HR-Analytics Congres 2019:
Big Dating

Op donderdag 16 mei 2019 vond de 4e editie van het HR-analytics congres plaats. Hoe kun je waarde creëren met datagedreven HR? Die vraag staat centraal. Een vraag die bij veel HR-professionals speelt zo blijkt, want dit jaar telt het event maar liefst 200 bezoekers.

De opzet is dit jaar net even anders. Deelnemers kunnen ter plekke de sessie van hun voorkeur kiezen. Ook nieuw is de indeling van deelnemers per volwassenheidsniveau middels een sticker. Arti Karia (NN Group): “Heel handig, zo kun je makkelijker je sessies afstemmen op je persoonlijke behoefte en in gesprek gaan met anderen”. Dagvoorzitter Irma Doze (AnalitiQs) trapt, geheel toepasselijk, af met een stukje analyse: een kwart van de deelnemers is werkzaam bij overheidsorganisaties, een op de tien is data-analist en er zijn meer Limburgers dan Groningers aanwezig.

Irma ziet een aantal ontwikkelingen binnen het HR-analytics vakgebied. We zijn de kinderschoenen inmiddels ontgroeid: “Het gaat niet alleen maar over data die vastgelegd is in een HR-systeem, maar ook om de perceptie van de medewerkers. Organisaties luisteren steeds vaker naar de Voice of the Employee”. Machine learning en data mining doen hun intrede. Tijdens het congres komen verschillende facetten van datagedreven HR aan bod.

Wat zijn de key insights van het congres?

De HR-analytics reis

Deelnemers worden door de sprekers meegenomen op een reis door de verschillende stadia van volwassenheid van HR-analytics. Tijdens de start is het belangrijk om je te focussen op businessvragen: “Waar ligt de CEO wakker van?”, aldus Jeffry Louvenberg (Ministerie van Defensie). Door je stakeholders te leren kennen krijg je snel voet aan de grond en kun je snel waarde toevoegen. Door met meerdere kleine analyses te beginnen is je kans van slagen groter. “Dit creëert draagvlak binnen de organisatie en zo boek je het meeste succes”, vertelde Thijs Boersen van Alliander.

Voice of the Employee (VoE)

Middels een VoE-programma wordt medewerker sentiment gemeten. Dit geeft organisaties meer inzicht in wat medewerkers drijft en hoe ze hierop kunnen sturen. Ingrid Hiemstra: “Binnen Cendris is het binden, inspireren en ontwikkelen van medewerkers inmiddels een onderdeel van de strategie”. Tijdens een workshop biedt Alex Hellemons (AnalitiQs) de deelnemers handvatten om daadwerkelijk met een VoE-programma te starten.

Talent

Wat is talent nu eigenlijk? Gerard Evers (Euro-HRM) laat zien dat dit samenhangt met de vraag uit de organisatie. Welke talenten zijn (later) cruciaal om organisatiedoelstellingen te behalen? En zijn deze talenten reeds aanwezig of moeten deze ontwikkeld of aangenomen worden? Dit is nauw verbonden met succession management. Hoeveel sleutelposities zijn er en hoeveel medewerkers kunnen deze posities vervullen? HR-analytics helpt om hier inzicht in te verschaffen, hetgeen ook met enkele mooie voorbeelden wordt getoond door Jan Billekens van Saint Gobain in zijn keynote.

Diversiteit en inclusiviteit

Binnen het Ministerie van Binnenlandse zaken was de directie in de veronderstelling dat de organisatie goed op weg was met diversiteit en inclusie. Willem Jan Pott Hofstede laat ons zien dat uit het onderzoek een ander beeld naar voren kwam dan dat de medewerkers hadden. Door middel van data-analyse kunnen betere inzichten gegeven worden. Zo wordt duidelijk voor welke uitdagingen de organisatie staat op het vlak van écht inclusief gedrag. Deze inzichten stellen de organisatie in staat de juiste interventies te doen.

Er is meer dan data

Egge van der Poel sluit het congres af met een inspirerend én genuanceerd verhaal. Want hoe maak je van Big Data chocola? Een computer kan niet reflecteren, het is aan ons om te bepalen wat er aan data ingaat en waar het algoritme mee aan de slag gaat. Anouk Nieuwenhuijsen (NN Group): “Deze keynote vond ik heel inspirerend, een mooie combinatie van inhoud en humor.”

Deze nuchtere datadokter bruiste van energie en houdt de zaal goed wakker aan het eind van de middag. Egge van der Poel (Erasmus MC): “Ga niet zomaar aan de slag, zorg ervoor dat je een gezamenlijk probleem hebt en breng daarvoor de juiste mensen bij elkaar: Big Dating”.

Dit artikel is geschreven door

Gido van Puijenbroek

Zoek op deze website