HR Analytics Scan

Aan de slag met HR-Analytics

Om te beginnen met HR-analytics is de eerste praktische stap: bepalen wat het volwassenheidsniveau van de organisatie momenteel is. Op basis daarvan kan gezegd worden wat er nodig is om jullie ideaalniveau te bereiken, dat wil zeggen het door jullie zelf bepaalde niveau waarop jullie HR-analytics willen gaan gebruiken.

Hoe werkt de scan?

We hebben een vragenlijst samengesteld. De online-applicatie kent een score toe aan de antwoorden. Met behulp hiervan kan het volwassenheidsniveau van de organisatie zichtbaar worden gemaakt in een rapport. Dit rapport sturen we je toe. Hieruit kan een actielijst worden afgeleid.

Start Scan

Search this website