Hoe meet je Employee Engagement effectief? eNPS vs. Engagement construct 

In de huidige tijd is het werven en behouden van kwalitatief personeel een steeds grotere uitdaging. Succesvolle organisaties zijn niet alleen goed in het aantrekken van talent, maar vooral in het creëren van een werkomgeving waar medewerkers zich gewaardeerd, gehoord en betrokken voelen. Als organisaties begrijpen hoe werknemers zich voelen over het bedrijf, kunnen ze strategieën ontwikkelen om de werknemersbetrokkenheid en -tevredenheid te verhogen. Dat zorgt voor een lager verloop en verzuim, en een hogere productiviteit en klanttevredenheid.  

Employee engagement zegt iets over de mate waarin medewerkers zich gepassioneerd voelen over hun werk, betrokken zijn bij de organisatie en zich tevreden voelen bij hun werkzaamheden. 

Er zijn verschillende methodes om employee engagement te meten, zoals met de eNPS of een Engagement construct. In dit artikel leggen we deze methodes uit aan de hand van een case bij één van onze klanten. 

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat is eNPS? 

Het meten van eNPS (employee Net Promoter Score) helpt bedrijven om de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers te begrijpen en te verbeteren. Met slechts één vraag met één score krijgen organisaties inzicht in medewerkersloyaliteit, wat aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat medewerkers het bedrijf aan anderen zullen aanbevelen. 

Hoe wordt de eNPS gemeten? 

eNPS staat voor ‘employee Net Promoter Score’. Het is een maatstaf die wordt gebruikt om de loyaliteit van werknemers aan een bedrijf te meten. Werknemers worden gevraagd op een schaal van 0 tot 10 hoe waarschijnlijk het is dat ze hun werkgever zouden aanbevelen aan vrienden of familie. De score wordt berekend door het percentage criticasters (scores 0-6) af te trekken van het percentage ‘promoters’ (scores 9-10). Het resultaat is de eNPS die kan variëren van -100 (iedereen is een criticaster) tot +100 (iedereen is een promoter). 

Wat is een Engagement construct? 

Binnen onderzoek verwijst een construct naar een abstract concept of idee dat wordt bestudeerd. Constructen worden vaak gebruikt om complexe fenomenen of relaties te verklaren en te begrijpen. 

Wat verstaan we onder een Engagement construct? 

Binnen HR-analytics verwijst een Engagement construct naar de verzameling van variabelen en factoren die bijdragen aan employee engagement. Het is een theoretisch kader dat bedrijven en HR-professionals gebruiken om te begrijpen en te meten hoe betrokken en toegewijd werknemers zijn aan hun werk en hun organisatie. Door dat verder te analyseren, kunnen gebieden worden geïdentificeerd die verbetering behoeven. 

eNPS vs. Engagement construct 

Eén van onze klanten, een grote retailer, gebruikte zowel de eNPS als een Engagement construct om employee engagement te meten. Daardoor ontstond een discussie of het ene beter was dan het andere.  

Er werd geopperd dat een construct misschien beter aansloot bij wat er echt gaande was in de organisatie, omdat het niet alleen gaat om het aanbevelen van het bedrijf, maar juist ook om de persoonlijke ervaringen van de werknemers. Aan de andere kant waren er argumenten om de eNPS te behouden, gezien de eenvoud van een enkele vraag in vergelijking met het complexere Engagement construct. Toch werden er ook vraagtekens gezet of dit adequaat gemeten wordt met slechts één vraag. 

Om te onderzoeken wat voor deze organisatie de meest effectieve manier is om employee engagement te meten en om een besluit te kunnen nemen op basis van feiten riepen zij de hulp van AnalitiQs in.  

Maandelijks onderzoek met eNPS en jaarlijks MTO met Engagement construct 

De retailer had een gestructureerde manier om employee engagement te onderzoeken. Zo werd de eNPS maandelijks gemeten, aangevuld met de volgende subvragen: 

 • Voor eNPS score antwoord 8/9/10: Om welke reden beveel je onze organisatie aan als werkgever? 
 • Voor eNPS score antwoord 6/7: Waar moet aan gewerkt worden binnen onze organisatie om voor een sterkere aanbeveling te zorgen? 
 • Voor eNPS score antwoord 5 of lager: Wat moet verbeteren binnen onze organisatie, zodat je de organisatie aanbeveelt? 

