Datagedreven diversiteit en inclusie

Met behulp van data meer inzicht in diversiteit en inclusie binnen uw organisatie

De business case voor diversiteit en inclusie staat inmiddels buiten kijf. Diverse en inclusieve organisaties halen betere resultaten en hebben een hoger innovatievermogen. Daarnaast is de aantrekkingskracht van deze organisaties groter op de arbeidsmarkt waardoor deze organisaties een streepje voor hebben in de strijd om schaars talent. Op basis van deze business case én de roep vanuit de maatschappij om het juiste te doen is menig organisatie hard aan het werk om de organisatie divers(er) te maken. Maar hoe ga je als organisatie aan de slag met deze thema’s? En hoe pak je dit ook op een datagedreven manier aan?

AnalitiQs biedt verschillende diensten en producten aan op het gebied van diversiteit & inclusie.
Klik op onderstaande links om naar een specifiek onderdeel te gaan:

Wil je je nog niet meteen verdiepen in één van de diensten, maar eerst meer lezen over wat D&I inhoudt?
Scroll dan naar beneden.

inclusie

Meer weten over datagedreven D&I? Download hier de whitepaper

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat verstaan we binnen AnalitiQs onder diversiteit en inclusie?

Diversiteit gaat over de zichtbare en onzichtbare verschillen tussen mensen. Het meest bekende, en meest gemeten, voorbeeld is het verschil tussen mannen en vrouwen. Maar andere verschillen kunnen iemands culturele achtergrond, seksualiteit, of een beperking zijn. Bij het uitvoeren van een onderzoek, laten wij het vaak aan de organisatie zelf om te bepalen welke diversiteitsdimensies zij willen onderzoeken. Dit is afhankelijk van beschikbare data en eventueel diversiteitsbeleid.

Inclusie gaat over de mate waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn op de werkvloer. Waarbij ze worden gewaardeerd om hun unieke eigenschappen en kenmerken en ze deze ook mogen uiten.

AnalitiQs voert ook jaarlijks een benchmark uit naar de mate van inclusie onder de Nederlandse bevolking. Benieuwd naar deze resultaten? Check hier!

AnalitiQs en WOMEN Inc.

AnalitiQs en WOMEN Inc. werken nauw  samen op het gebied van Diversiteit en Inclusie. WOMEN Inc. is een non-profit organisatie die zich inzet voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Dit doen ze op verschillende thema’s, waaronder het thema Werk. Op dit thema komt de samenwerking met AnalitiQs naar voren.

De analyses die AnalitiQs uitvoert roepen vaak veel vragen op. Wanneer er inderdaad sprake is van een beloningsverschil of een bepaalde groep medewerkers zich niet inclusief voelt, helpt WOMEN Inc. bij het zetten van de volgende stap. Op basis van de uitkomsten van de analyses en de aanwezige expertise stelt WOMEN Inc. een helder advies op over het instellen van beleid of gerichte vervolgstappen.

Analyses/diensten binnen D&I

Datagedreven D&I maturity assessment

Krijg inzicht in diversiteit en inclusie middels de Employee Journey. De Employee Journey bestaat uit verschillende fasen, zoals de solliciteer-, start- en doorgroeifase. De producten en diensten die AnalitiQs aanbiedt op het gebied van diversiteit en inclusie sluiten nauw aan bij deze verschillende fasen.

Wanneer een organisatie aan de slag gaat met diversiteit en inclusie adviseert AnalitiQs om bovenaan de Employee Journey te starten, bij: Strategie en Leiderschap. Hierin wordt diversiteit en inclusie in de organisatie gedefinieerd en wordt bepaald waar de komende periode op te focussen.

Hierna adviseert AnalitiQs om te starten met een diversiteits- en inclusie onderzoek. In dit onderzoek krijgt de organisatie de eerste inzichten en is het nog duidelijker waar de focus in de verdere Employee Journey dient te liggen.

