Personeelverloop berekenen (Verloopanalyse)

Personeelsverloop onder controle met behulp van data

Personeelverloop berekenen

Een structureel hoog personeelsverloop is problematisch voor organisaties. Een te hoog personeelsverloop brengt aanzienlijke kosten met zich mee en kan zelfs impact hebben op zaken als bedrijfscontinuïteit en klanttevredenheid.
Een personeelsverloopanalyse brengt door middel van geavanceerde statistische analyse risicogroepen in kaart, helpt om inzicht te krijgen in de oorzaken van verloop, voorspelt hoe het verloop van personeel zich zal ontwikkelen en voorspelt waar verloop zich voor gaat doen.

Kortom, door HR Analytics in te zetten op het onderwerp personeelsverloop krijgen organisaties de handvatten om het verloop van medewerkers te voorkomen!

De webex over personeelsverloop en behoud gemist? Download hier de presentatie

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat is personeelsverloop

Strikt genomen is het vertrek van iedere medewerker personeelsverloop. Echter, het vertrek van de ene medewerker is problematischer dan het vertrek van de ander. Met name ongewenst personeelsverloop dient onder controle te zijn. Ongewenst personeelsverloop doet zich voor wanneer een goed presterende medewerker de organisatie verlaat, terwijl de organisatie de medewerker liever had behouden.

Oorzaken verloop personeel

In de literatuur zijn vele oorzaken beschreven voor het verloop van personeel. Oorzaken van personeelsverloop zijn bijvoorbeeld:

  • Te weinig ontwikkelmogelijkheden
  • Een gebrek aan waardering
  • Een te hoge werkdruk
  • Een onprettige werksfeer
  • Onvoldoende beloning
  • Een gebrek aan inclusiviteit

De oorzaken die in de ene organisatie gelden hoeven echter niet in de andere organisatie te gelden. Ook kan de impact van een bepaalde factor in de ene organisaties zwaarder wegen dan in een andere organisatie.

Daarom is het belangrijk dat organisaties middels HR Analytics inzicht krijgen in de risicogroepen en oorzaken van (ongewenst) personeelsverloop. Zodra de risicogroepen en oorzaken bekend zijn kan er namelijk gewerkt worden aan structurele oplossingen.

Personeelsverloop berekenen

Personeelsverloop is een populair thema binnen HR. Voor de ene organisatie is het echter veel urgenter dan voor de ander. Een personeelsverloop van 5 procent onder hoog opgeleide ingenieurs die aan een zeer specifiek en complex product werken is een groter probleem dan een personeelsverloop van 5 procent onder vakkenvullers.

Personeelsverloop cijfers

Voordat er gestart wordt met geavanceerde statistische analyse op verloop is het dan ook belangrijk om eerst inzicht te krijgen in enige personeelsverloop cijfers. Personeelsverloop berekenen kan door verschillende vragen te beantwoorden. Hoeveel verloop is er? Hoeveel van dat verloop is ongewenst? Onder welke medewerkersgroepen is het personeelsverloop het hoogst? Wat zijn de kosten van personeelsverloop? Om het jaarlijkse personeelsverloop in kaart te brengen kan de volgende formule gehanteerd worden:

Aantal vertrekkers / ((aantal medewerkers begin van het jaar + aantal medewerkers eind van het jaar) /2)

Kosten personeelsverloop

Om de kosten van personeelsverloop te berekenen spelen uiteraard directe en indirecte kosten een rol. Hierbij valt in ieder geval te denken aan: inhuurkosten (advertentie, assessments, interviews, screening), inwerkkosten (training, inwerktijd van manager en collega’s), tijdelijke vervangingskosten (bijvoorbeeld extra kosten aan overuren om het gat in de bezetting tijdelijk op te vullen) en verlies aan productiviteit (meestal kost het 1 tot 2 jaar om iemand tot maximale productiviteit te krijgen).

HR Analytics inzetten op personeelsverloop

Blijkt uit een eerste verkenning dat de kosten van personeelsverloop in jouw organisatie uit de hand lopen dan is het tijd om HR Analytics in te zetten op het thema verloop.

Door middel van HR Analytics krijgt jouw organisatie de inzichten om personeelsverloop effectief aan te pakken! Een HR Analytics proces volgt altijd een achttal stappen. Lees meer over het analyse proces op deze pagina.

Er zijn één of meerdere typen analyses mogelijk.

  • Diagnostische analyse: hiermee worden verloop risicogroepen in kaart gebracht en gerangschikt, er worden verloop oorzaken mee achterhaald én deze oorzaken worden onderling gerangschikt van meeste impact tot minste impact. Deze analyse geeft antwoord op de vraag: waar te starten?
  • Voorspellende analyse: hiermee wordt voor de gehele populatie, of voor een subset, een voorspelling gedaan over het te verwachten personeelsverloop. Met deze voorspelling kan proactief gehandeld worden om verloop te voorkomen. De analyse geeft antwoord op vragen als: zal de personeelsverloop trend stijgen of dalen en met hoeveel? Wat is de kans dat er in een komende periode verloop op zal treden in een bepaalde groep medewerkers en om hoeveel verloop zal het gaan?
  • Voorschrijvende analyse: wat is de kans dat een kandidaat, in geval van indiensttreding, over een bepaalde tijd nog werkzaam is bij de organisatie en hoe verhoudt deze kans zich tot die van andere sollicitanten? Deze analyse helpt om de juiste mensen aan te nemen en daarmee verloop te voorkomen.

Voorbeeld HR Dashboard Personeelsverloop

AnalitiQs is onafhankelijk van software partijen. Wij werken in de applicatie die het beste bij de klant past. Door onze jarenlange ervaring in HR Analytics dashboards zijn we goed thuis in visualisatie applicaties als PowerBI, Qlik, MicroStrategy en Tableau.

Ter inspiratie vind je hieronder een HR demo dashboard dat we in PowerBI hebben gemaakt voor personeelsverloop.

Interesse? Maak een afspraak!

Irma Doze

Irma Doze

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Talent review
Beloning
Engagement
Inhuur
Kosten
Learning & Development
Management Development

Medewerkersegmentatie
Organisational Netwerk
Performance
HR Process Mining
Productiviteit
Recruitment

Reorganisatie/Herstructurering
Succession Management

Medewerkersonderzoeken

Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpanel
Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Diversiteit
Gezondheid
Leiderschap
Medewerker Community/Panel
Persoonlijke Ontwikkeling
Retentie
Rolduidelijkheid

Sentiment
Strategic Alignment
Team Feedback
Thuiswerken
Vitaliteit
Werkbeleving
Werkdruk
Werkgeluk
Werksfeer
Werkstress

HR Transformatie

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Zoek op deze website