Datagedreven loopbaan anno 2030


Dit artikel is geschreven door Ad van de Staaij. Hij is senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geweest. Om de discussie op gang te brengen tijdens een Data & Analytics inspiratiebijeenkomst binnen het Rijk heeft hij een column geschreven. Hierin blikt Ad, met een knipoog, vooruit op een datagedreven loopbaan in 2030. Ter lering, maar vooral ter vermaak!

Ad van de Staaij

In 2030 is alles wat in het P&O-werk overgenomen kan worden door kunstmatige intelligentie, overgenomen. Data-analisten hebben met succes invulling gegeven aan de ambitie van voorschrijvende analyses uit 2019. Ze houden daarbij rekening met alle gebruiken van behoorlijke communicatie. Zo zal de Rijks-P&O-adviseur Stefanie Jansen op 23 mei 2030 de volgende brief met een loopbaanadvies ontvangen.

Beste Stefanie,

Zoals je weet heeft het Kabinet Baudet II besloten tot een verdere verkleining van de Rijksoverheid. De afdelingen P&O zijn daarbij als speerpunt aangewezen als onderdeel van de Opgave terugdringing ambtenarenverwennerij. Voor het team waar jij werkt betekent dat een vermindering van het personeelsbudget met 30%. Omdat je afdeling uit drie mensen bestaat, krijgt één medewerker het voorschrijvend advies van gedwongen mobiliteit.

Zorgvuldige analyses wijzen uit dat jij daarvoor de aangewezen kandidaat bent.

Overeenkomstig het in 2022 vastgestelde beleid ‘Transparante analyses’ delen we je de analyses mee die ten grondslag liggen aan het advies.

  • De diversiteitscijfers van de afdeling wijzen op een lichte oververtegenwoordiging van vrouwen in jouw leeftijdscohort, 40-45 jaar. Je vertrek zal leiden tot een verbetering van de teamscores op de competentie samenwerken met 4,6% voor het komende jaar.
  • Je functioneringsscores over de afgelopen 5 jaren waren voldoende, maar gemiddeld 0,2 procentpunt lager dan die van je twee collega’s.
  • Je potentieelbeoordeling was het afgelopen jaar voldoende en 0,3 procentpunt hoger dan die van je collega’s.
  • Tekstanalyse van je mailgedrag met collega’s wijst uit dat je 3% meer negatieve uitingen over de organisatiecultuur hebt gedaan, 5% vaker vacaturesites hebt bezocht, daar 3 vacatures hebt bekeken waaraan je gemiddeld 6,3 minuten aandacht hebt besteed.
  • Analyse van je bijdragen aan medewerkersonderzoeken wijzen uit dat je gemiddeld 3,51 voor werktevredenheid scoort op een 5-puntsschaal tegenover gemiddeld 3,57 van je collega’s.
  • Procesanalyses van Outlook wijzen op een gemiddelde activiteit ten opzichte van de aanstelling van 102% tegenover 103% van je collega’s. Je werkdruk liet 10% minder pieken zien dan bij je collega’s.
  • De afgelopen 3 jaar heb je 2,1% verzuimd, 1,3% onder de norm van je leeftijdsgroep, 0,1 procentpunt meer dan je collega’s.

Combinatie van de gegevens betekent dat je potentieel binnen de afdeling niet leidt tot een beter presteren dan je collega’s, je mobiliteit bijdraagt aan de samenwerking van het team, dat je goed kunt omgaan met werkdruk en dat je weerstand tegenover gedwongen mobiliteit iets lager is dan die van je collega’s.

Analyse van de scores op je competenties op basis van je eigen beeld en dat van collega’s geeft aan dat er bij tien organisaties vacatures zijn die competenties vragen waar je goed in bent. Op de functie van P&O-adviseur bij New Spirit is de match het hoogst, 87%. Bij de matching is ook gekeken naar je opzegtermijn van twee maanden en de start van de functie. Je nieuwe leidinggevende bij New Spirit is al geïnformeerd over je komst. Aangezien de vorige matches uit het systeem in 75% van de gevallen tot tevredenheid leidde, heeft zij geen zwaarwegende argumenten om je niet aan te nemen. De beschrijving van de taken en rollen van de functie vind je via deze link.

Je hebt nog vijf vakantiedagen. Gezien het patroon van je voorkeuren bij de omgang van de geïndividualiseerde arbeidsvoorwaarden en de opname van je vakantiedagen is de kans 12% dat je je vakantiedagen wilt laten uitbetalen, 15% dat je ze voor je overgang naar New Spirit wilt opnemen en is besloten om je startdatum bij New Spirit in hun salarisadministratie te zetten op 1 augustus. Klik hier om je voorkeur aan te geven. Je digitale identiteit Rijk wordt met ingang van 1 juni opgeheven. Met het werkdevice-uitgiftepunt is afgesproken dat je deze devices aanstaande maandag om 10.00 uur kunt inleveren. Je persoonsgegevens zullen we op 1 januari 2031 verwijderen.

De kans op een succesvolle bezwarenprocedure is 3%. Mocht je daar desondanks gebruik van willen maken, dan verzoeken we je de intentie daartoe binnen 48 uur kenbaar te maken via deze link. Wanneer je niet kiest voor de nieuwe baan bij New Spirit, heb je geen recht op een uitkering, aangezien het Rijk je een passende functie met een minimum-matchingspercentage van 60% heeft aangeboden.

Voor eventuele vragen kun je terecht bij chatbot Tatjana.

Het team datagedreven Human Resources Rijk vertrouwt er op de best mogelijke oplossing voor de door het Kabinet Baudet II gestelde opgave gegeven te hebben en wenst je een voorspoedig vervolg van je loopbaan.”

Meer weten over datagedreven HR?

  • Verder lezen? Laat je inspireren door cases uit de praktijk.
  • Wil je concreet aan de slag? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor jouw organisatie te bekijken. We denken graag met je mee.

Zoek op deze website