Waarde creëren met
datagedreven HR-beleid

Hét boek voor datagedreven HR.

In welke sollicitant schuilt een talent? Bij welke functies doet zich de grootste kans op langdurig verzuim voor? Van welke teams wordt de klant nu écht tevreden? Hoe kunnen we succesvol hybride werken en de employee experience verbeteren? Vragen waarmee veel organisaties worstelen, terwijl ze tegelijkertijd over een schat aan waardevolle gegevens kunnen beschikken uit personeelsinformatiesystemen en business-software.

Dit boek laat zien hoe je met deze data de bovenstaande vragen beantwoordt. Hoe HR-analytics stap voor stap kan worden toegepast bij het bepalen, uitvoeren en monitoren van HR-interventies, -tools, -beleid en -strategie. Hoe HR-processen en producten kunnen worden geoptimaliseerd met analyses en algoritmes. Kortom, hoe je waarde creëert voor de organisatie met behulp van HR-analytics. Door:

  • De voor HR relevante businessvragen te formuleren;
  • Alle beschikbare data – waaronder big data – te gebruiken om patronen en verbanden in de organisatie zichtbaar te maken;
  • Prognoses te doen over trends, risico’s en kansen;
  • Voorspellende en voorschrijvende modellen/algoritmes te ontwikkelen

Deze datagedreven aanpak stelt HR nog beter in staat het werkplezier, de prestaties en het welzijn van de medewerkers te verhogen en tegelijkertijd de performance van de organisatie aanzienlijk te verbeteren

Nieuwe, volledig herziene versie

Deze derde geheel herziene editie is op veel punten aangevuld en aangescherpt, waaronder:

  • Een bijgewerkt hoofdstuk met de nieuwste regels en inzichten op het vlak van privacy en bescherming persoonsgegevens om met HR(-analytics) te blijven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Nieuwe actuele en praktische voorbeelden van organisaties die na de tweede editie van dit boek met HR-analytics-trajecten zijn gestart
  • Een datagedreven aanpak om te werken met The Voice of the Employee
  • Een vernieuwde scan (vragenlijst) inclusief groeimodel om de lezer nog beter op weg te helpen een start te maken met HR-analytics en datagedreven HR in de organisatie
  • Een uitgebreide nieuwe bijlage, waarin we voor een zestal actuele thema’s – HR-strategie, werving en selectie, talentmanagement, vitaliteit & verzuim, de employee experience en diversiteit & inclusie – praktische handvatten geven voor een datagedreven aanpak.

Over de auteurs

Irma Doze

Drs. Irma Doze studeerde bedrijfseconomie en kwaliteitskunde en heeft zich sindsdien gespecialiseerd in performance management, onderzoek, analytics en intelligence. Zij was tussen 2007 en 2012 hoofd van de afdeling market, business en customer intelligence bij TomTom. Nu is ze eigenaar van AnalitiQs, een bureau dat organisaties ondersteunt in het omzetten van data naar waarde.

Toine Al

Mr. drs. Toine Al studeerde rechten en communicatiewetenschappen, publiceert en schrijft sinds 2001 over HR en ontwikkelde zich tot vakspecialist. Hij is hoofdredacteur van het HR-cluster bij Sijthoff Media. Eerder was hij hoofdredacteur van IntermediairPW, vakblad voor personeelsmanagement, verdiepte zich in deelterreinen van het HR-domein en publiceerde naar aanleiding daarvan verschillende boeken over HR-thema’s.

Wat zeggen anderen?

Er is een wereld aan kansen voor HR om inzichten te genereren uit data en de business te ondersteunen tot waarde creatie met de juiste acties. Dit boek is een must read voor business leiders, HR analisten, HR business partners en HR leiders.

Stefaan Rodts – Global HR Operations Director
Aegon

HR-analytics zijn een voorwaarde voor HR om in de toekomst een essentiële bijdrage te kunnen blijven leveren aan de organisatiestrategie.

Hein Knaapen
Global HR Director – ING

Een schitterend stuk werk, gedegen, grondig, en ook voor iemand die nauwelijks of niet bekend is met HR-analytics prima leesbaar.

Tiny Beks
Docent HRM – Avans Hogeschool

Dit boek is enig in zijn soort voor dit thema. Het is een stevig boek, maar complimenten voor de leesbaarheid en volledigheid.

Mark de Lat
Partner – Eshuis Accountants en Adviseurs

Zoek op deze website