The new HR Analytics

In zijn baanbrekende boek, The ROI of Human Capital, presenteerde Jac Fitz-enz een systeem van krachtige statistieken voor het kwantificeren van de bijdragen van individuele werknemers aan de bedrijfsresultaten.

Nu, in The New HR Analytics, onthult hij hoe HR-professionals deze op kosten gebaseerde kennis kunnen toepassen om de meest strategische personeelsbeslissingen voor hun bedrijf te nemen. Met behulp van het eigen analytische model van Fitz-enz zullen lezers in staat zijn om vroegere en huidige rendementen te meten en te evalueren en de informatie toe te passen om voorspellingen te doen over de toekomstige waarde van investeringen in menselijk kapitaal. Je leert hoe je: de vaardigheden die nodig zijn om de prestaties te ondersteunen, evalueert en prioriteert; een wendbaar personeelsbestand opbouwen door middel van flexibele capaciteitsplanning; bepalen hoe de organisatie gedrag dat ertoe doet kan stimuleren en belonen; een bewezen strategie voor opvolgingsplanning toepassen die de betrokkenheid van medewerkers vergroot en de omzetgroei stimuleert; en risico’s herkennen en antwoorden formuleren die verrassingen voorkomen.

Zoek op deze website