Kwalitatief onderzoek HR

Meer inzicht in motivaties, gedachten en verwachtingen over HR

Turning data into profit. Ook als het gaat om HR zijn wij dol op het analyseren van data om inzicht te krijgen. Toch gaat het bij HR analytics niet altijd om kwantitatief onderzoek. HR Analytics gaat om gestructureerd een vraagstuk afpellen om tot de juiste inzichten te komen. En soms vind je de antwoorden niet in de data, maar leveren bijvoorbeeld interviews met medewerkers meer informatie op. In dat geval is kwalitatief onderzoek dus veel waardevoller. 

Wat is kwalitatief onderzoek?

Kort gezegd verzamel je bij kwantitatief onderzoek numerieke data en gebruik je statistische analyses. Bij kwalitatief onderzoek gaat het juist om niet-numerieke gegevens zoals tekst, geluid en beeld. Je verzamelt daarmee informatie over waarnemingen, overtuigingen, meningen en ervaringen van mensen.

Je gebruikt kwalitatief onderzoek om bestaande en nieuwe theorieën te onderzoeken, voor inhoudelijke verdieping bij kwantitatief onderzoek, of juist wanneer je nog weinig inzichten hebt. In dat laatste geval krijg je richting voor verder onderzoek, kwalitatief of kwantitatief.

Welke soorten kwalitatief onderzoek zijn er?

Er zijn verschillende soorten kwalitatief onderzoek. Binnen HR zijn dit de meest gebruikte:

Interview

Tijdens een interview, oftewel vraaggesprek, worden één of meerdere respondenten ondervraagd door één of meerdere interviewers.

Focusgroep

Bij een focusgroep discussiëren meerdere deelnemers over een vooraf bepaald onderwerp.

Observatie

Hierbij kijkt en luistert een onderzoeker naar menselijk gedrag, oftewel wat mensen zeggen en doen. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoeker die een dag meeloopt met een werknemer.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Voorbeelden van kwalitatief onderzoek binnen HR

Welke methode je precies kiest om welke vragen te beantwoorden, hangt af van de doelstellingen van je onderzoek. Doelstellingen zijn bijvoorbeeld de tevredenheid van werknemers vergroten, in kaart brengen wat medewerkers vinden van arbeidsvoorwaarden en de effecten daarvan, of talentvolle werknemers behouden. Maar ook het onder de loep nemen van de interne mobiliteit en loopbaanbeleid, bieden van gelijke kansen voor minderheidsgroepen of om kwantitatief onderzoek naar de organisatiecultuur verder uit te diepen.

Toepassingen zijn dan bijvoorbeeld:

 • Interviews om te achterhalen wat medewerkers als goede loopbaanontwikkeling beschouwen
 • Focusgroepen om de organisatiecultuur in kaart te brengen en het effect op medewerkers
 • Een workshop voor Employee journey mapping

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek combineren

Bij AnalitiQs zetten we graag een slimme combinatie in van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, om zo de beste resultaten te behalen. Dit wordt ook wel mixed methods-onderzoek genoemd, omdat je elementen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek combineert.

Een voorbeeld is wanneer je kwalitatief onderzoek gebruikt om richting te bepalen. Bijvoorbeeld wanneer je een medewerkersonderzoek wilt doen, maar een ellenlange vragenlijst wilt voorkomen. Door een aantal medewerkers te bevragen, kun je thema’s bepalen en daar je kwantitatieve vragenlijst op aanpassen.

Ook gebruik je kwalitatief onderzoek juist om kwantitatieve bevindingen uit te diepen. Zo deden wij een kwantitatief onderzoek naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen binnen het hoger management. Door het kleine aantal vrouwen binnen de onderzoekspopulatie, kon op basis van data geen sluitende conclusie worden getrokken en volgden we dit op met kwalitatief onderzoek.

