Cultuuronderzoek

Bedrijfscultuur is de sleutel tot duurzame prestaties

Cultuuronderzoek

Welke verandering je binnen je organisatie ook doet, er is altijd een cultuurverandering voor nodig. Denk maar eens aan de digitale transformatie, waar vrijwel alle bedrijven mee te maken hebben. Uit onderzoek* blijkt dat van 80 onderzochte bedrijven die een digitale transformatie hadden doorgemaakt, geen enkele een substantiële prestatieverbetering kon rapporteren als zij onvoldoende aandacht hadden besteed aan cultuurverandering. 

Dat cultuurverandering daarmee een belangrijk thema is, blijkt uit het feit dat tegenwoordig bijna iedere organisatie in minstens één transformatie zit. Organisaties willen (nieuwe) digitale technologieën adopteren, bijvoorbeeld. Of zij ontwikkelen nieuwe bedrijfsmodellen. En wat dacht je van nieuwe manieren van werken, zoals Agile? Bedrijven die niet transformeren lopen het risico ingehaald te worden door de concurrentie of zelfs overbodig te worden**.

Veranderen moet, dus. En om het volledige potentieel uit deze transformaties te halen is ook cultuurverandering nodig. De bedrijfscultuur bestaat uit de – vaak ongeschreven –  regels, gewoonten en gedrag van alle medewerkers binnen een organisatie en is daarmee een impliciete handleiding om werk te organiseren en te doen. En je weet wat Einstein zei: ‘als je blijft doen wat je doet, dan krijg je wat je kreeg’. Het tegenovergestelde van verandering. 

* BCG (2018)
** MIT Sloan Management Review 2021.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat is bedrijfscultuur?

Bedrijfscultuur bestaat uit de gangbare normen, waarden en gedragingen binnen een organisatie. Deze set aan normen, waarden en gedragingen geeft vorm aan hoe activiteiten worden uitgevoerd, wat wordt aangemoedigd en wat wordt afgeremd. De bedrijfscultuur heeft ook invloed op hoe collega’s met elkaar omgaan, of er sprake is van hiërarchie en of een bedrijf succesvol is.  

Wanneer de bedrijfscultuur is afgestemd op de bedrijfsstrategie en de persoonlijke cultuur van medewerkers werkt dit als een vliegwiel om (gezamenlijke) doelen te bereiken. 

Trouwens, leiderschap en bedrijfscultuur worden vaak in één adem genoemd. Deze twee concepten zijn niet hetzelfde, maar zijn wel sterk gerelateerd. Leiderschap gaat over mensen die gedragingen laten zien vanuit bepaalde  normen en waarden en daarnaast sleutelposities in een organisatie hebben. Leiderschap is daarmee onderdeel van de bedrijfscultuur, die in essentie gaat over het gedrag van alle medewerkers binnen een organisatie. 

Zo verander je bedrijfscultuur

Cultuur is voor veel mensen een ongrijpbaar concept. Het is niet direct tastbaar en het meten van cultuur is lastig. Toch kun je de bedrijfscultuur in kaart brengen om daarmee een cultuurverandering te bewerkstelligen.  

Je kunt cultuur het beste vergelijken met een ijsberg, want een deel is zichtbaar en een deel niet*. Zo zijn uitingen, processen en het beleid van een organisatie het zichtbare gedeelte van de bedrijfscultuur. Denk bijvoorbeeld aan reclame, een vacaturepagina, of het performancemanagementproces. Welke normen, waarden en gedragingen hier precies onder liggen, liggen onder de waterspiegel en zijn daarmee onzichtbaar. 

*Mc Clelland

Bedrijfscultuur ijsberg

Dat onzichtbare gedeelte van de ijsberg is nu juist erg belangrijk bij een cultuurverandering. Ook al zie je het niet, je moet dat gedeelte van de bedrijfscultuur in kaart brengen om die vervolgens te beïnvloeden. Bedrijfscultuuronderzoek, een mix van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, is hiervoor een uiterst geschikt gereedschap. 

Bedrijfscultuurscan

Bedrijfscultuur veranderen in drie stappen

Stap 1: Nulmeting
Om een bedrijfscultuur te veranderen breng je die eerst in kaart door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Cultuuronderzoek helpt om de bedrijfscultuur tastbaar en grijpbaar te maken.  

Door cultuuronderzoek krijgen organisaties zicht in de normen, waarden en gedragingen binnen de organisatie en bovendien wáár. Je werkt dan met medewerkersegmenten, oftewel gegroepeerde medewerkers. Een eerste stap is om te kijken langs de lijnen van de organisatiestructuur. Een goed onderzoek kijkt echter verder en maakt ook segmenten op basis van andere kenmerken zoals joblevel, tijd in het bedrijf of generatie. 

Stap 2: Verandering

Met een nulmeting van de huidige bedrijfscultuur kun je een veranderplan opstellen. Cultuuronderzoek helpt om per medewerkerssegment een specifiek veranderplan te maken en uit te voeren.  

Hierdoor kun je de cultuur heel gericht veranderen, in plaats van een “one-size-fits-all”-plan. Dat laatste raakt vaak net niet de juiste snaar en levert te weinig resultaat op voor de tijd die door managers en medewerkers geïnvesteerd wordt. 

Stap 3: Vervolgmeting

Tijdens de uitvoering van het veranderplan en na de afronding van het plan voer je vervolgmetingen van het cultuuronderzoek uit. Hiermee breng je in kaart of de cultuurverandering effectief is, waar eventueel aanvullende interventies nodig zijn, en of de gestelde doelen in zicht komen of misschien al behaald zijn.  

