Employee Value Proposition (EVP)

Een aansprekende Employee Value Proposition (EVP) is belangrijker dan ooit.

De wereld veranderd in rap tempo dankzij trends als COVID-19, klimaatverandering, blokvorming tussen de Verenigde Staten en China en meer aandacht voor diversiteit en inclusie.

Al deze veranderingen hebben effect op hoe we werken, waar we werken, wanneer we werken, wie er beschikbaar zijn voor werk en waar potentiële medewerkers willen werken.

Deze wensen zullen niet voor iedereen hetzelfde zijn. Bepaalde medewerker segmenten (opleidingsniveau, levensfase, industrie, regio) zullen specifieke behoeftes hebben.

factoren voor een goede Employee Value Proposition

EVP: Employee Value Proposition

Gezien deze trends en de uiteenlopende wensen die ontstaan als gevolg van deze trends is het belangrijk voor organisaties om te investeren in een Employee Value Proposition (EVP) die aansluit bij de doelgroep(en) én deze van tijd tot tijd bij te werken als gevolg van nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Employee Value Proposition (EVP) betekenis

Een Employee Value Proposition (EVP), ofwel de waarde propositie voor medewerkers, draait om hetgeen een werkgever biedt aan medewerkers in ruil voor hun inzet, met als gevolg waarde creatie voor alle stakeholders, bijvoorbeeld aandeelhouders en klanten.

Vaak wordt hierbij met name gedacht aan de geldelijke beloning zoals salaris en winstdeling. Niet-geldelijke beloning hoort hier echter ook zeker bij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cultuurelementen als autonomie, maar ook aan carrièremogelijkheden, of de mogelijkheid om vanuit een locatie naar keuze te werken. Het draait dus aan het totale pakket van arbeidsvoorwaarden.

Wat levert een goede Employee Value Proposition (EVP) op?

Uit het onderzoek van Browne (2012) blijkt dat organisaties met effectieve EVP’s van verschillende voordelen genieten:

 • Verbeterde aantrekkelijkheid: een effectieve EVP zorgt voor een diepere pool van nieuwe talenten op de arbeidsmarkt omdat met een effectieve EVP ook mensen worden bereikt die passief zoeken / anders niet geactiveerd zouden worden. Ook draagt een goede EVP bij aan het behouden van talent.
 • Grotere betrokkenheid van medewerkers: bij organisaties met een effectieve EVP zijn er relatief meer medewerkers met een hoge mate van betrokkenheid.
 • Compensatiebesparingen/optimalisatie: Organisaties met een effectieve EVP kunnen loonkosten verlagen door zich te richten op beloningselementen die van belang zijn voor medewerkers en beloningselementen die geen bijdrage leveren aan de propositie te schrappen en/of meer in te zetten op beloningselementen die het verschil maken.
Offerte aanvragen

Een effectieve EVP ontwikkel je samen met (potentiële) medewerkers

Een Employee Value Proposition is alleen waardevol als deze daadwerkelijk tot leven komt in het beleid, de processen en de cultuur van een organisatie.

AnalitiQs gelooft dan ook in een aanpak waarin (potentiële) medewerkers actief participeren in het opzetten van de Employee Value Proposition (EVP).

Door samen met interne medewerkers en potentiële medewerkers een Employee Value Proposition (EVP) te creëren is er meer intern draagvlak zodra een nieuwe/aangepaste Employee Value Proposition (EVP) gelanceerd wordt en zal deze eerder en vollediger omarmt worden.

Ook is het eenvoudiger om via co-creatie accenten aan te brengen die aansluiten bij specifieke talent segmenten (rollen/functies, levensfases, regio’s). Door samen te werken ontstaat immers inzicht in de behoeftes per doelgroep.

In zes stappen naar een EVP met impact

Hoe ziet zo’n proces van Employee Value Proposition (EVP) co-creatie eruit? Een effectieve Employee Value Proposition (EVP) wordt geïmplementeerd in zes stappen. Hierbij baseert AnalitiQs zich op het onderzoek van Avinash Pawar (2016).

