Develop & Grow: hoe verbeter je de ontwikkeling en groei van personeel?

Multinational
Kwalitatief onderzoek | Employee journey mapping

Hoe wordt D&G ervaren door onze medewerkers en waar liggen de verbeterkansen?

Schoenmaker blijf bij je leest. Dat geldt voor elke organisatie, toch? Niet helemaal. Om werkprocessen zo effectief mogelijk te maken, doorlopend te verbeteren en producten te innoveren, wordt IT steeds belangrijker binnen organisaties. Denk maar eens aan alle interne en externe processen die worden gedigitaliseerd, of mobiele apps voor klanten. Maar ook binnen HR, klantcontact en databeheer en -beveiliging speelt IT een steeds grotere rol.

Om al deze technologische ontwikkelingen succesvol in te zetten, wordt de behoefte aan slimme, technologisch onderlegde en getalenteerde werknemers steeds groter. Dit is ook zo bij een IT-afdeling binnen een corporate organisatie die de hulp inriep van AnalitiQs. Zeker omdat zij ernaar streven om zo min mogelijk mensen in te huren, maar hen juist in dienst willen nemen en houden. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dat een uitdaging. Daarom ligt de focus op de ontwikkeling en (door)groei van personeel en wilde dit bedrijf onderzoeken hoe dat op dit moment ervaren wordt én waar verbeterkansen liggen.

AnalitiQs voerde dit onderzoek voor hen uit. Erik Juliaan van der Gaag is Senior Analytics Consultant / Translator bij AnalitiQs en was bij het gehele project betrokken. Hij vertelt er graag meer over.

Volgende stap op HR-gebied na de Employee Life Cycle

Dit onderzoek is zeker niet de eerste stap voor deze organisatie. Erik Juliaan vertelt: ‘Ze zijn op HR-gebied eigenlijk al vrij ver. Ze hebben een uitgebreide employee life cycle, vanaf het moment dat iemand kandidaat is voor een functie, daarna aan de slag gaat en tot aan eventueel vertrek.’

‘De nieuwe onderzoeksvraag zat op het gebied ‘Develop & Grow’, oftewel jezelf als medewerker verder ontwikkelen binnen de organisatie. We startten met een kick-off om de aanpak te bepalen. De vraag ‘Hoe wordt D&G ervaren en waar kunnen we verbeteren’ wilden we beantwoorden met employee journey mapping. Daarbij leg je de employee journey vast met alle touchpoints en zoom je in op hoe mensen die touchpoints ervaren.

De eerste stap was het duidelijk definiëren van die employee journey vanuit de medewerker gezien, de fases en de verschillende stappen daarbinnen. Zo lieten we binnen dit onderzoek bijvoorbeeld doorstromen naar een nieuwe functie buiten beschouwing, maar focusten we ons op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van medewerkers. Daarna startten we met de interviews.’

Kwalitatief onderzoek binnen HR

Niet alle antwoorden op HR-gerelateerde vragen zijn in de data te vinden. Soms levert kwalitatief onderzoek meer informatie op. Je houdt dan bijvoorbeeld interviews of werkt met focusgroepen om inzicht te krijgen.

Erik Juliaan: ‘Nadat we de scope van de journey hadden bepaald, selecteerden we de deelnemers aan het onderzoek. We gebruikten workshops om te bepalen welke doelgroepen we hadden en dus welke persona’s. We keken naar kenmerken als starters, mediors en leidinggevenden, maar ook hoe lang iemand in dienst is. Er zit bijvoorbeeld verschil in mensen die zijn doorgestroomd naar een functie, en mensen die onlangs zijn gestart in dezelfde functie, maar hun expertise buiten de organisatie hebben opgedaan.’

Deelnemers selecteren en interviewen maar!

Erik Juliaan: ‘In dit geval wilden we de belangrijkste bottlenecks en verbeterpunten achterhalen met interviews, naast de triggers om met de journey te starten of te stoppen. De totale populatie was rond de 550 mensen. Uit een lijst van 50 medewerkers hebben we random 22 mensen geselecteerd en verdeeld over vier persona’s.’

‘Vervolgens heb ik samen met mijn collega Erik, die een zeer ervaren interviewer is, drie dagen lang interviews afgenomen. We werkten met een gestandaardiseerde vragenlijst. Deze bestond uit verschillende blokken met een bepaald onderwerp. Zo bespraken we bijvoorbeeld hoe mensen leren en ontwikkelen ervaren. Ook gaan we de fases binnen de employee journey langs en vragen we naar ervaringen met de verschillende touchpoints.’

