ROI Analyse

Heeft je interventie het juiste effect?

Vraagstuk

HR-professionals zetten verschillende interventies in om de prestaties van een organisatie te optimaliseren. Een interventie kan een verander- of transformatietraject zijn, maar ook een cursus/training, bewustwordingsprogramma of management-/leadership development traject.

Een sleutelvraag rondom al deze interventies luidt: levert de interventie het gewenste effect? Of scherper geformuleerd: wat is de return on investment (ROI) van een interventie? Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • Hebben medewerkers het gevoel dat ze zelfstandiger kunnen werken en zijn ze daardoor meer betrokken na een Agile transformatie?
  • Leidt een vitaliteitsprogramma tot een hoger werk- en herstelvermogen?
  • Brengt de salestraining significant meer omzet in het laatje en is er een positief effect op de klanttevredenheid?

ROI Analyse

Aanpak

AnalitiQs helpt jou om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen middels een ROI Analyse. Aan het begin van een dergelijke analyse bekijken we samen welke doelen beoogd worden met de interventie en welke data er reeds beschikbaar zijn om tot een antwoord op de rendementsvraag te komen.

Indien nodig voert AnalitiQs een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit om de benodigde data op te halen. De data kunnen HR-data zijn zoals betrokkenheid, verzuim, verloop of werkvermogen. Maar ook andere data zijn mogelijk: omzet, winst, klanttevredenheid of innovatievermogen. Vervolgens gebruikt AnalitiQs deze data om aan te tonen of er significante wijzigingen zijn opgetreden ten opzichte van het verleden en/of een controlegroep.

Eindproduct

In een beknopt rapport wordt toegelicht waar de interventie betrekking op had, welke doelen gesteld zijn en in welke mate deze doelen behaald zijn.  Deze inzichten helpen jou om te besluiten om de interventie te stoppen, aan te passen, door te zetten of op te schalen.

Ben je benieuwd naar een voorbeeld? Bekijk dan de case ROI Analyse Vitaliteitsprogramma.

Veelgestelde vragen

Is het mogelijk om een ROI analyse uit te voeren nadat een interventie is gesloten?

Dit is mogelijk als er data beschikbaar zijn van voor en na de interventie, van zowel deelnemers als de controlegroep.

Hoe wordt toeval uitgesloten?

Idealiter wordt er gewerkt met een controlegroep die in dezelfde context acteert en/of wordt een nulmeting in combinatie met vervolgmetingen uitgevoerd.

Hoeveel mensen moeten er aan een interventie deelnemen om een ROI meting te kunnen doen?

Dit hangt af van de context. Als vuistregel hanteert AnalitiQs een ondergrens van 50 deelnemers in zowel de controle- als de interventiegroep (met minimaal 50% in iedere groep die heeft deelgenomen aan zowel nulmeting als effectmeting).

Let hierbij op dat voor ROI Analyses voor interventies gericht op leidinggevenden hun ondergeschikten als de werknemers zien waarop de analyse wordt gedaan (wederom minimaal 50 deelnemers voor zowel interventie- als controlegroep). Zodoende zijn er dan minder deelnemers aan de interventie nodig.

Als er geen data op persoonsniveau gebruikt kunnen worden, is een ROI analyse dan mogelijk?

Dit is alleen mogelijk als de interventie op het gehele team beslaat. Daarnaast is er dan een relatief groot aantal teams nodig.

Gerelateerde content

Wat is het effect van een vitaliteitsprogramma?

Voor een financiële dienstverlener heeft AnalitiQs de ROI onderzocht van hun vitaliteitsprogramma. Zijn medewerkers vitaler…

Read more

Interesse? Maak een afspraak!

Irma Doze

Irma Doze

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Talent review
Beloning
Engagement
Inhuur
Kosten
Learning & Development
Management Development

Medewerkersegmentatie
Organisational Netwerk
Performance
HR Process Mining
Productiviteit
Recruitment

Reorganisatie/Herstructurering
Succession Management

Medewerkersonderzoeken

Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpanel
Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Diversiteit
Gezondheid
Leiderschap
Medewerker Community/Panel
Persoonlijke Ontwikkeling
Retentie
Rolduidelijkheid

Sentiment
Strategic Alignment
Team Feedback
Thuiswerken
Vitaliteit
Werkbeleving
Werkdruk
Werkgeluk
Werksfeer
Werkstress

HR Transformatie

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Zoek op deze website