo de verschillen per leeftijdscategorie te bekijken. En nog veel interessanter: je krijg inzicht in de factoren die het mogelijke nominale verschil verklaren en welke van deze factoren de grootste invloed hebben.

De Gelijk Loon Checker laat zien of jouw organisatie mannen en vrouwen gelijk beloont voor gelijk werk. Ook biedt dit heldere startpunten voor het optimaliseren van het salarisbeleid binnen jouw organisatie.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Gelijk Loon Checker – Inzicht in Beloningsverschillen (m/v)

Gerelateerde case

Nederlandse overheidsinstantie

In hoeverre worden mannen en vrouwen gelijk beloond voor gelijk werk? En zijn er verschillen…

Bekijk de case

Veelgestelde vragen

Welke data/variabelen zijn minimaal benodigd om dit vraagstuk op te lossen?

Ervaring leert dat de volgende variabelen (of afgeleiden daarvan) minimaal benodigd zijn:

 • Geslacht
 • Salaris (en vaste toelagen) op basis van fulltime contract
 • Leeftijd
 • Functieniveau of -zwaarte (eventueel afgeleid van functieschaal)
 • Beroepsrichting of functiefamilie
 • Land/locatie (indien analyse binnen verschillende landen)

Daarnaast kunnen alle variabelen die werkelijk invloed hebben op salaris worden gebruikt tijdens de analyse, bijvoorbeeld werkervaring en vooropleiding.

Wij hebben niet alle data en/of onze datakwaliteit is laag. Hoe kunnen we hier mee omgaan?

Afhankelijk van de kwaliteit zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Benader werknemers om ontbrekende data op te halen. Dit kan door vragenlijsten uit te sturen of door werknemers te stimuleren gegevens in het HR informatie systeem (HRIS) aan te vullen.
 • Gebruik een deel van de populatie. Is dit een representatieve afspiegeling is van het totale personeelsbestand? Dan zijn uitspraken over het gehele personeelsbestand gerechtvaardigd. Indien de data slechts bij een specifieke subgroep van goede kwaliteit is, kan de analyse voor de betreffende subgroep worden uitgevoerd.
 • Gebruik de variabelen die wel beschikbaar zijn. In bovenstaande vraag vind je de variabelen die minimaal nodig zijn.

Is de tool veilig?

Ja, data privacy en security staan bij AnalitiQs hoog in het vaandel.

Hoe wordt de privacy van onze medewerkers geborgd?

Er worden geen namen en contactgegevens gebruikt. Daarnaast worden datums omgezet naar minder te herleiden variabelen, in plaats van geboortedatum kan bijvoorbeeld leeftijd in jaren worden gebruikt en in plaats van startdag kan bijvoorbeeld startmaand worden gebruikt.

Onze organisatie wil niet dat medewerkersdata buiten onze infrastructuur komen, kan AnalitiQs de analyse dan nog doen?

Ja, neem contact op voor de mogelijkheden.

Kan deze methode ook in het buitenland worden gebruikt?

Ja, in deze methode zijn bijvoorbeeld de wettelijke richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk verwerkt.

Welke methode is gebruikt?

Voor de Gelijk Loon Voor Gelijk Werk analyses hanteert AnalitiQs een combinatie van de volgende analyses:

 • T-toets
 • ANOVA
 • Regressie
 • Random Forest
 • Rake Methode

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Management Development
Succession Management
Performance
Reorganisatie/Herstructurering
Medewerkersegmentatie
Kosten

Learning Development
Engagement
Reward
Inhuur
Productiviteit
Recruitment

Processmining
Organisational Netwerk

Medewerkersonderzoeken

Retentie
Werkstress
Werksfeer
Werkgeluk
Werkdruk
Werkbeleving
Arbeidsmarkt
Medewerker Community/Panel
Arbeidsmarktpanel

Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Team Feedback
Persoonlijke Ontwikkeling
Rolduidelijkhied
Leiderschap
Gezondheid
Sentiment
Strategic Allignment
Thuiswerken

Capability Building

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Integraal HR Dashboard
Verzuim Dashboard
Learning Dashboard
Leadership Dashboard

Talent Development Dashboard
Reward Dashboard
Recruitment Dashboard

Interesse? Neem contact op!

Gido van Puijenbroek

Gido van Puijenbroek

Zoek in deze website