Het gebruik van data-analyse en visualisaties voor een Strategische Personeelsplanning (SPP)

Verzekeraar | SPP | Dashboarding

Anticiperen op vergrijzing personeelsbestand en krappe arbeidsmarkt

Met een strategisch plan bereid je de organisatie voor op de toekomst. Dat geldt ook voor een strategische personeelsplanning (SPP). Daarmee zorg je dat de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek zijn om de organisatiedoelen te bereiken.

Een grote verzekeraar wilde met een strategische personeelsplanning anticiperen op de vergrijzing van het huidige personeelsbestand in combinatie met de huidige krappe arbeidsmarkt. Ze kregen daarbij hulp van AnalitiQs.

Strategische Personeelsplanning

Goed voorbereid op de toekomst

Om de uitdagingen op personeelsgebied van de komende maanden en jaren voor te zijn, wil de verzekeraar beter vooruitplannen. Ze starten daarom met strategische personeelsplanning. Dit proces wordt uitgerold door de HR-businesspartners in samenspraak met hoger lijnmanagement.

Wat is Strategische Personeelsplanning (SPP)?
Strategische Personeelsplanning (SPP) is het proces waarbij een organisatie haar huidige en toekomstige personeelsbehoefte analyseert en plant, rekening houdend met de strategische doelstellingen van de organisatie. De planningshorizon ligt op 18 maanden of langer, een belangrijk verschil met de kortere tijdshorizon van operationele en tactische HR-personeelsplanning. SPP richt zich expliciet op het identificeren van trends en scenario’s die van invloed kunnen zijn op de toekomstige behoefte aan personeel. Denk aan wet- en regelgeving, vergrijzing, digitalisering en de introductie van nieuwe producten.

Ze gebruiken accurate HR-data om de toekomstige workforce goed te kunnen voorspellen en zo ook de gaten in het personeelsbestand inzichtelijk te maken. Ze doen dat door allereerst gegevens over het huidige en toekomstige personeelsbestand te verzamelen en analyseren. Vervolgens evalueren ze de effecten van veranderingen op de bedrijfsomgeving en tenslotte kunnen ze daarmee de juiste strategieën ontwikkelen om de personeelsuitdagingen aan te pakken.

Van plan naar actie: zo heeft AnalitiQs geholpen

Met het juiste inzicht maak je de juiste beslissingen. Voor dat inzicht heeft AnalitiQs dashboards en visualisaties ontworpen met de belangrijkste HR-data.  

Inzicht in huidig personeelsbestand (workforce)

Het eerste dashboard ‘Actuals’ geeft de huidige workforce weer. Daarmee heeft de organisatie inzicht in de opbouw van het huidige personeelsbestand. Denk bijvoorbeeld aan het aantal FTE, de headcount, leeftijd, tijd in dienst en uitsplitsing per functie. Door deze gegevens te combineren, krijg je bijvoorbeeld inzicht in de workforce van een specifiek onderdeel.

Huidig personeelsbestand.
Ontwikkeling personeelsbestand over de tijd.
FTE, uitdienstredingen en omzet per kritische functiefamilie op basis van het aantal dienstjaren.

Scenario simulator om voorspellingen te doen

Met strategische personeelsplanning richt je je op de toekomst. Met de simulator zie je de effecten in de toekomst, gebaseerd op data uit het verleden. Zo wordt bijvoorbeeld de in- en uitstroom over de laatste jaren gebruikt om de verwachte in- en uitstroom te berekenen.

Maar niet alleen dat. Er wordt ook op basis van historische en actuele data voorspeld hoeveel vacatures er open komen te staan. Door dat te combineren met de huidige workforce en de voorspellingen daarop, krijg je inzicht in de ‘gap’ die ontstaat. Daar kun je dan nu al beleid op gaan voeren, zodat je nu en in de toekomst genoeg en de juiste mensen hebt om alle vacatures te vullen.

Heatmap om de uitdagingen weer te geven

Bepaalde functies binnen een organisatie zijn makkelijker te vullen dan andere. Bovendien zijn sommige functies kritisch, oftewel voorwaardelijk om de doelen van de organisatie te behalen. Daarom geven we in een heatmap per functiefamilie weer binnen welke kritische functies er sprake is van een hoge vrijwillige en onvrijwillige uitstroom, zodat de organisatie ook hier strategisch personeelsbeleid op kan voeren.


Heatmap (on)vrijwillige uitstroom. Blauw: afwijking van het gemiddelde (st. deviatie 1), bijvoorbeeld lager dan gemiddelde turnover in FTE. Oranje: Afwijking naar boven, bijvoorbeeld een hoger dan gemiddelde uitstroom.

Het juiste beleid zorgt voor de juiste workforce

Veel bedrijven hebben in het huidige arbeidsklimaat moeite om de juiste en voldoende arbeidskrachten te vinden. Als bedrijf kun je je slechts op een aantal punten focussen. De inzichten uit de dashboards helpen om samen met het SPP-proces focus te bepalen.

Op deze manier bekijkt de organisatie welke en hoeveel mensen er nodig zijn over een jaar, over twee jaar en verder in de toekomst. Daarvoor wordt het inzicht ook gecombineerd met andere gegevens, zoals bepaalde projecten die op de planning staan en de doelstellingen van de organisatie. Zo weet je waar je moet gaan bemensen, maar ook waar je moet afschalen. Daar kun je op anticiperen door bijvoorbeeld mensen intern te herplaatsen, mensen te herscholen of nieuwe collega’s aan te nemen.

Met een strategische personeelsplanning heb je de handvatten om beleidsmatig de juiste stappen te zetten naar een organisatie die klaar is voor de toekomst.

AnalitiQs helpt bij een strategische personeelsplanning waar dat nodig is

AnalitiQs helpt organisaties met een Strategische Personeelsplanning (SPP). We doen dit op verschillende manieren, uiteenlopend van het leveren van een model voor strategische personeelsplanning tot het uit handen nemen van het gehele proces. Bij deze klantcase was AnalitiQs verantwoordelijk voor de technische en datakant, als onderdeel binnen een groter programma.

Wil je ook aan de slag met een strategische personeelsplanning? Neem dan hieronder contact met ons op.

Interesse? Maak een afspraak!

Irma Doze

Irma Doze

Zoek op deze website