Medewerkersonderzoeken

Luister naar de stem van de medewerker en beïnvloed de Employee Experience.

Medewerkersonderzoeken worden uitgevoerd om op gestructureerde wijze inzichten op te halen over het gedrag, de gedachtes en het gevoel van potentiële medewerkers, huidige medewerkers en oud-medewerkers. Dit wordt ook wel Voice of the Employee genoemd.

Om de gewenste informatie op te halen kan zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek worden ingezet. Daarnaast kan er gekozen worden tussen actief en passief onderzoeken.

Het meest bekende voorbeeld van medewerkersonderzoek is de online survey gericht op medewerkerstevredenheid (actief & kwantitatief). Enkele andere voorbeelden van onderzoek zijn het draaien van focusgroepen (actief & kwalitatief), het analyseren van intern social media verkeer (passief & kwantitatief), of het observeren van mensen die een bepaalde Employee Journey doorlopen (passief & kwalitatief).

Waar worden medewerkersonderzoeken voor gebruikt?

Medewerkerstevredenheid beïnvloedt direct en indirect de bedrijfsresultaten, zie de afbeelding hieronder. Aangezien medewerkersonderzoek de beste manier is om inzicht te krijgen in medewerkerstevredenheid en zaken die medewerkerstevredenheid beïnvloeden, is medewerkersonderzoek in essentie een middel om bedrijfsresultaten te verbeteren. Een heel mooi bijproduct is dat tevreden medewerkers ook meer (werk)geluk zullen ervaren. Medewerkersonderzoek stelt organisaties dus eigenlijk in staat om twee vliegen in één klap te slaan!

medewerkerstevredenheidsonderzoek

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het proces van medewerkersonderzoeken

Het proces van medewerkersonderzoeken bestaat uit 8 stappen.

 • Elk onderzoek begint bij het hebben van een business vraag of uitdaging die niet beantwoord kan worden zonder beeld te hebben bij de ervaringen, meningen en/of gedragingen van medewerkers. Bijvoorbeeld: waarom is het ongewenste verloop onder jongeren zo hoog?
 • Zodra de vraag scherp is gesteld is het zaak om de juiste methode te selecteren. Met andere woorden: wordt er gekozen voor een variant van kwalitatief of kwantitatief en actief of passief onderzoek.
 • Nadat de methode is geselecteerd kan de voorkeursmethode worden ingevuld. Bij een focusgroep valt bijvoorbeeld te denken aan zaken als doelgroep, omvang van de groep, de mate van structuur, duur en locatie van een sessie.
 • Wanneer er een solide plan is uitgewerkt is het tijd om daadwerkelijk te gaan luisteren naar de Voice of the Employee.
 • In opvolging op het veldwerk vindt de synthese van de opgehaalde informatie plaats en wordt de informatie geanalyseerd. Veelal worden hierbij statistische methodes gebruikt om bijvoorbeeld medewerkerssegmenten te identificeren en drivers te bepalen.
 • Op het moment dat alle informatie is geanalyseerd is het tijd om de bevindingen en aanbevelingen met de ‘probleemeigenaar’ te rapporteren.
 • Vervolgens is het aan de probleemeigenaar om besluiten te nemen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een beleidsaanpassing en/of het in gang zetten van een aantal acties.
 • Ten slotte is het belangrijk om impact te meten en erop te sturen. Lees hier meer over op de pagina HR Dashboards.

Onze dienstverlening

AnalitiQs helpt met het uitvoeren van medewerkersonderzoek, het optimaliseren van medewerkersonderzoek en het ontwikkelen van een medewerkersonderzoekstrategie. Lees in elk blok meer over deze diensten.

Medewerkersonderzoek uitvoeren

AnalitiQs voert zowel kwantitatief als kwalitatief, alsmede actief en passief onderzoek uit. In onze aanpak staan drie punten centraal:

 • Een onderzoek start bij een heldere vraag/uitdaging.
 • Er wordt gestreefd naar een optimale balans tussen inzichten en belasting van de organisatie. Om dit te bereiken ligt de focus op zaken die ook daadwerkelijk opgevolgd worden met acties/beleid en worden best practices vanuit Marketing ingezet.
 • Te allen tijden is er respect voor privacy, security en ethiek.

Wat het aanbod van AnalitiQs verder uniek maakt is de mogelijkheid om met panels te werken. Zo is het voor klanten van AnalitiQs mogelijk om potentiële medewerkers te benaderen via ons arbeidsmarktpanel en faciliteren wij interne medewerkerspanels.

Onderwerpen waar we ervaring mee hebben staan hier in het kader benoemd.