‘Na de analyse wilden we twee zaken opleveren. Ten eerste de emotion curve. Dat is een grafische weergave van het sentiment op een bepaald touchpoint, gecombineerd met hoe belangrijk de medewerker die stap vindt. Ten tweede dus de bottlenecks en verbeterpunten met betrekking tot D&G.’

Uitkomsten van het onderzoek interessant, soms opvallend en onverwacht

Kwalitatief onderzoek is ook gewoon leuk om te doen. Erik Juliaan: ‘Het is heel grappig om te zien dat er vaak een enorm verschil zit in wat je vooraf verwacht en wat mensen daadwerkelijk zeggen. Zo werkten we bijvoorbeeld met persona’s die we hadden ingedeeld op junior, medior en senior. Vervolgens bleek dat de opvattingen op basis van dat kenmerk helemaal niet zo verschillend waren. Er bestond veel meer verschil tussen mensen die lang of kort werkzaam waren.’

‘Ook ontdek je geheel nieuwe dingen. Vooraf noemden veel mensen alle platformen, catalogi en programma’s waar je opleidingen en cursussen kunt vinden. Maar dat was het probleem niet. Uit de interviews bleek dat veel mensen moeite hebben te bedenken wat ze eigenlijk willen ontwikkelen, niet dat die mogelijkheden er niet zijn. Bovendien hebben ze weinig houvast wat er van ze verwacht wordt. En dan krijgen (of nemen) ze ook nog eens niet de tijd om zich daarin te verdiepen. Dan kun je aanbieden wat je wilt, maar dat helpt niet.’

‘Tot slot was het interessant dat iedereen tijdens het gesprek het woord ‘vrijheid’ noemde. En dat dit voor iedereen heel positief was, maar tegelijkertijd een belemmering. Er is ontzettend veel aanbod, en je kan en mag eigenlijk alles kiezen wat je wilt. En dan durven medewerkers dus niet meer te kiezen. Hulp daarbij, of een standaard voorbeeldtraject zou daarbij helpen. Wat in dat licht ook heel positief scoorde, is jouw loopbaan met directe collega’s bespreken. En learning on the job. Als iemand een training organiseert voor collega’s, werd dat erg positief bevonden.’

Een band opbouwen en de medewerkers echt helpen

Onderzoek als dit is ontzettend waardevol. Erik Juliaan: ‘Ik vind dit soort onderzoek echt leuk om te doen. Het is een verrassing wie je te spreken krijgt, waar je mee terug komt en wat je vervolgens als aanbevelingen doet.’

‘Ik hou ervan dat je naar gerichte oplossingen zoekt, waarmee je de mensen echt helpt. Zo bouw je ook een band op. Mensen vinden het fijn dat ze serieus genomen worden en je bezig bent met deze onderwerpen. Zo draagt het middel zelf bij aan het doel: alleen al dat de organisatie luistert en er mee bezig is, geeft een positief gevoel.’

Snel resultaat waarmee je aan de slag kunt

De doorlooptijd van een onderzoek als dit is kort. Daarom kun je snel aan de slag met verbeterpunten en eventueel vervolgonderzoek. Erik Juliaan legt uit: ‘Als ik erop terug kijk, waren we binnen ongeveer anderhalve maand klaar. Dit onderzoek was dan ook een startpunt, met een selecte groep medewerkers. Daaruit kwamen al flink wat verbeterideeën.’

‘De organisatie koppelt zelf de uitkomsten van het onderzoek terug aan de medewerkers. Daarna komen de vervolgstappen. We hebben bijvoorbeeld geadviseerd om van die 50 mensen een panel te maken. Bovendien is het belangrijk de uitkomsten van dit onderzoek te toetsen bij alle medewerkers. Dus je wilt eigenlijk een nulmeting op de hele groep.’

‘Ook hebben we nu één aspect van de Employee Life Cycle bekeken. Er zijn meer journeys die het onderzoeken waard zijn. Of richt je op specifieke groepen medewerkers, zoals nieuwe collega’s of juist mensen die de organisatie verlaten. En je wilt hetzelfde op verschillende momenten opnieuw meten, zodat je de voortgang kunt monitoren. Kortom: je gaat steeds meer luisteren naar de Voice of the Employee!’

Meer over kwalitatief onderzoek door AnalitiQs

Onze missie is: turning data into profit. Daar helpen we dus graag mee. Wil je meer weten over kwalitatief onderzoek binnen HR, of hoe we jouw organisatie of HR-afdeling kunnen helpen? Lees dan verder over kwalitatief onderzoek of lees de andere klantcases over kwalitatief onderzoek binnen HR:

Interesse? Maak een afspraak!

Irma Doze

Irma Doze

Zoek op deze website