Wanneer uit deze eerste analyse blijkt dat er binnen de organisatie voornamelijk een probleem speelt ten aanzien van diversiteit, is het van belang om naar de eerste en laatste stappen in de Employee Journey te kijken (stappen 1, 2, 3, en 8). Komt uit de analyse voornamelijk een uitdaging op het gebied van inclusie, dan dient er naar de middelste stappen in de organisatie gekeken te worden (stappen 3, 4, 5, 6 en 7).

Employee journey

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.

Diversiteit & Inclusie Scan

De diversiteit & inclusie scan geeft inzicht in de mate van diversiteit en inclusie in de organisatie. Daarbij toont het verschillen in de ervaren inclusie van verschillende, waar in organisatie zich uitdagingen bevinden én levert het concrete handvatten op om het inclusieklimaat en daarmee zaken als innovatievermogen en retentie in de organisatie te verbeteren.

Meer weten? Check de pagina of ga terug naar de inhoudsopgave.

Gelijk Loon Analyse

Loonkloof, Gelijk Werk Gelijk Loon, Gelijk loon voor gelijk werk, Gelijke beloning, Equal Pay, Pay Equity, Pay Parity. Het zijn allemaal benamingen voor één en hetzelfde.
Waar het om gaat is dat mensen die hetzelfde werk doen gelijk beloond worden, ongeacht hun achtergrond én dat organisaties dat aan moeten kunnen tonen. AnalitiQs voert onderzoek uit naar eventuele beloningsverschillen en waar deze door worden veroorzaakt.

Meer weten? Check de pagina of ga terug naar de inhoudsopgave.

Gender Mobility Analyse

De man / vrouw balans bij de in-, door-, en uitstroom van medewerkers zegt iets over de Diversiteit én de Inclusie van een organisatie. Zodoende is een goed inzicht in de mobiliteitspatronen van mannen en vrouwen cruciaal voor iedere organisatie die serieus met Diversiteit en Inclusie bezig is. AnalitiQs voert onderzoek uit naar de eventuele verschillen in mobiliteit in de organisatie, ook in combinatie met gelijke beloning.

Meer weten? Check de pagina of ga terug naar de inhoudsopgave.

Diversiteit in de Top Voorspelmodel

Een goede afspiegeling man/vrouw in de top van een organisatie, zegt vaak iets over de diversiteit in de rest van de organisatie. Ook is het een positief teken naar potentiële medewerkers dat mannen en vrouwen gelijke kansen hebben om door te groeien naar hogere management posities. Veel organisaties stellen daarbij in hun diversiteitsbeleid dat ze naar een gelijke(re) verdeling willen groeien in het topmanagement. Weten of er dus voldoende vrouwen doorgroeien in een organisatie en of doelstellingen worden behaald is dus een belangrijk vraagstuk. Het ‘Diversiteit in de Top’ Voorspelmodel van AnalitiQs biedt hier inzicht in.

Meer weten? Check de pagina of ga terug naar de inhoudsopgave.

Recruitment Bias Check

Heeft iedereen gelijke kansen om in aanmerking te komen voor een baan? De Recruitment Bias Check van AnalitiQs analyseert of er significante verschillen zijn tussen groepen sollicitanten en de uiteindelijke kans om aangenomen te worden voor een baan.

Meer weten? Check de pagina of ga terug naar de inhoudsopgave.

Kwalitatief onderzoek

Een datagedreven aanpak voor diversiteit en inclusie, dat is waar AnalitiQs voor staat.  Maar datagedreven betekent niet alleen cijfers. Om écht inzicht te krijgen in de huidige staat van diversiteit en inclusie in een organisatie, is het van belang om ook kwalitatief onderzoek uit te voeren. In dialoog met medewerkers komen andere inzichten naar voren dan via bestaande HR-data of een survey.

Meer weten? Check de pagina of ga terug naar de inhoudsopgave.

Voorbeelden: inclusiviteit en diversiteit analyses

Diversity & Inclusion team

Kwalitatief onderzoek naar diversity & inclusion bij een Nederlandse multinational

Diversiteits- & inclusie-onderzoek via interviews en focusgroepen leidt tot verbeterpunten en meer gelijke kansen

Read more

Aan de slag met diversiteit en inclusie?
Neem contact met ons op!

Henrieke van Bommel

Zoek op deze website