De must-have rol in
HR-Analytics; de Translator

Menig organisatie die heeft geïnvesteerd in HR-Analytics heeft moeite om de hoge verwachtingen waar te maken. Veelal wordt er bij het initiëren van HR-Analytics geïnvesteerd in technische rollen en de technische infrastructuur. Waar minder aandacht voor is, is de wisselwerking tussen de wereld van HR en de wereld van de data & techniek. Omdat vaak geldt dat een technisch expert geen HR expert is en andersom, is het noodzakelijk om deze werelden te verbinden. Het overbruggen van deze twee expertises wordt gedaan door de zogeheten Translators.

Analytics Translator

AnalitiQs sprak met Jeroen van den Broek van Jumbo Supermarkten, die in zijn carrière zowel ervaring heeft opgedaan in marktonderzoek als in functies als Commercieel Analist en BI Business Analist. Deze ervaringen komen nu samen in zijn huidige functie als Analytics Translator.

Jeroen omschrijft zijn rol als volgt:

“De Translator-rol staat letterlijk voor de vertaling van de business of HR-vraagstukken en behoeften naar analytics, BI en onderzoeksvragen en vice versa. Maar het kan ook breder gezien worden. Het omvat ook portfolio- en programmamanagement. Duidelijke vragen moeten worden uitgezet, afspraken moeten worden gemaakt, prioriteiten stellen, communiceren en afstemmen met verschillende onderdelen van het bedrijf, etc.”

Tegenwoordig wordt er elke dag data gegenereerd. Deze data kunnen worden omgezet in waardevolle inzichten die bedrijven helpen meer datagedreven te werk te gaan. Ook binnen HR is er steeds meer data beschikbaar. Wat is de bijdrage van een Translator aan het succesvol opzetten van een datagedreven organisatie?

“Door de hoeveelheid aan data ontstaan er ontzettend veel mogelijkheden op analyse-vlak. Waar een correlatie vaak nog makkelijk uit te leggen is aan de business, worden de complexere analyses vaak ingewikkeld bevonden. Daarnaast kunnen HR Business Partners het als een uitdaging ervaren om precies te verwoorden waar zij naar opzoek zijn, of zijn ze niet bekend met alle mogelijkheden. Hier voegt de Translator direct waarde toe: Ik help bij het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal, het vertalen van businessvragen naar analysemogelijkheden, en denk samen met de business na over interessante vragen die met behulp van data beantwoord kunnen worden. Daarnaast probeer ik als Translator te stimuleren dat vragen die nu zonder data worden beantwoord, worden onderbouwd met data voor nieuwe en betere inzichten.”

Met bijna 100.000 medewerkers bij Jumbo, is er veel data beschikbaar. De wens is aanwezig om te groeien naar een organisatie die het gros van de besluiten neemt op basis van data. Waar staat Jumbo op dit moment?

“De bereidheid om aan de slag te gaan met data is er, en het wordt ook als één van de speerpunten binnen Jumbo HR benoemd. Er staat inmiddels een sterke basis, maar er liggen ook nog volop kansen. Kansen om nog meer te meten en meer geïntegreerd te worden in denkprocessen binnen HR, en op het gebied van analytics binnen Jumbo. HR Analytics is een relatief nieuwe tak binnen Jumbo, dus we hebben de kans dit zelf vorm te geven en de HR-collega’s en managers hier goed op aan te haken. Binnen Jumbo is er wel een Data & Technology afdeling, waar men zich bezighoudt met analytics-opdrachten, maar HR staat hier nog niet echt op de radar. Binnen HR doen we op het gebied van analytics nog veel zelf, met hulp van bijvoorbeeld AnalitiQs. Op die manier kunnen er snel stappen gezet worden, maar dit brengt wel uitdagingen met zich mee, zoals de koppeling met andere data naast de HR-data, maar ook om bij andere afdelingen bekendheid te krijgen.”

Wat zijn de toekomstplannen voor Jumbo?

“We willen dat er steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van de beschikbare data. Daarvoor is het aanbieden van de data in begrijpbare vorm voor leidinggevenden een belangrijk speerpunt. Daarnaast willen we ook steeds meer data beschikbaar hebben om analyses te doen, en inzichten te kunnen bieden. Dat gaat niet alleen over nieuwe HR databronnen aansluiten, maar ook de combinatie met andere data binnen de organisatie, zoals productie-, of financiële data. Het combineren van data uit verschillende domeinen levert rijkere analyses en nieuwe inzichten op.”

Zijn er nog uitdagingen die overwonnen moeten worden om daar te komen?

“Zeker. Het is bij ‘data-sceptici’ nog wel eens lastig de meerwaarde van datagedreven werken te laten inzien. Als men jaren bepaalde taken op hun manier succesvol heeft aangepakt, is het een uitdaging ze te laten geloven dat datagedreven werken veel voordelen biedt. Het ‘mensenwerk’ uit handen geven aan de analyses en data wordt nog lastig bevonden. Het is dan ook absoluut niet zo dat onderbuikgevoel moet verdwijnen, integendeel, juist de combinatie van data met onderbuikgevoel kan elkaar goed aanvullen.”

Ten slotte, kun je ons nog een paar voorbeelden geven van het datagedreven werken, en hoe dit heeft bijgedragen aan een betere bedrijfsvoering?

“Een voorbeeld is het bieden van meer inzicht in hoe de doorstroom binnen de organisatie verloopt. Aan de hand hiervan kunnen:

1. Opleidingen beter afstemmen op de behoefte van medewerkers. Neem bijvoorbeeld de medewerkers die op hun 15e jaar binnenkomen als vulploegmedewerker. Binnen Jumbo zijn er ontwikkelpaden, waarin ze door kunnen groeien om uiteindelijk afdelingschef en vervolgens filiaalmanager te worden. Zonder data is het onmogelijk te zien hoeveel medewerkers daadwerkelijk deze paden doorlopen en waar zij eventueel afhaken. Door inzicht te bieden in deze doorstroom kunnen we opleidingen hier beter op afstemmen, en zorgen we ervoor dat we meer filiaalmanagers succesvol zelf opleiden.

2. Recruitment collega’s tactisch werven; door inzicht in de manier van binnenkomen bij Jumbo, bijvoorbeeld via een stage, en de invloed daarvan op de toekomstige doorstroom.

Een ander voorbeeld is verzuim, tegenwoordig hebben we meer inzicht in risicogroepen en –factoren: we weten welke medewerkers een hogere kans hebben op (lang) verzuim en welke factoren hier een rol in spelen. Door de oorzaken te achterhalen en hiermee preventief en reactief aan de slag te gaan kan worden voorkomen dat medewerkers ziek zijn of lang ziek blijven.

Al met al zijn inzichten uit data erop gericht om te zorgen dat medewerkers zich op hun plek voelen bij Jumbo en dus meer tevreden zijn. Dit leidt tot meer tevreden klanten, wat onderaan de streep ook zorgt voor lagere kosten (bijvoorbeeld via minder verzuim en behoudt van medewerkers) en hogere winst. Dus door medewerkers te begrijpen, kunnen er veel stappen gemaakt worden binnen Jumbo.”

Dit artikel is geschreven door

Marjolijn Cornelissen

Marjolijn Cornelissen

Alex Hellemons

Zoek op deze website