Cultuuronderzoek

Bedrijfscultuur is de sleutel tot duurzame prestaties

Tegenwoordig zit bijna iedere organisatie in minstens één transformatie. Leiders willen dat hun organisaties digitale technologieën adopteren, nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen en er worden nieuwe manieren van werken zoals Agile geïntroduceerd. Bedrijven die niet transformeren lopen het risico overbodig te worden (MIT Sloan Management Review 2021).

Om het volledige potentieel uit deze transformaties te halen is ook cultuurverandering benodigd. Bedrijfscultuur bepaalt namelijk hoe dingen gebeuren en is daarmee een impliciete handleiding voor medewerkers en managers om werk te organiseren en te acteren.

Ter illustratie: uit onderzoek van BCG (2018) blijkt dat van 80 onderzochte bedrijven die een digitale transformatie hadden doorgemaakt, geen enkele organisatie een substantiële prestatie verbetering kon rapporteren als zij onvoldoende aandacht hadden besteed aan cultuurverandering.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat is bedrijfscultuur?

Bedrijfscultuur is de set aan normen, waarden en gedragingen die gangbaar zijn binnen een organisatie. Deze set aan normen, waarden en gedragingen geeft vorm aan hoe activiteiten worden uitgevoerd, wat wordt aangemoedigd en wat wordt afgeremd.

Wanneer een bedrijfscultuur is afgestemd op bedrijfsstrategie en de persoonlijke cultuur van de mensen in een organisatie dient bedrijfscultuur als een enorm vliegwiel om (gezamenlijke) doelen te bereiken.

Leiderschap en bedrijfscultuur worden vaak in één adem genoemd. Deze twee concepten zijn niet één en hetzelfde, maar zijn wel sterk gerelateerd. Aangezien leiderschap over mensen gaat die gedragingen laten zien en normen en waarden meenemen, maar ook sleutelposities in een organisaties aannemen, zijn bedrijfscultuur en leiderschap sterk aan elkaar gelinkt.

Bedrijfscultuur veranderen is mogelijk

“Cultuur is niet tastbaar, het is ongrijpbaar” is een veel gehoorde uitspraak. Het vereist enige moeite om bedrijfscultuur in kaart te brengen en een cultuurverandering te bewerkstelligen, maar bedrijfscultuur is zeker tastbaar en grijpbaar te maken.isch toe. Immers, mensen voelen zich gehoord en interventies sluiten aan op de behoeftes.

Net als een ijsberg is een deel van cultuur zichtbaar en een deel is onzichtbaar (Mc Clelland). Het zichtbare deel bestaat uit de uitingen, processen en het beleid van een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan reclame, een vacaturepagina, of het performance management proces. Het onzichtbare deel bestaat uit de onderliggende gedragingen, waarden en normen die ertoe leiden dat een organisatie zich op een bepaalde manier gedraagt en uit.

Bedrijfscultuur ijsberg

Als organisaties een cultuurverandering willen bewerkstelligen dan is het zaak om het gedeelte van de ijsberg dat niet zichtbaar is in kaart te brengen om het vervolgens te gaan beïnvloeden. Bedrijfscultuuronderzoek, een mix van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, is hiervoor een uiterst geschikt gereedschap.

Bedrijfscultuurscan

Bedrijfscultuur veranderen in drie stappen

Stap 1: Om een bedrijfscultuur te veranderen zal de bedrijfscultuur eerst in kaart moeten worden gebracht. Cultuuronderzoek helpt om het ontastbare en ongrijpbare tastbaar en grijpbaar te maken. Door cultuuronderzoek te doen krijgen organisaties zicht in de normen, waarden en gedragingen die in een organisatie leven. Tevens krijgen organisaties zicht op waar deze leven, of anders gezegd bij welke medewerkersegmenten. De meeste organisaties denken hierbij in de lijnen van de organisatiestructuur. Een goed onderzoek kijkt echter verder en maakt ook segmenten op basis van andere kenmerken zoals job level, tijd in het bedrijf of generatie.

