Vraagstuk

Een (ongewenst) vertrekkende medewerker kost al snel 50% van een jaarsalaris én zorgt vaak voor onrust in de organisatie. Door ongewenst verloop onder controle te houden kan HR dus een directe bijdrage leveren aan het organisatieresultaat.

Onze aanpak

In de intake bespreken welke categorieën vertrekkers benaderd dienen te worden (gewenst/ongewenst). Tevens stemmen we af hoe medewerkers benaderd worden.

Vervolgens krijgen vertrekkers een beknopte survey waarin o.a. wordt gevraagd naar de vertrekreden, wensen voor een toekomstige baan (bv minder reisafstand), suggesties voor de organisatie en de mate van aanbevelen (eNPS) .

HR en de Lijn krijgen via een online dashboard inzicht in de feedback van vertrekkende medewerkers. De som van deze feedback kan gebruik worden om aanpassingen te maken in de organisatie die de retentie verhogen.

Indien gewenst worden de onderzoeksdata gebruikt voor HR-analytics, bijvoorbeeld het verklaren van Verloop; waarom verlaten mensen de organisatie.

Resultaat

Inzichten waarmee verloop effectief verlaagd kan worden is de uitkomst van deze dienst. Door verloop te verlagen blijft productiviteit op peil en wordt er direct bespaard op recruitment, training en andere aanzienlijke kostenposten.

Heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Cases

Waar we trots op zijn