Daarnaast werd er jaarlijks een uitgebreid medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) gedaan. Daarin worden diverse thema’s behandeld en wordt employee engagement gemeten met het construct. Een Engagement construct kan verschillende elementen bevatten. Deze organisatie koos voor het element ‘bevlogen medewerkers’.  

Daarbij werden de volgende vier vragen gesteld 

 • Ik heb plezier in mijn werk 
 • Ik word enthousiast van wat ik doe in mijn werk 
 • Ik heb het gevoel dat ik bij de organisatie pas 
 • Ik ben trots op de organisatie 

Correlatie tussen eNPS en Engagement construct 

Om te kunnen zien of er een verschil is tussen beide onderzoeksmethoden heeft AnalitiQs de correlatie tussen de scores van eNPS en engagement geanalyseerd, over de scores van de afgelopen jaren, per bedrijfsonderdeel. Er werd gekeken naar alle vragen samen om de relatie met engagement als geheel te onderzoeken, en vervolgens naar de afzonderlijke vragen zodat duidelijk wordt welke vraag het meest effect heeft.   

Alhoewel er kleine verschillen waren tussen de bedrijfsonderdelen, werd er overal een ‘gemiddelde tot zeer sterke correlatie tussen engagement en eNPS’ geconstateerd. Bijna alle bedrijfsonderdelen hadden een correlatiecoëfficiënt van 0.6 of hoger, en de hoogste zelfs ruim 0.9. De conclusie is dan ook dat naarmate engagement toeneemt, de eNPS dat ook doet.  

Correlatie-tussen-eNPS-en-Engagement-construct

Onderzoeksmethode eNPS blijft bestaan 

Op basis van de uitkomsten adviseert AnalitiQs om eNPS te blijven gebruiken. Uit het onderzoek bleek dat er binnen alle bedrijfsonderdelen een positieve correlatie bestaat tussen engagement en eNPS: naarmate engagement toeneemt, neemt eNPS ook toe. Zeker wanneer de eNPS gecombineerd blijft met de twee subvragen, levert dat genoeg informatie op.  

Daarnaast zijn er nog een aantal voordelen aan het blijven gebruiken van eNPS in plaats van het Engagement construct. Dit zijn: 

 • eNPS is korter en bestaat maar uit één vraag (indien gewenst met enkele subvragen). Daardoor is de waarschijnlijkheid dat mensen deze vraag vaker beantwoorden groter. Het kost hen immers minder tijd en moeite. Ook het analyseren is daardoor sneller. 
 • De organisatie kan hun eNPS vergelijken met andere organisaties, omdat AnalitiQs over een benchmark per sector beschikt. Dit rapport is via onze website op te vragen. 
 • Doordat klanten om de NPS wordt gevraagd, kun je ook de relatie tussen NPS en eNPS onderzoeken. Bovendien is het prettig dat dezelfde methodiek wordt gebruikt.  
 • eNPS is een zeer bekende methode, waardoor het geschikt is om ook extern te communiceren 

AnalitiQs helpt bij verschillende soorten medewerkersonderzoek 

Er zijn uiteenlopende manieren om te onderzoeken en analyseren hoe tevreden, bevlogen of betrokken medewerkers zijn. Ben je op zoek naar een compact MTO, een uitgebreide analyse, of naar de juiste KPI’s voor op een medewerkersdashboard? AnalitiQs kan helpen! Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Interesse in eNPS bij andere organisaties? Vraag hier het eNPS benchmarkonderzoek per sector aan. 

HR Academy 

Wil je Employee Experience meten en vervolgens optimaal gebruikmaken van de verkregen data? Ontdek onze 1-daagse ‘Aan de slag met Employee Experience data’ masterclass, in-company format. Klik hier voor meer informatie en voor meerdere workshops. 

Meer weten? 

AnalitiQs heeft jarenlange ervaring op het gebied van HR analytics. Daar lees je meer over op onze website. Lees bijvoorbeeld deze blog: hier en maak een afspraak. 

Dit artikel is geschreven door

Erik Juliaan van der Gaag

Zoek op deze website