Category

eNPS

Werknemers bevelen werkgever in 2018 opnieuw vaker aan

By | Artikelen, eNPS, HR | No Comments

Auteur: Ramona Boes

In navolging van afgelopen jaar is de employer Net Promoter Score (eNPS) onder de werkende Nederlandse bevolking van 18 tot 64 jaar in 2018 opnieuw gestegen, blijkt uit ons jaarlijks, nationaal eNPS onderzoek. Waar de stijging vorig jaar echter vooral door een toename van het aantal promotors kwam, komt de stijging deze keer met name door een afname van het aantal criticasters: van 24% in 2017 naar 19% in 2018.

Werknemers bevelen werkgever in 2018 opnieuw vaker aan

De eNPS geeft weer hoe waarschijnlijk werknemers hun werkgever zullen aanbevelen en is vastgesteld volgens de Europese berekening (voor uitleg zie artikel eNPS 2017). De eNPS lijkt het meest samen te hangen met het consumentenvertrouwen: waar al sinds 2014 ieder kwartaal de economie groeit en de werkloosheid en het aantal faillissementen afneemt, is de echte toename van het consumentenvertrouwen, net als de stijging van de eNPS, zichtbaar vanaf eind 2016.

Figuur 1 - eNPS onder de werkende Nederlandse bevolking van 18 tot 64 jaar, voor 2014 - 2018

Figuur 1 – eNPS onder de werkende Nederlandse bevolking van 18 tot 64 jaar, voor 2014 – 2018

eNPS voor organisaties in alle branches gestegen in 2018

Qua ranking van de branches is er dit jaar weinig veranderd. De top drie best scorende branches is hetzelfde gebleven en de drie laagst scorende branches zijn t.o.v. vorig jaar alleen onderling van positie gewisseld.

3 hoogst scorende branches
Huidige ranking (ranking 2017)
1. Collectieve sector (1)
2. Gezondheidszorg (2)
3. Onderwijs (3)

3 laagst scorende branches
Huidige ranking (ranking 2017)
6. Kennisintensieve dienstverlening (7)
7. Overige dienstverlening (8)
8. Transport (6)

Verder zien we dat alle branches een vergelijkbare of betere eNPS hebben in vergelijking tot 2017. De grootste absolute stijging zit dit jaar in de branche overige dienstverlening. De eNPS in deze branche is met 17 punten toegenomen. Er waren in het afgelopen jaar dan ook fors minder faillissementen in deze branche en het aantal starters is licht toegenomen, zo blijkt uit de kwartaalmonitor van Graydon. De zakelijke, financiële en overige dienstverlening stuwen de bedrijvigheid: zij zijn samen verantwoordelijk voor bijna de helft van de netto-groei van de Nederlandse bedrijvigheid.

De kleinste absolute stijging is te zien in de branche transport. Deze branche vinden we mede daardoor dit jaar terug op de laagste plaats. Volgens de eerder genoemde kwartaalmonitor zijn alle branches in het afgelopen jaar in omvang toegenomen en ook nam in bijna alle branches het aantal starters toe. Echter, in o.a. de sector transport en logistiek nam het aantal starters juist af. Maar aan de zonnige kant, de positieve trend in eNPS voor deze branche is nog niet doorbroken!

Ook bij de collectieve sector vinden we sinds 2016 een positieve trend terug en dit is tevens de hoogst scorende branche in 2018. Dit zou goed samen kunnen hangen met de gemeentelijke CAO ontwikkelingen: de laatste CAO stamde uit 2015, maar in 2017 is er een tijdelijke CAO afgesloten waarin gemeenteambtenaren een verhoging van 3,25 procent structureel over 20 maanden zouden krijgen en in 2018 is een akkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe CAO bij het rijk met nog eens 7% meer loon in de komende 1,5 jaar.

Ten slotte valt op dat de branches gezondheidszorg, handel en overige dienstverlening een zogenaamde U-curve vormen: de eerste jaren was er een dalende trend zichtbaar maar na de dip in 2016 is de eNPS nu voor het tweede jaar op rij gestegen.

Figuur 2 - eNPS per branche voor 2014 - 2018 voor werkende bevolking 18-64 jaar

Figuur 2 – eNPS per branche voor 2014 – 2018 voor werkende bevolking 18-64 jaar

Werknemers in (zeer) grote vestigingen het meest positief

Wanneer we de eNPS vergelijken voor de verschillende vestigingsgroottes zien we dat vooral in (zeer) grote vestigingen tevreden werknemers zitten. Deze relatief hoge eNPS komt met name door een relatief laag aantal criticasters. Ook in 2017 was een dergelijk patroon zichtbaar en in eerdere jaren hebben wij dit aspect nog niet onderzocht. Alleen waar nu de laagste score van 23 is bereikt bij 251 t/m 500 medewerkers, lag het ‘dal’ in 2017 bij de vestigingen met een grootte van 101 t/m 250 medewerkers.

Het positieve effect van (zeer) grote vestigingen lijkt dus wel duidelijk, maar om te kunnen vaststellen of de middelgrote vestigingen door werknemers als minder positief worden ervaren, zullen we de komende jaren verder onderzoeken.

