Gender Mobility

Vraagstuk

De man / vrouw balans bij de in-, door-, en uitstroom van medewerkers zegt iets over de Diversiteit én de Inclusiviteit van een organisatie. Zodoende is een goed inzicht in de mobiliteitspatronen van mannen en vrouwen cruciaal voor iedere organisatie die serieus met Diversiteit en Inclusie bezig is. Inzicht in deze patronen helpt namelijk om antwoorden rondom onderstaande vragen te formuleren.

  • Komen er voldoende vrouwen binnen om de diversiteit op peil te houden?
  • Hebben vrouwen dezelfde kansen als mannen om promotie te maken?
  • Is er sprake van een glazen plafond?
  • Heeft de organisatie meer/minder moeite om vrouwen te binden?
  • Wat is de kans dat diversiteitsdoelstelling behaald gaan worden?
Gender Mobility

Onze aanpak

Op basis van data uit het HR personeelssysteem maakt AnalitiQs een gevisualiseerd dashboard voor uw organisatie dat antwoord geeft op bovenstaande vragen.

Verschillen tussen mannen en vrouwen worden statistisch getest, zodat duidelijk wordt welke verschillen significant zijn en welke mogelijk op toeval berusten.

Tevens worden middels ‘predictive analytics’ voorspellingen gedaan om inzichtelijk te maken hoe de man / vrouw verhouding er in de toekomst uit zal zien als de huidige situatie gehandhaafd blijft.

In het eindproduct, een PowerBI dashboard, krijgt de gebruiker een overzicht voor de gehele organisatie én kan worden ingezoomd op bepaalde medewerker-segmenten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan jongeren, new hires, een bepaald functiegebied zoals IT of een opeenstapeling van factoren (jongeren, die net zijn gestart bij IT).

Benieuwd hoe zo een dashboard eruit komt te zien? Bekijk dan onderstaande video en laat AnalitiQs je door het Gender Mobility Dashboard begeleiden!

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Resultaat

Onderzoek wijst uit dat een betere diversiteit in combinatie met inclusiviteit leidt tot een hogere innovatiegraad, hogere productiviteit en tot lager verloop.

Met deze scan krijgt een organisatie inzicht in de mobiliteitspatronen (in-, door- en uitstroom) van mannen en vrouwen.

Op basis van deze patronen kunnen beleidsaanpassingen worden gemaakt en acties worden genomen die de diversiteit en inclusiviteit van de organisatie verhogen.

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Beloning
Engagement
Inhuur
Kosten
Learning & Development
Management Development

Medewerkersegmentatie
Organisational Netwerk
Performance
Process Mining
Productiviteit
Recruitment

Reorganisatie/Herstructurering
Succession Management

Medewerkersonderzoeken

Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpanel
Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Diversiteit
Employee Journey
Gezondheid
Leiderschap
Medewerker Community/Panel
Persoonlijke Ontwikkeling
Retentie
Rolduidelijkheid

Sentiment
Strategic Alignment
Team Feedback
Thuiswerken
Vitaliteit
Werkbeleving
Werkdruk
Werkgeluk
Werksfeer
Werkstress

Capability Building

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Integraal HR Dashboard
Verzuim Dashboard
Learning Dashboard
Leadership Dashboard

Talent Development Dashboard
Reward Dashboard
Recruitment Dashboard

Interesse? Neem contact op!

Irma Doze

Irma Doze

Search this website