Betere inzichten met interactieve HR Dashboards

Financiële Dienstverlener C | HR Dashboard | 4 thema dashboards

AnalitiQs heeft voor de opdrachtgever 4 interactieve HR Dashboards gebouwd, met elk een eigen thema. Benieuwd hoe, lees dan verder.

Situatie

Onze klant is een financiële dienstverlener met activiteiten in meer dan 20 landen. Nederland is een belangrijke markt voor dit bedrijf.

Bij de Nederlandse tak zijn ongeveer 4500 medewerkers in dienst en ruim meer dan de helft van de kosten zijn aan personeel gerelateerd. Medewerkers zijn dus niet alleen de sleutel tot succes, maar ook de belangrijkste kostenpost van het bedrijf.

Gezien het belang van de medewerkers voor de organisatie leeft bij het Management Team HR de wens om meer datagedreven te gaan werken.
Aan AnalitiQs is de vraag gesteld om de huidige situatie rondom datagedreven HR in kaart te brengen, om samen met het MT HR een ambitie te formuleren, om deze ambitie om te zetten in een roadmap én om de uitvoering van fase 1 van deze roadmap te begeleiden. In deze fase zit o.a. de ontwikkeling van 4 thema dashboards.

Case - datavisualisatie


Aanpak

Als eerste stap is bekeken welke data vanuit de operationele HR-systemen naar het datawarehouse worden gezonden en hoe deze data gestructureerd zijn in het datawarehouse. Tevens is bij Finance getoetst welke programma’s gebruikt mogen worden voor de bouw van dashboard bovenop het datawarehouse.

Vanuit de inventarisatie is geconstateerd dat er voor vier thema’s een dashboard ontwikkeld kan worden, te weten: Salaris, Verzuim, Mobiliteit en Recruitment. Ook is er besloten om de dashboards in Excel te bouwen (met gebruik van Power Query en Power Pivot), o.a. omdat hier geen additionele kosten mee gemoeid zijn en omdat iedereen Excel reeds op zijn/haar computer heeft staan.

Zodra de randzaken helder zijn, is per thema in kaart gebracht welke kengetallen en filters met de aanwezige data gecreëerd konden worden en in hoeverre deze kengetallen en filters relevant zijn binnen deze context. Voor de geselecteerde kengetallen zijn definities en waar mogelijk streefwaarden vastgesteld.

Hierna is de bouw van het dashboard gestart. Na de bouw van de dashboards zijn de gebruikers van de dashboards getraind in het gebruik en onderhoud van de dashboards. Ook is er een lijst met Change Requests voor het datawarehouse opgesteld om de dashboards naar een volgend niveau te kunnen brengen.

Resultaat

Het eindresultaat is de oplevering van 4 interactieve thema dashboards in Excel:

  • Salaris
  • Verzuim
  • Mobiliteit
  • Recruitment

Met deze dashboards wordt tegemoetgekomen aan de wens van de business om meer data / feiten vanuit HR te krijgen over belangrijke HR-thema’s. Tevens stellen de dashboards de HR-kolom in staat om een effectievere dialoog te voeren met het lijnmanagement én om uitdagingen te signaleren, die middels HR-analytics verder onderzocht kunnen worden en kunnen worden aangepakt. Overige resultaten die zijn neergezet:

Change Requests, inclusief implementatie suggestie, ter verbetering van de dataopslag.

Gebruikerstraining voor HR-businesspartners,
Learning & Development experts en Finance.

Zoek op deze website