Figuur 3 - eNPS per grootte van de vestiging

Figuur 3 – eNPS per grootte van de vestiging

Werknemers ervaren meer tijd om te herstellen dan vorig jaar

Kijkend naar de mate van herstel buiten het werk valt in Figuur 4 op dat hoe meer werknemers het gevoel hebben dat zij voldoende tijd hebben buiten het werk te herstellen, hoe hoger hun eNPS is.

Figuur 4 - eNPS per mate van zowel fysiek als mentaal herstellen

Figuur 4 – eNPS per mate van zowel fysiek als mentaal herstellen

Tijdig en voldoende herstel van werk en werkstress zijn op langere termijn van groot belang voor de gezondheid, prestaties en inzetbaarheid van werkenden. Dit vertelde Sabine Geurts, hoogleraar arbeid, stress en herstel tijdens haar oratie: “Niet snel genoeg herstellen zorgt bijvoorbeeld voor slecht slapen. En mensen die slecht slapen beginnen de volgende werkdag met een achterstand. Dan moet iemand een extra inspanning leveren om dezelfde prestatie te leveren. Dat kan best enige tijd goed gaan, maar niet tot in het oneindige.”

Gelukkig zien wij dat werknemers beduidend meer het gevoel hebben dat zij genoeg tijd hebben om te herstellen dan vorig jaar. Er zijn relatief gezien zowel minder werknemers in 2018 die ervaren dat zij niet genoeg hersteltijd hebben (19% t.o.v. 26% in 2017), als meer werknemers die sterk het gevoel hebben dat zij genoeg tijd hebben om buiten het werk zowel fysiek als mentaal te herstellen (49% om 42%).

Figuur 5 - Mate van herstellen in 2017 en 2018

Figuur 5 – Mate van herstellen in 2017 en 2018

Concluderend is de eNPS in 2018 dus voor zo goed als iedereen verbeterd!

Auteur:

Ramona Boes

Ramona Boes

Data Scientist AnalitiQs

Flexwerken voordelig voor werknemer én werkgever

By | Artikelen, eNPS, HR | No Comments

Flexwerken voordelig voor werknemer én werkgever

Begin jij liever om 07.00 uur met werken om de file voor te zijn? Of juist om 10.00 uur omdat je geen ochtendmens bent of de kinderen naar school wil brengen? Werk je liever thuis? Of op kantoor? Flexwerken is haast niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Reden voor ons om dit verder te onderzoeken in ons jaarlijks, nationaal eNPS onderzoek onder Nederlandse werknemers. Lees hieronder onze belangrijkste inzichten!

Maar liefst 82% van de Nederlandse werknemers heeft mogelijkheid tot thuiswerken

Uit het onderzoek blijkt dat 82%* van de werknemers de mogelijkheid heeft tot thuiswerken, tegenover 18% die aangeeft geen mogelijkheid te hebben om thuis te werken. Ondanks dat 82% van de werknemers de mogelijkheid heeft om thuis te werken, geeft maar 28% aan dit ook daadwerkelijk te doen. Van de werknemers die wel eens thuiswerken doet 75% dit 8 uur of minder per week.

Werknemers in de kennisintensieve dienstverlening** en in de collectieve sector*** werken het meest thuis van alle branches. Daarentegen werken werknemers in de handel logischerwijs het minst vaak thuis.

Diagram thuiswerken per branche en aantal uur per week

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat hoe meer uren werknemers werken per week, hoe vaker zij wel eens thuiswerken.

Percentage thuiswerkers per categoria aantal uren werkzaam per week

60% van de Nederlandse werknemers kan (gedeeltelijk) eigen werktijden bepalen

Naast de mogelijkheid om thuis te kunnen werken, heeft meer dan de helft van de Nederlandse werknemers (gedeeltelijk) de vrijheid om hun eigen werktijden te bepalen. Dit geldt ook met name voor werknemers in de kennisintensieve dienstverlening en de collectieve sector. In de branches handel en onderwijs hebben werknemers logischerwijs de minste vrijheid om hun eigen werktijden te bepalen.

Mogelijkheid eigen werktijden bepalen per branche

Werknemers die flexwerken ervaren minder stress

Uit ons onderzoek blijkt dat werknemers die hun eigen werktijden kunnen bepalen of de mogelijkheid hebben om thuis te werken minder stress ervaren. In onze vorige artikel over stress kun je meer lezen over de gevolgen van een (te) hoog stresslevel.

Stresslevel

Sterk verband tussen flexwerken en de eNPS!

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat werknemers die flexibel kunnen werken een hogere eNPS hebben. Dit komt voornamelijk doordat er minder criticasters zijn.

Sterk verband tussen flexwerken en de eNPS!

 

* In de grafieken zijn de afgeronde percentages te zien, in werkelijkheid zijn dit percentages met decimalen.
** Informatie en communicatie, financiële instellingen, advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
** Openbaar bestuur, overheidsdiensten, verplichte sociale verzekeringen en cultuur, sport en recreatie