AnalitiQs helpt met de slag van opinie- naar datagedreven HR

Financiële Dienstverlener A | Capability Building | Strategie, Product Owner, Outsourcing

Met behulp van AnalitiQs heeft deze klant de slag van opinie- naar datagedreven HR weten te maken, oftewel HR Analytics Capability Building.


Situatie

Onze klant is een financiële dienstverlener met activiteiten in meer dan 20 landen.

Nederland is een belangrijke markt voor dit bedrijf. Bij de Nederlandse tak zijn ongeveer 4500 medewerkers in dienst en ruim meer dan de helft van de kosten zijn aan personeel gerelateerd. Medewerkers zijn dus niet alleen de sleutel tot succes, maar ook de belangrijkste kostenpost van het bedrijf.

Gezien het belang van de medewerkers voor de organisatie leeft bij het MT HR de wens om meer datagedreven te gaan werken. Aan AnalitiQs is de vraag gesteld om de huidige situatie rondom datagedreven HR in kaart te brengen, om samen met het MT HR een ambitie te formuleren, om deze ambitie om te zetten in een roadmap én om de uitvoering van fase 1 van deze roadmap te begeleiden.

Aanpak

De aanpak bestaat uit vier onderdelen: de huidige situatie in kaart brengen, een ambitie formuleren, een roadmap creëren en deze roadmap uitvoeren.

 1. Huidige situatie in kaart brengen
  Als eerste stap is er deskresearch uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar huidige rapportages, analyses, data, werkwijzen en systemen. Vervolgens zijn er interviews gehouden met mensen uit de Business, IT, Finance en HR. Doel van deze interviews is drieledig. Ten eerste is het de bedoeling om verdieping aan te brengen op het deskresearch. Ten tweede is het zaak om minder tastbare zaken zoals steun vanuit het management en expertise in kaart te brengen. Ten slotte zijn de interviews gebruikt om wensen en businessvragen/uitdagingen op te halen ten behoeve van potentiële analyse pilots.
 2. Ambitie formuleren
  In een workshop met het MT HR heeft AnalitiQs de bevindingen van de nulmeting teruggekoppeld. Tevens zijn in deze workshop voorbeelden geschetst van de toepassingen van datagedreven HR binnen andere organisaties en zijn de verschillende ontwikkel niveaus toegelicht. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er stip op de horizon is gezet.
 3. Roadmap
  Om de ambitie behapbaar te houden is deze opgebroken in fasen. Hierbij is iedere fase gelinkt aan een niveau in het volwassenheidsmodel. Fase 1 bevat het laag hangende fruit (maximale impact / relatief eenvoudig realiseerbaar). Fase 1 is in detail uitgewerkt (activiteiten, tijdslijnen en deliverables benoemd).
 4. Roadmap uitvoering
  Ter uitvoering van de roadmap heeft AnalitiQs een programmamanager, reporting specialist en een data scientist geleverd.
 • De programma manager heeft verantwoordelijkheid genomen voor overall aansturing van de activiteiten én een inhoudelijke bijdrage geleverd. Denk hierbij aan het ontwikkelen van HR-businesspartners en -beleidsmakers, afstemming met de reporting specialist over definities en uitzoeken in hoeverre nieuwe bronnen ontsloten kunnen worden naar het datawarehouse.
 • De reporting specialist heeft een viertal thema dashboards gebouwd, een lijst met aanbevelingen opgesteld om het datawarehouse en de operationele systemen beter in te richten, en tot slot overdracht geregeld richting Finance voor continuïteit na het project.
 • De data scientist heeft een analyse uitgevoerd naar de oorzaken van verzuim.

Resultaat

Tijdens dit traject zijn o.a. de volgende eindproducten gerealiseerd:

 • Nulmeting, visie en roadmap rapport
 • 4 interactieve thema dashboards: Salaris, Verzuim, Mobiliteit & Recruitment
 • Lijst met Change Requests ten behoeve van operationele HR en data opslag systemen
 • HR-analytics pilot met als onderwerp verzuim
 • Training van de HR-businesspartners en Learning & Development experts

Middels deze eindproducten heeft HR een stap kunnen zetten met datagedreven werken. Zo kan zij nu bijvoorbeeld:

Tegemoetkomen aan de wens van het lijnmanagement om meer feitelijke informatie te leveren over belangrijke HR thema’s en acties te formuleren op basis van datagedreven inzichten.

Het verzuim doelgericht naar beneden brengen, omdat men de oorzaken van verzuim begrijpt en de risicogroepen kent.Business uitdagingen / kansen identificeren die beantwoord kunnen worden middels HR-analytics en de stappen van het HR-analytics proces zelfstandig doorlopen.

Tevens is men in staat om aan de volgende fase van de roadmap te beginnen.

Zoek op deze website