Benieuwd naar de eindproducten die we opleveren? Via deze link kan het demo dashboard onderzoek worden bekeken. En via deze link kunt u een voorbeeld onderzoeksrapport inzien.

Medewerkersonderzoek optimaliseren

Een veel gehoorde klacht is dat medewerkersonderzoek te veel tijd kost en te weinig oplevert. AnalitiQs wordt regelmatig ingehuurd als project- en verandermanager voor medewerkersonderzoek. We nemen het medewerkersonderzoek ecosysteem onder de loep (processen, rollen, methoden, data, techniek) en we voeren verbeteringen door, zodat er in minder tijd meer waarde wordt gerealiseerd.

 

 

Medewerkersonderzoek strategie ontwikkelen

De tijden van één enorm medewerkerstevredenheidsonderzoek per jaar zijn voorbij. Organisaties maken de kanteling naar moderne Voice of the Employee programma’s, ook weleens Continuous Listening genoemd. AnalitiQs helpt om te bepalen hoe het ideale Voice of the Employee programma er uit dient te zien, hoe de route naar de gewenste situatie er uit ziet en om de transitie van ‘a’ naar ‘b’ op een gestructureerde wijze af te lopen.

Resultaat en eindproduct van een medewerkersonderzoek

Het ultieme resultaat van medewerkersonderzoek is dat medewerkers meer tevreden zijn en de organisatie beter rendeert, twee vliegen in één klap! Zie ter illustratie deze afbeelding hieronder, over het verband tussen Engagement en Verloop, Klanttevredenheid en Transactiewaarde, die gebaseerd is op een case-study van Starbucks.

Medewerkersonderzoek case-study Starbucks

Om resultaat te bereiken met medewerkersonderzoek is het essentieel dat inzichten door de organisatie worden omgezet in acties. Om dit te bereiken heeft AnalitiQs een online, interactief dashboard met benchmark functionaliteiten ontwikkeld dat ten alle tijden voor de beleidsbepalers en actie-eigenaren bereikbaar is en inzicht geeft in de uitkomsten van onderzoeken. Verder maakt AnalitiQs op verzoek van de klant management rapportages bij onderzoeken. Hierin staan de belangrijkste inzichten en de daarbij horende aanbevelingen. Samen zorgen het dashboard en de rapporten ervoor dat actie eigenaren optimaal geëquipeerd zijn om inzichten om te zetten in actie en resultaat!

Voorbeeld inclusiviteits dashboard

Ik ben ontzettend tevreden over de begeleiding en de ondersteuning vanuit AnalitiQs. Ze zijn deskundig, slim en kunnen het verhaal achter de getallen kundig vertellen. Ik vind het dashboard prettig, omdat je hiermee kan sturen op informatie en zelf kunt vergelijken.

Teamlead HR & Talentdevelopment
IT branche

Gerelateerde content

Case PKF Wallast

Veilig feedback geven aan leidinggevende met de Upward Feedback Survey van AnalitiQs

In samenwerking met PKF Wallast ontwikkelde AnalitiQs de Upward Feedback Survey. Lees in deze case…

Read more
Employee value proposition

Als werkgever uitblinken in een competitieve arbeidsmarkt

Met het onderzoek van AnalitiQs heeft de retailer zijn beleid goed kunnen afstemmen op de…

Read more
aantrekken en behoud medewerkers

Met de juiste positionering nieuw talent aantrekken en behouden

Met het opstellen en uitzetten van kwantitatieve vragenlijsten heeft AnalitiQs voor de gemeente uitgezocht hoe…

Read more
case-protestantse-kerk

De positieve effecten van een datagedreven cultuurverandering

AnalitiQs heeft onderzoeken uitgevoerd onder de medewerkers. Aan de hand van verzamelde data konden de…

Read more

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Talent review
Beloning
Engagement
Inhuur
Kosten
Learning & Development
Management Development

Medewerkersegmentatie
Organisational Netwerk
Performance
HR Process Mining
Productiviteit
Recruitment

Reorganisatie/Herstructurering
Succession Management

Medewerkersonderzoeken

Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpanel
Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Diversiteit
Gezondheid
Leiderschap
Medewerker Community/Panel
Persoonlijke Ontwikkeling
Retentie
Rolduidelijkheid

Sentiment
Strategic Alignment
Team Feedback
Thuiswerken
Vitaliteit
Werkbeleving
Werkdruk
Werkgeluk
Werksfeer
Werkstress

HR Transformatie

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Interesse? Maak een afspraak!

Gido van Puijenbroek

Zoek op deze website