Een gemeenschappelijke set aan data omzetten in een HR Dashboard

Financiële Dienstverlener B | HR Dashboard | Global HR Dashboard

Lees in deze casus hoe AnalitiQs een HR-Dashboard heeft gecreëerd, hierbij de wens vanuit de opdrachtgever om geen data op persoonsniveau te delen.

Situatie

Onze klant is een internationale verzekeraar met 14.000 medewerkers verspreid over een tiental landen.

In 2013 formuleert het Global HR Leadership Team de wens om tot een HR-dashboard te komen, gebaseerd op lokaal beschikbare data, én om enkele talent management processen voor het top management te alignieren, zodat deze groep mensen aangestuurd kan worden op basis van een gemeenschappelijke set aan data.

AnalitiQs wordt gevraagd om te ondersteunen met het realiseren van deze tweeledige ambitie. In deze casus draait het om de creatie van het HR-dashboard. Een complicerende factor is de wens vanuit de dochterbedrijven om géén data te delen op persoonsniveau.

Global HR Dashboard - Case

AnalitiQs heeft voor ons HR Dashboards ontwikkeld. We zijn zeer tevreden over het meedenken, de begeleiding in het proces en de uitrol van de dashboards. We hebben gekregen wat we wensten.

Data Expert
Financieel Dienstverlener

Aanpak

Als eerste stap is in kaart gebracht welke data worden opgeslagen bij de verschillende dochterbedrijven, welke systemen men gebruikt voor de dataopslag en welke thema’s van strategisch belang zijn voor de HR-directeur. Hierop is bekeken wat de overeenkomsten en verschillen in de data zijn zodat we kunnen bepalen met welke kengetallen de eerste versie van het dashboard gevuld kan worden.

Het startpunt is gepresenteerd aan het Global HR Leadership Team om draagvlak voor het dashboard ontwerp te toetsen. Uiteindelijk is besloten om algemene personeel, werving, verblijftijd, verloop en beloning kengetallen op te nemen in versie 1. Verder is erop gestuurd dat het dashboard interactief wordt. Een gebruiker kan dus hetgeen bij elkaar klikken wat hij / zij wil zien (zover de gebruikersrechten het toelaten). Denk hierbij aan de filters voor bedrijven, leeftijd, salaris categorie, baan familie.

Nadat er overeenstemming is over de inhoud van het dashboard, zijn er data- en kengetal definities, processen en systemen ingericht. Deelnemende bedrijven leveren via een webformulier geaggregeerde data aan. Deze data worden bij AnalitiQs samengevoegd en verrijkt in een database. Vervolgens worden ze middels Tableau gepresenteerd aan de organisatie. Geselecteerde werknemers van de internationale verzekeraar kunnen het dashboard benaderen via hun Internet browser op zowel desktop, tablet als mobiel.

Resultaat

Het dashboard is voor HR-gegevens de onbetwiste single source of truth. Verder is door de uitstekende samenwerking met de opdrachtgever het dashboard een levend organisme geworden wat breed wordt gebruikt binnen de organisatie. Ten opzichte van de eerste versie zijn er inmiddels verschillende nieuwe versies van het dashboard gelanceerd.

  • Doordat er enige historie is opgebouwd worden er in het huidige dashboard meer trends weergegeven.
  • Informatie wordt actiegericht gemaakt. Zo geven we niet alleen aan wat de leeftijdsopbouw is, maar ook wat de impact van pensioen is op de samenstelling van het top management,
  • Nieuwe bronnen zijn ontsloten naar het dashboard, denk hierbij aan betrokkenheid, cultuur en talent management.
  • De adoptie van het dashboard groeit, naast HR gebruikt Investor Relations het dashboard bijvoorbeeld als input voor analist presentaties/meetings.

Zoek op deze website