Datamanagement is te vergelijken met schoon water. Schoon drinkwater is van levensbelang, wat als het vervuild is? Schone data is de basis voor goede rapportages en analyses en daarmee voor een succesvolle organisatie.

Veel data analisten verliezen 50% tot 80% van hun tijd aan datapreparatie. Dit heeft een grote invloed op de tijd die ze zouden kunnen gebruiken voor het verkrijgen van nieuwe inzichten. Het organiseren van verantwoordelijkheden en processen rondom datakwaliteit en het inrichten van een adequaat datawarehouse zorgen ervoor dat je data duurzaam correct en actueel blijft.

Datamanagement inrichten

Iedereen heeft te maken met datakwaliteit. Maar niemand voelt zich ervoor verantwoordelijk. Dan is het hoog tijd om data governance op de agenda te zetten.

Datakwaliteit verbeteren

Slechte datakwaliteit kan leiden tot slechte beslissingen. Datakwaliteit verbeteren is een continuproces van analyseren, brondata en processen verbeteren en meten.

 Aligneren van data definities

We spreken dezelfde taal en toch begrijpen we elkaar niet. Afstemming verbeteren door een gezamenlijke bibliotheek met ken- en stuurgetallen.

 Datawarehouse opzetten

Een single source of truth, zoals een DWH of een datalake, vormt het fundament van een goede business analytics omgeving voor betere business beslissingen.

Cases

Waar we trots op zijn