 1. Aankondigen – om het belang van een nieuwe / herijkte EVP te onderstrepen en mensen te enthousiasmeren om mee te denken is het belangrijk dat het initiatief wordt aangekondigd vanuit het hogere management.
 2. Onderzoeken – een goede EVP sluit naadloos aan bij de organisatie en people strategie. Een goed begrip van de overall strategie is dus essentieel. Dit kan bereikt worden via desk research en enkele interviews. Vervolgens is het zaak om middels onderzoek in kaart te brengen welke knelpunten er zijn met de huidige EVP, welke ideeën er bestaan om de EVP te verbeteren, maar ook om hypotheses te valideren en prioriteit aan te brengen in de wensen.
  1. Veelal start het ontwikkelen van een EVP met een kwalitatief onderzoek. Deze kwalitatieve EVP wordt vooral gebruikt om in kaart te brengen waarin de grootste kansen en knelpunten zitten. Voor het kwalitatieve deel kunnen interviews en focus groups worden ingezet.
  2. Na het kwalitatieve deel volgt veelal een kwantitatief onderzoek. In deze fase wordt naar een brede(re) groep medewerkers een EVP survey verstuurd. Deze EVP survey wordt op maat gemaakt met de inzichten uit het kwalitatieve onderzoek. 
 3. Experimenteren – waar nodig kan het van toegevoegde waarde zijn om te experimenteren. Is een vierdaagse werkweek bijvoorbeeld haalbaar en wat levert het op, of zijn verruimde werktijden inderdaad effectief om de werk/privébalans te verbeteren? Als een experiment aantoont dat de veronderstelde waarde van een EVP element aanwezig is dan kan dit element breed worden uitgerold.
 4. Formuleren – met de inzichten uit het EVP onderzoek en eventuele experimenten kan de nieuwe EVP worden uitgewerkt. Tijdens het opstellen van de EVP dienen de volgende vragen goed in het achterhoofd gehouden te worden:
  – Sluit het aan bij de strategische doelstellingen?
  – Onderscheidt het de organisatie?
  – Geeft het een realistisch beeld?
  – Is het inspirerend?
  – Zijn er accent verschillen nodig voor specifieke doelgroepen?
 5. Implementeren – zodra de ideale EVP is uitgekristalliseerd volgt het implementeren, ofwel het concept vanaf papier omzetten naar de praktijk met bijbehorende communicatie materialen.
 6. Itereren – de wereld staat niet stil en zo zal er van tijd tot tijd aan de EVP gesleuteld moeten worden. Soms betekent dit een kleine aanpassing die snel te maken is. Op andere momenten kan dit betekenen dat de bovengenoemde stappen opnieuw worden doorlopen. AnalitiQs helpt organisaties via ROI onderzoek en HR Dashboards om de impact (business waarde) van een nieuwe/aangescherpte EVP in kaart te brengen.

AnalitiQs helpt met het opstellen van een effectieve Employee Value Proposition (EVP)

In de werkwijze van AnalitiQs nemen data en een gestructureerde aanpak een centrale plek in. Middels intern en extern kwalitatief en kwantitatief Employee Value Proposition (EVP) onderzoek worden de behoeftes van (potentiële) medewerkers in kaart gebracht. Voor de behoeftes van (potentiële) medewerkers zet AnalitiQs haar arbeidsmarktpanel in. Vervolgens worden HR Analytics technieken ingezet om medewerker segmenten te bepalen en de voorkeuren per segment vast te stellen. Met deze inzichten worden aanbevelingen gedaan voor een optimale Employee Value Proposition (EVP). Deze inzichten en aanbevelingen worden opgeleverd in een interactief en visueel Employee Value Proposition (EVP) dashboard en/of een management rapport. Voor het implementatie traject van de Employee Value Proposition (EVP) werkt AnalitiQs samen met interne HR / Verander professionals van de klant, of met één van onze partners.

Offerte aanvragen

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Talent review
Beloning
Engagement
Inhuur
Kosten
Learning & Development
Management Development

Medewerkersegmentatie
Organisational Netwerk
Performance
HR Process Mining
Productiviteit
Recruitment

Reorganisatie/Herstructurering
Succession Management

Medewerkersonderzoeken

Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpanel
Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Diversiteit
Gezondheid
Leiderschap
Medewerker Community/Panel
Persoonlijke Ontwikkeling
Retentie
Rolduidelijkheid

Sentiment
Strategic Alignment
Team Feedback
Thuiswerken
Vitaliteit
Werkbeleving
Werkdruk
Werkgeluk
Werksfeer
Werkstress

HR Transformatie

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Interesse? Maak een afspraak!

Irma Doze

Irma Doze

Zoek op deze website