Data processen juist inzetten en er effectief gebruik van maken

Financiële Dienstverlener E | HR Dashboard - Data Management-en Visualisatie

In deze case lees je hoe AnalitiQs de klant heeft geholpen om data processen juist in te zetten en er effectief gebruik van te maken.


Situatie

Onze klant is een internationale verzekeraar met 14.000 medewerkers verspreid over een tiental landen.

In 2013 formuleert het Global HR Leadership Team de wens om tot een HR-dashboard te komen, gebaseerd op lokaal beschikbare data, én om enkele talent management processen voor het top management te aligneren zodat deze groep mensen aangestuurd kan worden op basis van een gemeenschappelijke set aan data.

AnalitiQs wordt gevraagd om te ondersteunen met het realiseren van deze tweeledige ambitie. In deze casus draait het om de alinering van de talent management processen en daarbij behorende data, met andere woorden Data Management. De processen in scope zijn initieel Succession en Expat management en door de tijd heen zijn daar Learning en Performance management bijgekomen.

Datamanagement-Financiele-dienstverlener

De samenwerking met AnalitiQs verliep soepel. Ze zijn concreet en weten waarover ze praten.

Beleidsmedewerker HR Analytics
Universiteit

Aanpak

Ten eerste is er bekeken wat de huidige situatie is met betrekking tot de talent management processen. Zijn de proces stappen gealigneerd, is de timing van de processen gelijk, worden dezelfde data vastgelegd, hoe worden de data vastgelegd, is de wijze van vastlegging schaalbaar en wat voor rapportages worden er gebruikt? Uit deze eerste analyse komt naar voren dat het proces op zich niet zozeer het probleem is, maar dat er nog wel een flinke slag is te slaan met data vastlegging. Er wordt namelijk veelal met Excel gewerkt met alle uitdagingen van dien (datakwaliteit, historie behoud, data beveiliging).

Na de nulmeting is besloten procesautomatisering in te zetten om tot een betere vastlegging, alineëring en ontsluiting van data te komen. Hierop is met een aantal talent management software vendors een selectie proces doorlopen. Uiteindelijk is Cornerstone on Demand (CSOD) als winnaar uit de bus gekomen.

Nadat CSOD is geselecteerd is het Succession Management proces geconfigureerd, zijn gebruikers en historische data in het systeem geladen en zijn er nieuwe rapporten gedefinieerd. Ook is de expat administratie in het CSOD systeem opgenomen. Om dit te realiseren zijn naast de standaard variabelen enkele additionele velden in de database aangemaakt.

Door het succes van dit project zijn inmiddels ook andere processen geautomatiseerd (Learning en Performance), wordt er actief gebruikt gemaakt van de “social” functionaliteiten in Cornerstone on Demand en zit niet alleen het topmanagement in het systeem, maar zijn er ook dochterbedrijven in verschillende landen aangesloten.

Resultaat

  • Een global employee database met daarin een gestandaardiseerde set aan basis- en talentdata die veilig zijn opgeslagen en waarvan de historie geborgd is.
  • Gealigneerde talent management processen die eenvoudig door HR, management en medewerkers zijn uit te voeren.
  • Verbeterde rapportages die eenvoudig gegenereerd kunnen worden.

Zoek op deze website