Het potentieel van re-boarding

Een kans om de Employee Experience te optimaliseren en kosten te besparen?

Als we de management guru’s mogen geloven leven we heden ten dage in een belevingseconomie. Een economie waarin organisaties niet louter producten aan klanten leveren, maar heuse belevingen.

Initieel draaide het in de belevingseconomie vooral om de beleving van klanten. Zodoende heeft Marketing dan ook het nodige pionierswerk verricht op concepten als Customer Experience (CX), Customer Journeys en Voice of the Customer (VoC).

Voice of the employee: huidige stand van zaken

Inmiddels is het inzicht ontstaan dat een organisatie niet alleen een goede beleving dient te bieden aan klanten, maar ook aan medewerkers. Een goede beleving is min of meer de standaard geworden, dus waarom zou je in je rol als medewerker genoegen nemen met een proces dat kapot is of een gammele user-interface? Daarnaast is bewezen dat een goede Employee Experience (EX) geld oplevert. Zo toonde AnalitiQs onlangs aan dat een retailer miljoenen kan besparen als de eNPS in alle winkels wordt opgetrokken naar het niveau van de 20% hoogst scorende winkels, doordat verzuim en verloop worden verlaagd en marge wordt verhoogd.

Aangezien organisaties inmiddels door hebben dat een goede EX belangrijk is, zijn veel organisaties aan de slag gegaan met het in kaart brengen van Employee Journeys en het meten van de Voice of the Employee (VoE).

Logisch startpunt voor HR was het (continu) monitoren van de medewerker engagement. Veelal wordt hier het concept eNPS voor gebruikt. Vervolgens is menig organisatie aan de slag gegaan met het meten van de ervaring met de HR-helpdesk, onboarding en vertrekredenen. Tegelijkertijd is er nog zoveel meer dat de EX beïnvloedt. Denk aan cultuur, arbeidsmarkt perceptie, werkdruk, etc.

Voice of the employee: het potentieel van re-boarding

Eén specifieke kans die ik er graag uitlicht is re-boarding, ofwel het terugkeren van medewerkers in het arbeidsproces. Volgens mij ligt hier een mogelijkheid om enorm veel te winnen in EX, maar ook te besparen in kosten.

Gezien de potentie van re-boarding ben ik hier tijdens de HR-analytics bijeenkomst van Rumbold (gehost door Pointlogic, met een inspirerende bijdrage van AIHR), samen met Ella de Laat van Stork, Simone Eeken van ANWB en Monica Trommelen van de Gemeente Den Haag dieper ingedoken.

Allereerst stonden we stil bij de vraag: wat zijn re-boarding journeys? We kwamen tot het volgende lijstje: (1) terugkeren na een expat opdracht, (2) terugkeren na verlof – sabbatical, ouderschap, re-integreren – en (3) switchen tussen zelfstandig opererende bedrijfsonderdelen met dezelfde moederorganisatie.

Vervolgens hebben we één van deze journeys gekozen om nader uit te werken. Aangezien re-integratie bij zowel ANWB, als Stork en Gemeente Den Haag speelt was dat een logische keuze. De journey ziet er op hoofdlijnen zo uit: plan van aanpak met bedrijfsarts > plan van aanpak met manager > gedeeltelijk aan de slag > volledig terug

Vanwege de beschikbare tijd (20 minuten) hebben we binnen deze journey specifiek gekeken naar het maken van een plan van aanpak met de bedrijfsarts. Welke data kunnen daar gebruikt worden om de EX te beïnvloeden?

• Vanuit de systemen kunnen we de volgende data halen: vindt het gesprek plaats, zijn er afspraken op alle minimaal vereiste punten, zijn de afspraken van voldoende kwaliteit, welke hulpmiddelen worden aangeboden.

• De systeemdata kunnen worden aangevuld met surveydata: hoe was de ervaring om tot een plan te komen, wordt het plan als helder ervaren, heeft de medewerker het gevoel dat zijn/haar behoeftes herkend worden, wat ging goed, wat mag er anders?

Uiteindelijk kunnen deze data gebruikt worden om de journey te optimaliseren en daarmee de EX te verbeteren, alsmede kosten te besparen. Immers, snellere terugkeer en minder terugval zal een positief effect hebben op de productiviteit.

Ook aan de slag?

Ga je aan de slag met re-boarding? Wij zijn zeer benieuwd naar jouw ervaringen!

Dit artikel is geschreven door

Gido van Puijenbroek

Zoek op deze website