Als werkgever uitblinken in een competitieve arbeidsmarkt

Internationale Retailer | Medewerkersonderzoek | Employee Value Proposition

Met het onderzoek van AnalitiQs heeft de retailer zijn beleid goed kunnen afstemmen op de behoeften van werknemers en specifiek op de behoeften van bestaand talent.

Onderzoek naar betrokkenheid personeel

Onze klant, een internationale retailer met ongeveer 4.500 medewerkers, heeft te maken met verhoogde competitie op de arbeidsmarkt waardoor het moeilijk is om talenten te werven en huidig personeel te behouden.

AnalitiQs heeft onderzoek gedaan onder het personeel van de retailer. Met de uitkomsten is de klant in staat gesteld om beloningen én een werkomgeving aan te bieden gebaseerd op de behoeften van specifieke werknemersgroepen (Employee Value Proposition of EVP), wat een positieve invloed heeft het werven van talent en het behouden van de huidige werknemers.

Employee value proposition

Situatie

De retailer ondervindt hevige concurrentie op de arbeidsmarkt bij het aantrekken van nieuw personeel en het behouden van talent. Om die reden willen ze zich als een positief, authentiek en onderscheidende werkgever positioneren onder huidige en potentiële werknemers. Om dit te kunnen doen, wilde de retailer bijvoorbeeld weten: Aan welke (secundaire) beloningen hebben onze (toekomstige) werknemers behoefte? Wat is de gewenste cultuur binnen de organisatie?

Aanpak

Allereerst is er gezamenlijk een vragenlijst opgesteld op basis van desk research, kwalitatief onderzoek dat de klant heeft uitgevoerd en best practices van AnalitiQs. Er werd gevraagd naar de kernwaarden in iemands persoonlijke leven en werkomgeving en naar de motivatie om te werken. Daarnaast is gekeken naar achtergrondvariabelen die voor de organisatie niet bekend zijn, zoals gezinssituatie en reistijd. De antwoorden van medewerkers zijn daarna gekoppeld aan achtergrondvariabelen uit HR-systemen om de analysemogelijkheden te vergroten, zonder dat dit extra tijd van de respondenten vraagt. Denk hierbij aan geslacht, leeftijd, afdeling, locatie, functie, salarisschaal en evaluaties.

Na verwerking zijn de data geanalyseerd. Hieruit is naar voren gekomen dat het bruto binnenlands product (BBP) van het land waarin ze werkzaam zijn de belangrijkste bepaler is wat werknemers voor arbeidsvoorwaarden willen. Daarnaast bleek de motivatie om te werken een belangrijke voorspeller. Binnen de organisatie zijn er relatief veel mensen die gemotiveerd zijn om te werken voor een hoog salaris en positie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld mensen die betekenisvol werk willen doen.

De analyses zijn vervolgens weergegeven in een PowerPoint rapport. Daarnaast is een Tableau-rapport gemaakt, zodat de klant zelf verdere analyses kan doen. Privacy is hierbij gewaarborgd, daar de resultaten niet worden weergegeven als er wordt gefilterd op minder dan tien respondenten.

Resultaat

Het onderzoek heeft ervoor gezorgd dat de retailer zijn beleid goed heeft kunnen afstemmen op de behoeften van werknemers en specifiek op de behoeften van bestaand talent. Enerzijds is dit geografisch gedaan, omdat dit de beste voorspeller voor behoeften bleek te zijn. Zo vinden werknemers uit rijkere landen non-cash beloningen als kinderopvang belangrijk, terwijl werknemers uit armere landen hoger salaris of andere geldtoelagen juist belangrijk vinden. Anderzijds bleek dat er relatief veel mensen binnen de organisatie zaten die carrière en opleidingsmogelijkheden belangrijk vinden, waardoor hierop meer nadruk is gelegd.

Het EVP onderzoek stelde de klant in staat om succesvol te blijven werven, en huidig talent en onmisbare medewerkers gemakkelijker te behouden. Dit is mogelijk zonder dat de kosten de pan uit rijzen, aangezien er op behoeften van specifieke groepen kan worden ingespeeld. De werkgever weet immers welke behoeften het grootst zijn onder de werknemer en welke ruimte er is binnen de organisatie om te voldoen aan deze behoeften.

Zoek op deze website