Gender Mobility

Een goed inzicht in de mobiliteitspatronen van mannen en vrouwen is cruciaal voor iedere organisatie

Vraagstuk

De man / vrouw balans bij de in-, door-, en uitstroom van medewerkers zegt iets over de Diversiteit én de Inclusiviteit van een organisatie. Zodoende is een goed inzicht in de mobiliteitspatronen van mannen en vrouwen cruciaal voor iedere organisatie die serieus met Diversiteit en Inclusie bezig is. Inzicht in deze patronen helpt namelijk om antwoorden rondom onderstaande vragen te formuleren.

  • Komen er voldoende vrouwen binnen om de diversiteit op peil te houden?
  • Hebben vrouwen dezelfde kansen als mannen om promotie te maken?
  • Is er sprake van een glazen plafond?
  • Heeft de organisatie meer/minder moeite om vrouwen te binden?
  • Wat is de kans dat diversiteitsdoelstelling behaald gaan worden?

Meer weten over datagedreven D&I? Download hier de whitepaper

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze aanpak

Op basis van data uit het HR personeelssysteem maakt AnalitiQs een gevisualiseerd dashboard voor uw organisatie dat antwoord geeft op bovenstaande vragen.

Verschillen tussen mannen en vrouwen worden statistisch getest, zodat duidelijk wordt welke verschillen significant zijn en welke mogelijk op toeval berusten.

Tevens worden middels ‘predictive analytics’ voorspellingen gedaan om inzichtelijk te maken hoe de man / vrouw verhouding er in de toekomst uit zal zien als de huidige situatie gehandhaafd blijft.

In het eindproduct, een PowerBI dashboard, krijgt de gebruiker een overzicht voor de gehele organisatie én kan worden ingezoomd op bepaalde medewerker-segmenten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan jongeren, new hires, een bepaald functiegebied zoals IT of een opeenstapeling van factoren (jongeren, die net zijn gestart bij IT).

Benieuwd hoe een gender mobilitiy dashboard eruit ziet?
Bekijk onderstaand demo dashbaord!

Resultaat

Onderzoek wijst uit dat een betere diversiteit in combinatie met inclusiviteit leidt tot een hogere innovatiegraad, hogere productiviteit en tot lager verloop.

Met deze scan krijgt een organisatie inzicht in de mobiliteitspatronen (in-, door- en uitstroom) van mannen en vrouwen.

Op basis van deze patronen kunnen beleidsaanpassingen worden gemaakt en acties worden genomen die de diversiteit en inclusiviteit van de organisatie verhogen.

Diversiteit in de top voorspelmodel

Een goede afspiegeling man/vrouw in de top van een organisatie, zegt vaak iets over de diversiteit in de rest van de organisatie. Ook is het een positief teken naar potentiële medewerkers dat mannen en vrouwen gelijke kansen hebben om door te groeien naar hogere management posities. Veel organisaties stellen daarbij in hun diversiteitsbeleid dat ze naar een gelijke(re) verdeling willen groeien in het topmanagement. Daarnaast is het in Nederland, maar ook in veel andere landen, verplicht voor beursgenoteerde bedrijven om minimaal 30% mannen en vrouwen in hun raad van commissarissen te hebben.

Weten of er dus voldoende vrouwen doorgroeien in een organisatie en of doelstellingen worden behaald is dus een belangrijk vraagstuk. Het ‘vrouwen naar de top’ voorspelmodel van AnalitiQs biedt hier inzicht in.

Onze aanpak

Op basis van data uit het HR personeelssysteem maakt AnalitiQs een gevisualiseerd dashboard, waarbij verschillen tussen mannen en vrouwen in doorgroeimogelijkheden statistisch worden getest. Zo wordt duidelijk welke verschillen significant zijn en welke mogelijk op toeval berusten.

Middels het ‘predictive analytics’ voorspellingen gedaan om inzichtelijk te maken hoe de man / vrouw verhouding er in de toekomst uit zal zien als de huidige situatie gehandhaafd blijft.

In het eindproduct, een PowerBI dashboard, krijgt de gebruiker een overzicht voor de gehele organisatie én wordt weergegeven in hoeverre het realistisch is dat doelstellingen omtrent vrouwen in topposities worden behaald.

Vrouwen naar de top Voorspelmodel

Aan de slag met diversiteit en inclusie?
Neem contact met ons op!

Henrieke van Bommel

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Talent review
Beloning
Engagement
Inhuur
Kosten
Learning & Development
Management Development

Medewerkersegmentatie
Organisational Netwerk
Performance
HR Process Mining
Productiviteit
Recruitment

Reorganisatie/Herstructurering
Succession Management

Medewerkersonderzoeken

Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpanel
Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Diversiteit
Gezondheid
Leiderschap
Medewerker Community/Panel
Persoonlijke Ontwikkeling
Retentie
Rolduidelijkheid

Sentiment
Strategic Alignment
Team Feedback
Thuiswerken
Vitaliteit
Werkbeleving
Werkdruk
Werkgeluk
Werksfeer
Werkstress

HR Transformatie

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Zoek op deze website