Medewerkersonderzoeken

Zo starten we kwalitatief onderzoek

Wanneer we kwalitatief onderzoek doen, doorlopen we een aantal heldere stappen.

Stap 1: Kick-off

We starten het onderzoek met de doelen die we willen bereiken. Daarna formuleren we de onderzoeksvraag en eventuele deelvragen. Tijdens de kick-off bepalen we ook de scope en de focus. We besluiten tot slot met welke onderzoeksmethode we werken en hoe we de deelnemers aan het onderzoek selecteren.

Stap 2: Verzamelen van gegevens

Tijdens deze stap nemen we de interviews af, houden we discussies met focusgroepen, verzamelen data als we dit willen combineren met kwantitatief onderzoek, of passen we andere onderzoeksmethoden toe die we hebben geselecteerd.

Stap 3: Interpreteren en presenteren van de uitkomsten

Wanneer we alle input verzameld hebben, starten we met de interpretatie. We formuleren de antwoorden op onze onderzoeksvragen en bepalen actiepunten.

Vervolgens is het belangrijk om de bevindingen over te brengen aan stakeholders en andere belanghebbenden. Vergeet daarbij zeker niet degenen die zijn geïnterviewd of op een andere manier hebben bijgedragen aan het resultaat. Meestal vindt dit plaats in de vorm van een presentatie en een rapportage.

Stap 4: Vervolgstappen bepalen

Als de resultaten zijn gepresenteerd bepalen we samen met het publiek de vervolgstappen. Dat kunnen veranderingen of verbeteringen in de organisatie zijn, maar ook vervolgonderzoek, of een combinatie.

Voordelen van kwalitatief onderzoek in HR

Met kwalitatief onderzoek je onderzoeksvraag beantwoorden heeft een aantal voordelen.

Kwalitatief onderzoek:

 • Geeft diepere inzichten achter de cijfers. Het geeft vaak antwoord op de ‘waarom’-vraag
 • Geeft richting, wanneer je nog niet exact weet waar je naar zoekt
 • Geeft vaak nieuwe ideeën. Omdat je met open vragen werkt, ontdekken je als onderzoeker nieuwe kansen of vragen
 • Is flexibeler. Merk je in een gesprek dat een bepaald onderwerp dat ter sprake komt belangrijk is? Dan kun je je daar meer op focussen
 • Is snel. Je kunt na de kick-off snel aan de slag met onderzoeken, analyseren en presenteren
 • Is zichtbaar. Medewerkers voelen zich vaak alleen al door het afnemen de interviews -letterlijk- gehoord
 • Is anoniem als AnalitiQs het onderzoek uitvoert als externe partij

Voorbeelden cases kwalitatief onderzoek HR

Verbeteren Develop & Grow bij Multinational

Om talentvolle en ervaren IT-medewerkers vast te houden, is ontwikkeling en groei binnen de organisatie enorm belangrijk. Eén van onze klanten wilde onderzoeken hoe zij dit kunnen verbeteren en AnalitiQs deed dat met kwalitatief onderzoek. Check hier het stappenplan en de uitkomsten van dit onderzoek.

Hoe intern mobiliteitsbeleid kan bijdragen aan retentie en doorstroom van talent

Interne mobiliteit is een belangrijk thema voor een grote Nederlandse multinational. Ze vroegen ons onderzoek te doen naar de doorstroom van medewerkers binnen de organisatie. Lees hier meer over de aanpak en het resultaat.

Diversity & Inclusion bij een Nederlandse multinational

Hebben mannen en vrouwen in het hoger management van deze organisatie dezelfde kansen en mogelijkheden? Dat onderzocht AnalitiQs met kwantitatief onderzoek, gecombineerd met kwalitatief onderzoek. Lees hier de gehele case.

Wat maakt kwalitatief onderzoek met AnalitiQs uniek?

