De positieve bijdrage van inclusie aan retentie en engagement

Mediabedrijf | Medewerkersonderzoek | Inclusiviteit

Inclusie heeft een positief effect op de bedrijfsvoering. Lees in deze case hoe de Diversiteit & Inclusie voor een mediabedrijf inzichtelijk is gemaakt!

Situatie

Diversiteit en Inclusie (D&I) zijn voor bedrijven en organisaties van steeds groter belang. Niet alleen om ethisch en maatschappelijk bewust te handelen, maar ook omdat uit onderzoek blijkt dat geïncludeerde medewerkers hun bedrijf hoger waarderen, meer betrokken zijn en betere resultaten leveren. Een bekend mediabedrijf benaderde AnalitiQs daarom met de volgende drie vragen: Hoe is het gesteld met D&I op onze werkvloer? Leidt D&I bij ons ook tot een betere bedrijfsvoering? Wat zouden we kunnen verbeteren?

Aanpak

De klant wil inzicht in D&I binnen de organisatie én wil, waar nodig, handvatten om D&I te verbeteren. De inclusiviteitscan van AnalitiQs helpt hiermee. De scan is een combinatie van een gevalideerde vragenlijst, een online dashboard en een beknopt management rapport.  

Vragenlijst

In de vragenlijst zijn zes vragenblokken verwerkt. Alle blokken zijn optioneel en worden in samenwerking met de klant op maat gemaakt.

  • Achtergrondkenmerken, als gender-identiteit en culturele achtergrond
  • De houding ten aanzien van diversiteit
  • Het gevoel van inclusie
  • Mening over de D&I van de producten/diensten en communicatie
  • Ervaring met grensoverschrijdende incidenten
  • Performance indicatoren, als eNPS en retentie-intentie

Methode

Uniek aspect aan de inclusiviteitscan is dat er een methode is uitgedacht waarmee het onderzoek anoniem uitgevoerd wordt, terwijl tegelijkertijd data op persoonsniveau wordt opgehaald en de onderzoeksdata ook gekoppeld wordt aan data uit het HR-systeem. Hierdoor behoudt een deelnemende organisatie de voordelen van een anoniem onderzoek (bv. mogelijkheid om bijzondere persoonsgegevens te verwerken en vertrouwen van medewerkers om open te communiceren) én krijgt ze de voordelen van een vertrouwelijk onderzoek (diepe inzichten).

De vragenlijst is uitgezet in het hele bedrijf. Deelname was geheel vrijwillig. Het responspercentage van 61% geeft aan dat werknemers dit onderzoek belangrijk vinden.

Als eindproduct levert AnalitiQs een interactief dashboard waarin de klant zelf selecties kan maken en intern kan benchmarken, zie onderstaand figuur.

Voorbeeld inclusiviteits dashboard

Ook leverde AnalitiQs een op maat gemaakt management rapport, zie figuur hieronder, waarin de vertaling is gemaakt van data naar concrete adviezen waar actie op kan worden ondernomen.

Resultaat

Het onderzoek toont aan dat inclusie een positief effect heeft op de bedrijfsvoering. Geïncludeerde werknemers bevelen hun werkgever vaker aan (eNPS) en zijn vaker voornemens bij de organisatie te blijven (retentie-intentie).

Uit de inclusiviteitscan bij deze organisatie blijkt verder dat een kleine meerderheid van de werknemers zich geïncludeerd voelt. Tegelijkertijd voelt iets meer dan 10% van de werknemers zich echter helemaal niet geïncludeerd. Daar wil de klant iets aan doen.

Uit de resultaten blijkt echter dat men dit punt, iets meer dan 10% voelt zich niet geïncludeerd, niet direct kan aanpakken. Slechts een krappe meerderheid van de mensen ziet namelijk de waarde van D&I.

Met andere woorden, de voedingsbodem dient eerst verbeterd te worden. Indien dit niet gebeurt zullen goedbedoelde initiatieven te weinig tractie ontwikkelen, omdat een te groot deel van de mensen nog onvoldoende het nut en de noodzaak van D&I heeft omarmd. Men gaat nu eerst aan de slag met het verbeteren van de voedingsbodem via onder andere een unconscious bias training en het inzetten van sprekers over D&I.

Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen doen?

Wil jij weten hoe divers en inclusief jouw organisatie is? Ben jij benieuwd wat de AnalitiQs inclusiviteitscan voor jouw organisatie kan betekenen? Dan spreken we graag met je af om de mogelijkheden te bespreken. Neem via onderstaand formulier contact met ons op!

Neem contact op!

Gido van Puijenbroek

Zoek op deze website