Stappenplan cultuurverandering

De bedrijfscultuurscan van AnalitiQs

AnalitiQs heeft een bedrijfscultuurscan ontwikkeld die organisaties in staat stelt om hun bedrijfscultuur te meten én gericht te veranderen. 

Bedrijfscultuur survey

De bedrijfscultuurscan bestaat uit gecombineerd kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Voor het kwantitatieve gedeelte gebruiken we onder andere de bedrijfscultuurvragenlijst. Deze is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar bedrijfscultuur en bevat bijvoorbeeld het Barrett-cultuurmodel. Op basis van de uitkomsten verdiepen we ons onderzoek met kwalitatieve onderzoeksmethoden. Denk bijvoorbeeld aan focusgroepen en interviews. 

Onderdeel van de bedrijfscultuurscan is een interactief en visueel bedrijfscultuurdashboard en een managementrapportage. Hiermee kunnen organisaties een effectief veranderplan te ontwikkelen met aandacht voor specifieke uitdagingen binnen de verschillende medewerkerssegmenten in de organisatie. Natuurlijk helpt AnalitiQs hier graag mee als dat nodig is.

Interactief Dashboard

Voorbeeld inclusiviteits dashboard

Management Rapportage

Voorbeeld Rapport bedrijfscultuur onderzoek

Offerte aanvragen

We schakelden snel en hebben vaak aan een half woord genoeg. Tijdens de presentaties wordt alles uitstekend uitgelegd en toegelicht. Het is prettig samenwerken met AnalitiQs!

Rian Binnendijk
Communicatie & Fondsenwerving

AnalitiQs is een professionele partner die goed meedenkt in het proces. Planning technisch ook een en al lof.

Global HR Director
Bedrijf agrarische sector

Veelgestelde vragen over bedrijfscultuur, cultuuronderzoek en cultuurverandering 

Om het je makkelijk te maken, zetten we de meest gestelde vragen nog even overzichtelijk op een rij. 

Wat is bedrijfscultuur?

Bedrijfscultuur bestaat uit de gangbare normen, waarden en gedragingen binnen een organisatie. Deze set aan normen, waarden en gedragingen geeft vorm aan hoe activiteiten worden uitgevoerd, wat wordt aangemoedigd en wat wordt afgeremd. De bedrijfscultuur heeft ook invloed op hoe collega’s met elkaar omgaan, of er sprake is van hiërarchie en of een bedrijf succesvol is.  

Hoe herken je een bedrijfscultuur? 

De bedrijfscultuur bestaat vaak uit ongeschreven regels. Je ziet dit terug in de processen van een bedrijf, de zichtbare uitingen, en hoe medewerkers met elkaar en de klant omgaan. 

Wat zijn voorbeelden van een bedrijfscultuur? 

Zoveel bedrijven, zoveel verschillende culturen. Voorbeelden zijn een open versus gesloten cultuur, of een hiërarchische en platte cultuur. 

Hoe breng je bedrijfscultuur in kaart? 

AnalitiQs brengt de bedrijfscultuur in kaart met een cultuuronderzoek of cultuurscan. Dit is een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. 

Op basis waarvan wordt dit onderzoek gedaan?

We maken onder meer gebruik van Barett en Ocai 

Hoe zorg je voor een cultuurverandering binnen je organisatie? 

De cultuur van een bedrijf of organisatie verandert continu. Gericht veranderen is daarom best moeilijk en kost tijd. Je kunt een team van ‘ambassadeurs’ samenstellen uit alle lagen van de organisatie, die het voortouw nemen. Ook kun je er rekening mee houden in je aannamebeleid. En vergeet vooral de voorbeeldfunctie van de directie en het hoger management niet. Als je een cultuurverandering wilt bewerkstelligen, begin je met een nulmeting op basis waarvan je een plan maakt wat voor jouw organisatie werkt. Daarna ga je aan de slag. 

Wat zijn medewerkersegmenten? 

In de marketing wordt vaak gewerkt met personas. Oftewel, je deelt klanten in verschillende groepen in en brengt voor elke groep de voorkeuren, wensen en behoeften in kaart. Dit kan ook voor werknemers. Je segmenteert ze bijvoorbeeld op wensen, behoeften en levensfase. 

Gerelateerde content

case-protestantse-kerk

De positieve effecten van een datagedreven cultuurverandering

AnalitiQs heeft onderzoeken uitgevoerd onder de medewerkers. Aan de hand van verzamelde data konden de…

Read more
Cultuuronderzoek

Betere bedrijfsprestaties door gerichte cultuurverandering

AnalitiQs heeft voor een klant de bedrijfscultuur in kaart gebracht, om zo een datagedreven verandering…

Read more

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Talent review
Beloning
Engagement
Inhuur
Kosten
Learning & Development
Management Development

Medewerkersegmentatie
Organisational Netwerk
Performance
HR Process Mining
Productiviteit
Recruitment

Reorganisatie/Herstructurering
Succession Management

Medewerkersonderzoeken

Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpanel
Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Diversiteit
Gezondheid
Leiderschap
Medewerker Community/Panel
Persoonlijke Ontwikkeling
Retentie
Rolduidelijkheid

Sentiment
Strategic Alignment
Team Feedback
Thuiswerken
Vitaliteit
Werkbeleving
Werkdruk
Werkgeluk
Werksfeer
Werkstress

HR Transformatie

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Interesse? Maak een afspraak!

Irma Doze

Irma Doze

Zoek op deze website