Aan de slag met de wet ingroeiquotum en streefcijfers?

Vorig jaar is de wet ingroeiquotum en streefcijfers in Nederland ingevoerd, die stelt dat ‘grote’ bedrijven moeten rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top. Het doel is een meer gelijke verdeling mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Daarbij moeten organisaties ook streefcijfers en de daarbij horende plannen opstellen. Maar hoe stellen organisaties nu passende én ambitieuze plannen op? Het Diversiteit in de top voorspelmodelbiedt een oplossing!

diversiteit aan de top

De wet

De wet is opgesteld voor zowel de beursgenoteerde bedrijven in Nederland, als de ‘grote’ vennootschappen. Een grote vennootschap voldoet aan minimaal twee van de volgende criteria:

  1. De waarde van de activa bedraagt meer dan € 20 miljoen
  2. De netto-omzet is meer dan € 40 miljoen
  3. Het gemiddeld aantal werknemers is minimaal 250 (medewerkers)

Alle grote vennootschappen moeten rapporteren over hun man-vrouw verhouding in de top van de organisatie. Ook dienen zij streefcijfers op te stellen en een plan van aanpak om deze te behalen. Dit streefcijfer moet aan twee eisen voldoen, het moet (1) passend zijn en (2) ambitieus. Daarbij moeten beursgenoteerde bedrijven moeten voldoen aan een ingroeiquotum, waarbij de raad van commissarissen uit minimaal 1/3 mannen en 1/3 vrouwen bestaan.

Het portaal

Nu, een jaar na de invoering, heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een portaal gelanceerd waarbij alle grote bedrijven deze informatie kunnen indienen. Deze bedrijven hebben in januari een nieuwjaarskaart ontvangen voor de lancering van dit portaal. Zij kunnen vanaf heden de benodigde informatie over 2021 (vrijwillig) en 2022 (verplicht) gaan invullen in dit portaal.

Diversiteit in de top – voorspelmodel

De overheid vraagt dus met de invoering van deze wet van alle grote bedrijven om streefcijfers en een plan van aanpak op te stellen voor een eerlijkere man-vrouwverhouding. Voor organisaties kan het ingewikkeld zijn om een passend, maar tegelijkertijd ambitieus streefcijfer op te stellen. Daarvoor biedt AnalitiQs het ‘diversiteit in de top – voorspelmodel’. Met deze tool kunnen organisaties erachter komen of er -in de huidige situatie- voldoende vrouwen doorgroeien naar de top en of doelstellingen worden behaald.

Op basis van data uit het HR personeelssysteem maakt AnalitiQs een dashboard waarin de verschillen tussen mannen en vrouwen worden gevisualiseerd. De verschillen tussen mannen en vrouwen in doorgroeimogelijkheden worden ook statistisch getest, waardoor duidelijk wordt welke verschillen significant zijn en welke mogelijk op toeval berusten.

Middels ‘predictive analytics’ worden voorspellingen gedaan om inzichtelijk te maken hoe de man -vrouwverhouding er in de toekomst uit zal zien als de huidige situatie gehandhaafd blijft. Dit wordt weergegeven in een PowerBI dashboard, waarbij duidelijk wordt in hoeverre het realistisch is dat doelstellingen omtrent vrouwen in topposities worden behaald.

Aan de hand van dit dashboard kan een organisatie dus aan de slag om haalbare doch ambitieuze streefcijfers op te stellen. Op basis hiervan kan een plan van aanpak worden opgesteld, wordt duidelijkheid geboden en biedt dit vertrouwen richting de toekomst voor het behalen van de streefcijfers!

Aan de slag met diversiteit en inclusie?
Neem contact met ons op!

Henrieke van Bommel

Zoek op deze website