Waarde creëren met
datagedreven HR-beleid

In welke sollicitant schuilt een talent? Bij welke functies doet zich de grootste kans op langdurig verzuim voor? Van welke teams wordt de klant nu écht tevreden? Hoe kunnen we succesvol hybride werken en de employee experience verbeteren? Vragen waarmee veel organisaties worstelen, terwijl ze tegelijkertijd over een schat aan waardevolle gegevens kunnen beschikken uit personeelsinformatiesystemen en business-software.

Dit boek laat zien hoe je met deze data de bovenstaande vragen beantwoordt. Hoe HR-analytics stap voor stap kan worden toegepast bij het bepalen, uitvoeren en monitoren van HR-interventies, -tools, -beleid en -strategie. Hoe HR-processen en producten kunnen worden geoptimaliseerd met analyses en algoritmes. Kortom, hoe je waarde creëert voor de organisatie met behulp van HR-analytics. Door:

  • De voor HR relevante businessvragen te formuleren;
  • Alle beschikbare data – waaronder big data – te gebruiken om patronen en verbanden in de organisatie zichtbaar te maken;
  • Prognoses te doen over trends, risico’s en kansen;
  • Voorspellende en voorschrijvende modellen/algoritmes te ontwikkelen

Deze datagedreven aanpak stelt HR nog beter in staat het werkplezier, de prestaties en het welzijn van de medewerkers te verhogen en tegelijkertijd de performance van de organisatie aanzienlijk te verbeteren!

Meer lezen

Nu bestellen

Zoek op deze website