“Het is een grote fout om te theoretiseren voordat er data zijn. Onmerkbaar begint men de feiten te verdraaien om tegemoet te komen aan theorieën, in plaats van de theorieën aan te laten sluiten op feiten” – Sherlock Holmes

Luister naar de stem van je klant, je werknemer, de sollicitant en het publiek. Waar interne data je veel inzicht geeft in het wat en hoeveel, vertelt marktonderzoek je over het waarom. Traditioneel via interviews, focusgroepen en kwantitatief onderzoek, maar ook door inzichten uit bijvoorbeeld social media en email te halen.

Wij willen niet het grootste marktonderzoekbureau zijn, maar wel het beste. Betrouwbaar, accuraat, duidelijke rapportages en bruikbare oplossingen voor de business. En wij koppelen het onderzoek aan jullie interne data!

Voice of the Employee

Blije medewerkers zorgen voor blije klanten. Met een Voice of the Employee programma kun je de betrokkenheid van je medewerkers beter meten en een grotere invloed uitoefenen op de medewerkersbeleving.

Salarisbenchmark

Een salarisbenchmark ondersteunt bij het intern vergelijken en toetsen van de eigen salarissen, arbeidsvoorwaarden en beloningsbeleid. Dit creëert draagvlak voor het beloningsbeleid onder management en medewerkers.

Kwantitatief en kwalitatief

Kwantitatief onderzoek levert harde cijfers om je business case te kunnen doorrekenen. Kwalitatief onderzoek voor diepgaande kennis.

Beleving

Hoe maak je medewerkers en klanten enthousiast? Wij geven inzicht en helpen je fans en ambassadeurs te creëren.

 Big data onderzoek

Het aantal bronnen waaruit we informatie kunnen putten neemt sterk toe. De combinatie van deze nieuwe data met traditioneel onderzoek levert ijzersterke inzichten!

 Internationaal

Veel van ons onderzoek is internationaal. Door onze centrale aanpak en samenwerking met onze partners in het buitenland. Samen realiseren we voor jouw organisatie de hoogste kwaliteit.

Cases

Waar we trots op zijn