 • Afhankelijk van de vraag combineren we op slimme wijze kwalitatief met kwantitatief onderzoek, zoals interviews en workshops met medewerkers, en data
 • We maken gebruik van gespecialiseerde kwalitatieve onderzoekers, met ervaring met HR-vraagstukken
 • We helpen je bij elke stap van kwalitatief onderzoek, en starten met een gedegen voorbereiding
 • Met een gestructureerde aanpak bepalen we samen de prioriteiten en focus
 • We ondersteunen met de presentatie van de resultaten en helpen bij de vervolgstappen

Kortom: we helpen je met uitgebreide inzichten op HR-gebied, waarmee je kunt monitoren en verbeteren. Daarmee zorg je voor een steeds betere employee experience, tevreden en loyale medewerkers.

Meer weten? Neem contact op met AnalitiQs

Onze missie is: turning data into profit. Daar helpen we dus graag mee. Wil je meer weten over kwalitatief onderzoek binnen HR, of hoe we jouw organisatie of HR-afdeling kunnen helpen? Neem dan contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen over kwalitatief onderzoek 

Om het je makkelijk te maken, zetten we de meest gestelde vragen nog even overzichtelijk op een rij. 

Wat is kwalitatief onderzoek?

Met kwalitatief onderzoek krijg je inzicht in de waarnemingen, overtuigingen, meningen en ervaringen van mensen. Vaak geeft het antwoord op de ‘waarom-vraag’.

Wat is het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek?

Bij kwantitatief onderzoek gebruik je numerieke data en statistische analyses. Kwalitatief onderzoek gebruik juist niet-numerieke gegevens zoals tekst, beeld en geluid.

Welke soorten kwalitatief onderzoek zijn er?

De meest gebruikte methode van kwalitatief onderzoek zijn interviews. Maar ook focusgroepen, case study’s en observaties vallen onder kwalitatief onderzoek.

Wanneer gebruik je kwalitatief onderzoek?

Je gebruikt kwalitatief onderzoek wanneer kwantitatief onderzoek niet mogelijk is, of bijvoorbeeld om nieuwe ideeën te krijgen.

Wat zijn de voordelen van kwalitatief onderzoek?

Het belangrijkste voordeel van kwalitatief onderzoek is dat het meer achterliggende inzichten biedt.

Wat zijn de nadelen van kwalitatief onderzoek?

Ondanks dat je kwalitatief onderzoek zo gestructureerd mogelijk aanpakt, bevat het een zekere mate van subjectiviteit. Zo stel je bijvoorbeeld elk interview dezelfde vragen, maar daarmee verloopt het interview nog niet elke keer op exact dezelfde wijze. Bovendien kan er sprake van toeval zijn. Je ondervraagd meestal niet de gehele populatie, maar een gedeelte.

Gerelateerde content

Diversity & Inclusion team

Kwalitatief onderzoek naar diversity & inclusion bij een Nederlandse multinational

Diversiteits- & inclusie-onderzoek via interviews en focusgroepen leidt tot verbeterpunten en meer gelijke kansen

Read more

Hoe intern mobiliteitsbeleid kan bijdragen aan retentie en doorstroom van talent

Onderzoek naar de doorstroom van medewerkers binnen de organisatie

Read more

Interesse? Maak een afspraak!

Irma Doze

Irma Doze

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Talent review
Beloning
Engagement
Inhuur
Kosten
Learning & Development
Management Development

Medewerkersegmentatie
Organisational Netwerk
Performance
HR Process Mining
Productiviteit
Recruitment

Reorganisatie/Herstructurering
Succession Management

Medewerkersonderzoeken

Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpanel
Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Diversiteit
Gezondheid
Leiderschap
Medewerker Community/Panel
Persoonlijke Ontwikkeling
Retentie
Rolduidelijkheid

Sentiment
Strategic Alignment
Team Feedback
Thuiswerken
Vitaliteit
Werkbeleving
Werkdruk
Werkgeluk
Werksfeer
Werkstress

HR Transformatie

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Zoek op deze website