Diversiteit en inclusiviteit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Onderwerpen binnen dit thema

 • Diversiteit
 • Inclusiviteit
 • Gelijkheid
 • Saamhorigheid
 • Gendergelijkheid op de werkvloer
 • Genderratio op de werkvloer
 • Genderdiversiteit op de werkvloer
 • Loonkloof binnen het bedrijf
 • Gelijke kansen man/vrouw
datagedreven inclusie

Wat is het verschil tussen diversiteit, inclusiviteit, gelijkheid en saamhorigheid?

Diversiteit gaat over zichtbare verschillen (zoals etniciteit, fysieke uitdaging, geslacht en leeftijd) en over niet-zichtbare verschillen (zoals kwaliteiten, persoonlijkheidseigenschappen, seksuele voorkeur en geestelijke uitdaging) en de houding van de organisatie ten aanzien van deze verschillen.

Waarom is diversiteit, inclusiviteit, gelijkheid en saamhorigheid belangrijk?

Wat is een inclusieve werkvloer?

Vanuit de samenleving is de roep naar diversiteit, inclusiviteit, gelijkheid en saamhorigheid heel sterk. Daarnaast kunnen dit belangrijke factoren zijn voor het succes van de organisatie. Denk aan innovatie of het aantrekkelijker zijn op de arbeidsmarkt.

Met behulp van inclusie onderzoek wordt bepaald of de werkvloer inclusief is. Hierbij wordt gekeken naar of iedereen zich durft uit te spreken en of iedereen betrokken wordt.

Wat betekent : Wet gelijke beloning mannen en vrouwen voor mijn bedrijf?

Interesse

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vraagstukken binnnen dit thema

Gendergelijkheid op de werkvloer

Gendergelijkheid op de werkvloer gaat over de juiste balans tussen de genders binnen de verschillende lagen van de organisatie, over gelijke kansen voor iedereen, gelijke beoordeling en over gelijk loon.

Gendergelijkheid op de werkvloer meten

Gendergelijkheid op de werkvloer meten wordt gedaan met behulp van veel data uit jouw organisatie. De salarissen worden gesegmenteerd per functie, geslacht, competentie en andere factoren die belangrijk kunnen zijn. Vervolgens worden deze gegevens geanalyseerd.

Hoe maak ik de gender ratio inzichtelijk binnen het bedrijf?

Genderdiversiteit inzichtelijk maken

Gender gaat over de culturele en/of sociale invulling van wat wordt verstaan onder mannelijkheid en vrouwelijkheid. Genderdiversiteit inzichtelijk maken gaat dus over meer dan het alleen meten van diversiteit in geslacht.

Hoe meet ik diversiteit binnen mijn bedrijf?

Voor het meten van diversiteit kijk je in ieder geval naar geslacht en leeftijd. Naast deze twee dimensies kan je ook kijken naar seksuele oriëntatie, gender identiteit en andere zaken voor een volledig diversiteitsbeeld.

Hoe meet ik gelijkheid binnen mijn bedrijf?

Hoe bereken / analyseer ik een loonkloof binnen mijn bedrijf?

De loonkloof is het verschil in gemiddeld bruto uurloon tussen mannen en vrouwen. Voor het berekenen van een loonkloof moet er gekeken worden naar de salarissen per geslacht. Hierbij moet er rekening gehouden worden met het aantal werkuren, de functie, werkervaring, competenties, opleidingsniveau en andere factoren die een rol kunnen spelen.

Hebben mannen en vrouwen gelijke kansen binnen mijn bedrijf?

Of mannen en vrouwen gelijke kansen hebben binnen je bedrijf is een onderdeel van het vraagstuk Gender Mobility. Andere vragen die dan gesteld worden zijn:

 • Komen er voldoende vrouwen binnen om de diversiteit op peil te houden?
 • Hebben vrouwen dezelfde kansen als mannen om promotie te maken?
 • Is er sprake van een glazen plafond?
 • Heeft de organisatie meer/minder moeite om vrouwen te binden?
 • Wat is de kans dat diversiteitsdoelstelling behaald gaan worden?

Analyses/diensten binnen dit thema

Inclusie onderzoek

Het inclusie onderzoek toont welke subgroepen in de organisatie inclusiviteitsuitdagingen ervaren, waar in organisatie deze uitdagingen zich bevinden én levert concrete handvatten op om het inclusiviteitsklimaat en daarmee zaken als innovatievermogen en retentie in de organisatie te verbeteren.

Gender mobility analyse

De man / vrouw balans bij de in-, door-, en uitstroom van medewerkers zegt iets over de Diversiteit én de Inclusiviteit van een organisatie. Zodoende is een goed inzicht in de mobiliteitspatronen van mannen en vrouwen cruciaal voor iedere organisatie die serieus met Diversiteit en Inclusie bezig is. Inzicht in deze patronen helpt namelijk om antwoorden rondom onderstaande vragen te formuleren.

Gelijk loon voor gelijk werk analyse (Equal pay)

Loonkloof, Gelijk Werk Gelijk Loon, Gelijk loon voor gelijk werk, Gelijke beloning,, Equal Pay, Pay Equity, Pay Parity. Het zijn allemaal benamingen voor één en hetzelfde.
Waar het om gaat is dat mensen die hetzelfde werk doen gelijk beloond worden, ongeacht hun achtergrond én dat organisaties dat aan moeten kunnen tonen.

Diversiteit analyse

Een diversiteit analyse is het meten van de diversiteit binnen je organisatie.

Voorbeelden: inclusiviteit en diversiteit analyses

case-protestantse-kerk

De positieve effecten van een datagedreven cultuurverandering

AnalitiQs heeft onderzoeken uitgevoerd onder de medewerkers. Aan de hand van verzamelde data konden de…

Read more
Cultuuronderzoek

Betere bedrijfsprestaties door gerichte cultuurverandering

AnalitiQs heeft voor een klant de bedrijfscultuur in kaart gebracht, om zo een datagedreven verandering…

Read more
Inclusiviteitsonderzoek

De positieve bijdrage van inclusie aan retentie en engagement

Inclusie heeft een positief effect op de bedrijfsvoering. Lees in deze case hoe de Diversiteit…

Read more

Worden mannen en vrouwen gelijk beloond voor gelijk werk?

In hoeverre worden mannen en vrouwen gelijk beloond voor gelijk werk? En zijn er verschillen…

Read more
inclusiviteit

Heeft inclusiviteit al prioriteit in jouw organisatie?

AnalitiQs deed onderzoek naar de staat en invloed van inclusiviteit op de Nederlandse werkvloer. Hieruit concluderen…

Read more

Het verschil in loon tussen mannen en vrouwen aanpakken?
Begin bij jezelf!

Gisteren, 8 maart, was het wereld internationale vrouwen dag. Volgens Wikipedia staat de jaarlijks terugkerende…

Read more
diversiteit inclusie

Organisaties massaal aan de slag met het meten van diversiteit en inclusiviteit

Diversiteit en inclusie (D&I) zijn hot topics. Er is een roep vanuit de maatschappij om inclusiever te…

Read more

Search this website