Stap 2: Zodra via een nulmeting de huidige bedrijfscultuur in kaart is gebracht kan een veranderplan worden opgesteld. Cultuuronderzoek helpt om per medewerkerssegment een specifiek veranderplan te maken. Hierdoor kan de cultuur heel gericht veranderd worden en wordt de organisatie niet overladen met een “one-size-fits-all” plan dat net niet de juiste snaar raakt en te weinig resultaat oplevert voor de tijd die door managers en medewerkers geïnvesteerd wordt.

Stap 3: Tijdens de uitvoering van het veranderplan en na de afronding van het plan worden vervolgmetingen van het cultuuronderzoek uitgevoerd. Hiermee kan in kaart worden gebracht of de cultuurverandering effectief is, waar eventueel aanvullende interventies vereist zijn, en of de gestelde doelen in zicht komen of misschien al behaald zijn.

Stappenplan cultuurverandering

De bedrijfscultuurscan van AnalitiQs

AnalitiQs heeft een bedrijfscultuurscan ontwikkeld die organisaties in staat stelt om hun bedrijfscultuur te meten én gericht te veranderen.

Bedrijfscultuur survey

De bedrijfscultuurscan bestaat uit een bedrijfscultuur vragenlijst (kwantitatief onderzoek) en uit een kwalitatief gedeelte. De bedrijfscultuur vragenlijst is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar bedrijfscultuur en bevat bijvoorbeeld het Barrett cultuurmodel. Het kwalitatieve onderzoek wordt vormgegeven op basis van de bedrijfscultuur vragenlijst uitkomsten en kan bijvoorbeeld bestaan uit focus groepen en interviews.

Organisaties die de bedrijfscultuurscan uitvoeren worden voorzien van een interactief en visueel bedrijfscultuur dashboard alsmede een management rapportage. Deze deliverables stellen organisaties in staat om, al dan niet met behulp van AnalitiQs, een effectief veranderplan te ontwikkelen met aandacht voor specifieke uitdagingen onder de verschillende medewerkerssegmenten in de organisatie. Zie onderstaande voorbeelden ter inspiratie.

Interactief Dashboard

Voorbeeld inclusiviteits dashboard

Management Rapportage

Voorbeeld Rapport bedrijfscultuur onderzoek

Offerte aanvragen

We schakelden snel en hebben vaak aan een half woord genoeg. Tijdens de presentaties wordt alles uitstekend uitgelegd en toegelicht. Het is prettig samenwerken met AnalitiQs!

Rian Binnendijk
Communicatie & Fondsenwerving

AnalitiQs is een professionele partner die goed meedenkt in het proces. Planning technisch ook een en al lof.

Global HR Director
Bedrijf agrarische sector

Gerelateerde content

case-protestantse-kerk

De positieve effecten van een datagedreven cultuurverandering

AnalitiQs heeft onderzoeken uitgevoerd onder de medewerkers. Aan de hand van verzamelde data konden de…

Read more
Cultuuronderzoek

Betere bedrijfsprestaties door gerichte cultuurverandering

AnalitiQs heeft voor een klant de bedrijfscultuur in kaart gebracht, om zo een datagedreven verandering…

Read more
cultuur waarde

De waarde van cultuur wordt ernstig onderschat!

De waarde van cultuur wordt ernstig onderschat in HR-land. Waarom doen we anders niet standaard…

Read more

Employee Experience: werkgeluk centraal stellen biedt waarde

Medewerkers die iedere dag met plezier naar hun werk gaan, zich thuis voelen in de…

Read more

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Talent review
Beloning
Engagement
Inhuur
Kosten
Learning & Development
Management Development

Medewerkersegmentatie
Organisational Netwerk
Performance
Process Mining
Productiviteit
Recruitment

Reorganisatie/Herstructurering
Succession Management

Medewerkersonderzoeken

Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpanel
Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Diversiteit
Employee Journey
Gezondheid
Leiderschap
Medewerker Community/Panel
Persoonlijke Ontwikkeling
Retentie
Rolduidelijkheid

Sentiment
Strategic Alignment
Team Feedback
Thuiswerken
Vitaliteit
Werkbeleving
Werkdruk
Werkgeluk
Werksfeer
Werkstress

HR Transformatie

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Search this website