Betere bedrijfsprestaties door gerichte cultuurverandering

Bedrijf agrarische sector
Medewerkersonderzoek | Cultuur

AnalitiQs heeft voor een klant de bedrijfscultuur in kaart gebracht, om zo een datagedreven verandering te bewerkstelligen.

Om als organisatie succesvol te zijn, is de cultuur die beleefd wordt in de organisatie van vitaal belang. De vraag is alleen, hoe kom je tot een goed begrip van de huidige cultuur binnen de organisatie? Dit is een vraag die AnalitiQs regelmatig van klanten krijgt. Zo ook van een klant uit de agrarische sector.

Deze klant wil haar internationale leidende positie behouden en uitbreiden. Een nieuw leiderschapsteam is aangesteld om deze verandering te waarborgen. Als onderdeel hiervan wilden zij eerst weten wat de cultuur binnen het bedrijf is. Welke cultuurwaarden omschrijven het bedrijf volgens de medewerkers? Welke cultuur wensen zij voor de toekomst? En is er draagvlak voor de nieuw geformuleerde kernwaarden?

De klant had zelf geen goed inzicht in de bedrijfscultuur en hoe medewerkers het huidige leiderschap beoordelen. Daarom is aan AnalitiQs gevraagd de huidige cultuur in kaart te brengen én te meten hoe medewerkers tegen het huidige leiderschap aankijken.

AnalitiQs heeft hiervoor de cultuursurvey ingezet.

Aanpak

AnalitiQs is aan de slag gegaan om de cultuur in kaart te brengen aan de hand van een kwantitatief cultuur onderzoek dat is gebaseerd op wetenschappelijke modellen.

In het cultuuronderzoek werd o.a. het volgende uitgevraagd:

  • Spontane meningen en visies over de huidige cultuurwaarden.
  • Waarden die binnen de organisatie beschouwd worden als meest ervaren, minst ervaren, meest gewenst en minst gewenst. Om dit te onderzoeken zijn 125 cultuurwaarden voorgelegd aan respondenten, waaruit zij er steeds 5 tot 10 kon kiezen.
  • In hoeverre medewerkers de nieuwe cultuurwaarden bij de organisatie vinden passen en in welke mate deze waarden al als aanwezig worden ervaren.
  • Performance indicatoren als eNPS en retentie intentie.

Deze punten zijn verwerkt in een online vragenlijst in de door de medewerker gewenste taal (Nederlands, Engels, Duits, Tsjechisch en Portugees) die zowel op pc als mobiel in te vullen was.

Resultaat

Na het sluiten van de cultuur survey zijn de uitkomsten van het onderzoek gevisualiseerd in een interactief dashboard waarin de klant zelf allerlei selecties kan maken op verschillende achtergrond- en uitkomstvariabelen, maar ook gemakkelijk verschillende organisatieonderdelen kan vergelijken.

Voorbeeld inclusiviteits dashboard

Daarnaast leverde AnalitiQs een op maat gemaakt management rapport, waarin de data door middel van verschillende analyses is getransformeerd tot handzame adviezen en concrete inzichten. Enkele voorbeelden van belangrijke inzichten waren:

  • Er bleek een overlap te zitten in enkele specifieke waarden die zowel meest ervaren, als minst gewenst werden. Zo werden binnen de organisatie vaak ‘eilandjes’ ervaren, terwijl dit ook zeer ongewenst was. Van deze waarden wil je dus eigenlijk af als organisatie.
  • Ondanks dat er wél draagvlak is voor de nieuwe cultuurwaarden, werden ze nog niet voldoende ervaren binnen de organisatie. Verdere communicatie over en cascadering van deze waarden is dus belangrijk.
  • Diepgaande analyses hebben tevens verbanden kunnen leggen tussen cultuurkenmerken binnen het bedrijf en de eNPS en retentie intentie. Hierdoor is cultuur niet meer een ongrijpbare, “zachte” aangelegenheid, maar een meetbare en tastbare factor die bijdraagt aan belangrijke bedrijfsdoelstellingen.
Voorbeeld Rapport cultuuronderzoek

Next steps

De 0-meting heeft de klant goede handvatten gegeven om de cultuur te verbeteren. Aan de hand van de inzichten uit het cultuur onderzoek is een veranderplan opgesteld.

Zodra er voldoende actie op de resultaten is ondernomen, zal er een vervolgmeting plaatsvinden. Hierin wordt verder ingezoomd op de sleutelinzichten van de 0-meting. Belangrijke onderzoeksvragen voor de vervolgmeting zijn bijvoorbeeld:

  • Zijn de nieuwe cultuurwaarden inmiddels bekend binnen de gehele organisatie én worden deze ook ervaren in de dagdagelijkse praktijk?
  • Is het gevoel van eilandjes verminderd?
  • Dragen de gemaakte aanpassingen bij aan het verhogen van de eNPS?

AnalitiQs is een professionele partner die goed meedenkt in het proces. Planning technische ook een en al lof!

Global HR Director
Bedrijf agrarische sector

Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen doen?

Ben jij benieuwd naar de cultuur binnen jouw organisatie? Of wil je een cultuurverandering doorvoeren en wil je weten in hoe je werknemers hier tegenover staan? Dan spreken we graag met je af om de mogelijkheden te bespreken. Neem contact met ons op!

Zoek op deze website