Bevlogen medewerkers

Verbeter de bevlogenheid van je medewerkers en vergroot loyaliteit en productiviteit

Bevlogen medewerkers zijn belangrijk voor een organisatie. Een hoge mate van bevlogenheid zorgt voor een productievere, creatievere en innovatievere organisatie. Via deze pagina leer je wat bevlogenheid is, hoe een bevlogenheidsonderzoek in zijn werk gaat, wat de voordelen zijn en welke rol AnalitiQs hierin kan spelen!

Wat is bevlogenheid

Bevlogenheid klinkt mooi, maar wat is bevlogenheid? Bevlogenheid is een positieve eigenschap van medewerkers. Bevlogen medewerkers halen voldoening uit hun werk en voeren hun werkzaamheden met plezier uit. Deze positieve mindset zorgt voor veel voordelen. Bevlogen medewerkers zijn bijvoorbeeld doorgaans productiever en gezonder (lagere kans op verzuim). Dit komt doordat bevlogen medewerkers een pro-actievere en een meer betrokken houding aannemen. Ook zorgt bevlogenheid voor loyaliteit, waardoor medewerkers minder de nood zien om van baan te wisselen, wat gunstig is voor organisaties op de lange termijn. Ten slotte zorgt een hoge bevlogenheid voor een positieve werksfeer. Hierdoor is het makkelijk over te dragen naar andere werknemers. De waarde van bevlogen medewerkers is dus aanzienlijk!

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bevlogenheidsonderzoek

Nu helder is wat bevlogenheid inhoudt, kan bevlogenheidsonderzoek worden toegelicht. Dat de waarde van bevlogen medewerkers groot is, is nu duidelijk. Maar hoe wordt bevlogenheid gemeten? Dit wordt gedaan via een bevlogenheidsonderzoek.

Bevlogenheid meten

Bevlogenheid wordt gemeten via een bevlogenheidsonderzoek. Om bevlogenheid te meten wordt gebruik gemaakt van de Utrecht Work Engagement Scale (Schaufeli & Bakker, 2006). Ruwweg worden er drie hoofdfactoren gemeten:

  1. Toewijding: Zijn de medewerkers trots en geïnspireerd over het werk dat ze uitvoeren? Ontlenen zij betekenis aan het werk en voelen ze zich hier enthousiast en uitgedaagd bij?
  2. Vitaliteit: Hebben medewerkers voldoende energie en veerkracht om de bedrijfsdoelen te behalen? Wordt er veel moeite gedaan, zijn ze niet snel vermoeid en is er doorzettingsvermogen bij moeilijkheden?
  3. Absorptie: Zijn de medewerkers gelukkig en blij bij het werk dat ze doen? Gaat de tijd snel voorbij omdat ze zonder tegenzin het werk uitvoeren?

Via een vragenlijst onder de medewerkers worden bovenstaande factoren gemeten. Hieruit blijkt waar de organisatie momenteel staat en waar verbeterd kan worden. Zorg voordat de vragenlijst wordt opgesteld dat de organisatie goed op de hoogte is van wat bevlogenheid is! Een verkeerde vragenlijst kan zorgen voor onjuiste vervolgstappen.

Bevlogenheid vergroten

Organisaties kunnen de bevlogenheid vergroten door de drie hoofdfactoren te verbeteren. Hoe dit gedaan kan worden, is voor iedere organisatie anders. Enkele voorbeelden zijn:

  • Werksfeer: een uitdagende en prettige werksfeer bevordert de bevlogenheid. Als medewerkers zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontwikkelen en genoeg autonomie krijgen zal de bevlogenheid toenemen.
  • Een betekenisvolle organisatiecultuur is erg belangrijk. Een cultuur waarmee medewerkers zich kunnen identificeren, waardoor ze zich vrijwillig inzetten voor de organisatie.
  • Inspirerend leiderschap zorgt voor een hogere betrokkenheid. Leiders die weten wat er speelt binnen het bedrijf zorgen voor inspiratie en vertrouwen, wat de bevlogenheid bevordert.

Specifieke verbeterpunten zijn lastig te voorspellen. De factor waar het minst op gescoord wordt kan het meeste op gestuurd worden.

Bevlogenheid model

Alle informatie omtrent bevlogenheid kan worden samengevat in een (conceptueel) bevlogenheidsmodel. Dit model is te zien in figuur 1. Dit model vertelt dat werk gerelateerde en persoonlijke hulpbronnen leiden tot meer bevlogen werknemers (gemedieerd door taakeisen). Werk gerelateerde hulpbronnen kunnen vanuit de organisatie worden aangeboden, zoals het geven van autonomie en feedback en persoonlijke hulpbronnen komen vanuit de medewerker, zoals optimisme en stressbestendigheid. De bevlogenheid zorgt op zijn beurt weer voor een hogere performance. Een hogere bevlogenheid en performance kunnen er voor zorgen dat de beide hulpbronnen verbeteren. Een vicieuze cirkel van verbetermogelijkheden is zichtbaar. Als er goed gestuurd wordt op bevlogenheid, zal de bevlogenheid vanzelf toenemen!

Bevlogen medewerkers model
Figuur 1: Het Job Demand-Resources model (Bakker & Demerouti, 2008)
Bevlogenheidsonderzoek uitvoeren!

Bevlogenheid en betrokkenheid

De begrippen bevlogenheid en betrokkenheid overlappen deels. Waar bevlogenheid zich vooral richt op toewijding, vitaliteit en absorptie waardoor de medewerker plezier en energie uit het werk haalt richt betrokkenheid zich op passie voor het werk en een sterke band met de organisatie. Betrokkenheid gaat dus om het nut inzien van het werk dat je doet, waar bevlogenheid zich meer richt op de plezier dat je uit het werk haalt. Op de pagina Employee Engagement worden begrippen die aan bevlogenheid en betrokkenheid raken (denk aan werkplezier, eNPS en tevredenheid) nader toegelicht.

Wat kan AnalitiQs hierin betekenen?

AnalitiQs is ervaren in het afnemen van (internationaal) bevlogenheidsonderzoeken en helpt jouw organisatie graag verder! Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem hieronder vrijblijvend contact met ons op. Benieuwd naar andere medewerker onderzoeksthema’s? Bekijk dan ons complete dienstenoverzicht.

Interesse? Maak een afspraak!

Irma Doze

Irma Doze

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Talent review
Beloning
Engagement
Inhuur
Kosten
Learning & Development
Management Development

Medewerkersegmentatie
Organisational Netwerk
Performance
HR Process Mining
Productiviteit
Recruitment

Reorganisatie/Herstructurering
Succession Management

Medewerkersonderzoeken

Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpanel
Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Diversiteit
Gezondheid
Leiderschap
Medewerker Community/Panel
Persoonlijke Ontwikkeling
Retentie
Rolduidelijkheid

Sentiment
Strategic Alignment
Team Feedback
Thuiswerken
Vitaliteit
Werkbeleving
Werkdruk
Werkgeluk
Werksfeer
Werkstress

HR Transformatie

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Zoek op deze website