Statistiek om mee te werken | Arie Buijs 

Statistiek is voor veel studenten een vakgebied dat angst en ontzag inboezemt. Ondanks de vele vooroordelen is het beheersen van een aantal statistische onderwerpen essentieel bij veel opleidingen. Veel (beleids) beslissingen moeten immers worden onderbouwd met cijfermateriaal, dat correct moet worden geïnterpreteerd.

‘Statistiek om mee te werken’ brengt studenten voldoende kennis, inzicht en vaardigheden bij om zelfstandig statistische analyses te kunnen uitvoeren. De methode geeft een compleet beeld van statistische methoden en hun toepassingen. Het verwerken van de stof wordt gestimuleerd door praktijkvoorbeelden, toepassingen in Excel, opgaven en uitwerkingen.

‘Statistiek om mee te werken’ behandelt o.a. de beschrijvende statistiek, maatstaven, kansrekeningen en kansvariabelen, normale verdeling en binomiale verdeling, poissonverdeling, schatten, toetsen, chi-kwadraatverdeling, verschiltoetsen, variantieanalyse, regressie en correlatie, indexcijfers en tijdreeksen.

In het bijbehorende opgavenboek is veel oefenmateriaal opgenomen. Tevens bevat het een selectie van de uitwerkingen van deze opgaven. De overige uitwerkingen zijn te vinden op de additionele website van de uitgever.