Human Resources Accounting | Mark de Lat, Ton Plender, Roy Roelvink

‘Human Resources Accounting’ sluit aan bij het uitgangspunt dat de medewerkers niet alleen een kostenpost, maar vooral een belangrijke bron van inkomsten voor de organisatie betekenen: ‘De medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal.’. Steeds vaker merken we dat medewerkers en kennis arbeid en kapitaal vervangen als belangrijkste productiefactoren.

De financiële functie is in toenemende mate geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de HR-functie. Daarnaast neemt de druk op de HR-functie toe als het gaat om het aantoonbaar maken van de bijdrage die wordt geleverd aan de resultaten van de organisatie. De discussie over kosten en baten van de HR-functie is daarbij een belangrijk thema.

Kosten en baten van de HR-functie hangen samen met diverse onderdelen van de HR-functie. Er liggen verbanden met de HR-strategie, met de HR-processen en niet te vergeten met HR-competenties en HR-indicatoren. Al met al een ‘kluwen’ van elkaar beïnvloedende variabelen.

In dit boekje komen op praktische wijze verschillende inzichten in Human Resources Accounting aan de orde en wordt deze ‘kluwen’ met behulp van het zogenaamde HRA-wiel ontrafeld. De financiële functie en de HR-functie werken zo samen aan het effectief en efficiënt inrichten van de HR-functie.