Certificeringen en gedragscodes

Certificeringen en gedragscodes

Kwaliteit leveren vinden wij bij AnalitiQs belangrijk. Reden voor ons om onze werkwijze te laten certificeren. Voor onze werkzaamheden hanteren wij strikte kwaliteitseisen. AnalitiQs is gecertificeerd volgens verschillende ISO-normen.

ISO 20252:2019

ISO 20252 is de norm voor markt- en opinieonderzoek en bevat zowel eisen ten aanzien van de onderzoeksorganisatie zelf, als eisen ten aanzien van de beheersing van het onderzoeksproces. Klik hier voor de Verklaring van Toepasselijkheid (Statement of Applicability).


Het onderzoeksbureau AnalitiQs is conform de ISO 20252 norm gecertificeerd. De in de norm ten aanzien van access panels gestelde eisen hebben onder andere betrekking op de methoden en processen die gehanteerd worden voor de werving en het behoud van panelleden en op de via het panel verzamelde onderzoeksdata.

Nieuw aan ISO 20252:2019 is het werken met ‘annexes’ die aangeven met welke onderzoeksactiviteiten een bureau zich bezighoudt: de annexes waarvoor bureaus zich kwalificeren, worden ook op het uit te reiken ISO-certificaat genoemd.


ANNEX
Van toepassingNiet van toepassing Verklaring
Annex A- Sampling inclusief access panels x AnalitiQs werkt met probability samples en non-probability samples en beheert de access panels (het InVotes en Peil panel)
Annex B – Veldwerkx AnalitiQs doet veldwerk door middel van interviews, hetzij face-to-face, hetzij telefonisch.
Annex C- Fysieke observatie xAnalitiQs registreert geen gedrag van fysiek aanwezigen respondenten, maar doet al het onderzoek online via vragenlijsten.
Annex D -Digitale observatie xAnalitiQs volgt respondenten niet online ten behoeve van websitebezoek, gedrag op social media, etc., kortom, doet niet aan digitale observatie.
Annex E- Self completionx AnalitiQs voert online onderzoek uit waarbij de respondent zelf de vragenlijsten invult.
Annex F-Data management en verwerkingx AnalitiQs verwerkt en beheert data, waarbij deze data worden verwerkt in bruikbare dashboards, grafieken of tabellen.

ISO 27001:2017

ISO 27001 is de norm voor informatiebeveiliging. AnalitiQs verwerkt dagelijks vele vormen van (vertrouwelijke) informatie, zowel afkomstig van onze opdrachtgevers als van de deelnemers aan onze (panel)onderzoeken. De ISO 27001 certificering garandeert niet alleen dat AnalitiQs adequate technische en organisatorische maatregelen neemt om informatie te beschermen, maar ook dat de continuïteit wat betreft de opslag en beschikbaarheid van informatie geborgd is.
AnalitiQs maakt voor onderzoek en dataopslag gebruik van eigen servers in een datacentrum. Klik hier voor de Verklaring van Toepasselijkheid (Statement of Applicability).

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bij de verwerking van persoonsgegevens handelen AnalitiQs en No Ties in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). NLDigital heeft in samenwerking met haar leden de Data Pro Code ontwikkeld: een concrete invulling van de eisen van de AVG. Deze gedragscode is specifiek voor verwerkers (data processors). Dit zijn ICT-bedrijven die in opdracht van een ander data verwerken. AnalitiQs is onder de naam AnalitiQs Group lid van NLDigital en is sinds 22-11-2019 DataPro gecertificeerd.

MOA

AnalitiQs is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). De MOA heeft als doel de kwaliteit van markt- en beleidsonderzoek, zowel nationaal als internationaal te bevorderen, te ontwikkelen en te stimuleren. Deze vereniging is het aanspreekpunt voor iedereen die met markt- en beleidsonderzoek te maken heeft. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van markt- en beleidsonderzoek.

AnalitiQs houdt zich aan de door de MOA geïnitieerde Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek en gebruiken het speciaal voor de marktonderzoekbureaus, door de MOA in samenwerking met het ABF en op basis van 100% CBS data, ontwikkelde Gouden Standaard, een uniek ijkingsinstrument voor nationale en regionale steekproeven.

Logo Lid van MOA - MOA Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek  en Analytics

Vragen of opmerkingen over onze certificeringen? Schroom niet om contact met ons op te nemen. We lichten het graag toe.

Neem contact op

Zoek op deze website