Manager Feedback

Goed leiderschap is belangrijk binnen organisaties. Managers spelen hier een belangrijke rol in. Ze vormen in belangrijke mate de bedrijfscultuur en zorgen voor topprestaties. Dit doen managers onder andere door het zetten en monitoren van duidelijke doelen en het evalueren van de prestaties van medewerkers. Doordat deze taak erg belangrijk is, is het ook belangrijk dat managers regelmatig nuttige feedback van de medewerkers ontvangen. Uit onderzoek blijkt dat de productiviteit tot 23% kan stijgen door reflectie en leren (Di Stefano et al., 2016). Daarom is het belangrijk om te reflecteren op ervaringen, zowel goede als slechte, via de feedback van medewerkers. Op deze pagina wordt nader ingegaan op manager feedback onderzoek.

Manager Feedback onderzoek uitvoeren
Manager Feedback

Wat is een Manager Feedback onderzoek

Een manager feedback onderzoek kan zowel kwalitatief als kwantitatief worden uitgevoerd. Aangezien het uitvoeren van een representatief kwalitatief onderzoek vrij snel erg tijdrovend wordt, worden de meeste manager feedback onderzoeken kwantitatief uitgevoerd. In dat geval is een manager feedback onderzoek eigenlijk een vragenlijst / survey onder medewerkers waarbij zij een manager beoordelen op een aantal aspecten. Een veilige context is een sleutelaspect bij het uitvoeren van manager feedback. Als een veilige context ontbreekt kunnen medewerkers afgeschrikt worden om vrijuit feedback te leveren. Hierdoor zijn manager feedback surveys veelal vertrouwelijk of zelfs anoniem.

Onderzoek toont aan dat een aantal aspecten bijdragen aan effectief leiderschap:

 • Inclusiviteit
 • Anderen empoweren
 • Competentie
 • Inlevingsvermogen
 • Zelfbewustzijn

Uit de resultaten van een manager feedback onderzoek blijkt welke kwaliteiten het management bezit en welke kwaliteiten kunnen worden ontwikkeld. Deze resultaten kunnen op zowel manager als organisatieniveau worden teruggekoppeld. Zo kan zowel een individuele manager met de resultaten aan de slag, maar kunnen er ook organisatie brede interventies ontwikkeld worden. Door de gewenste kwaliteiten te ontwikkelen zal op termijn de tevredenheid van de medewerkers toenemen, alsmede de productiviteit van de organisatie.

Voorbeeld Manager Feedback onderzoek

Een bekend voorbeeld is het onderzoek van Google. De vragenlijst bestaat uit dertien statements (van helemaal eens tot helemaal oneens, 5-punts Likert schaal) en twee open vragen. Google is tot deze set aan vragen gekomen door te kijken naar de gedragingen van de succesvolle managers bij Google.

Op basis van bovenstaande manager kwaliteiten zijn de volgende statements gevormd:

 1. Ik zou mijn manager aanbevelen aan anderen
 2. Mijn manager biedt mogelijkheden om me te helpen ontwikkelen in mijn carrière.
 3. Mijn manager communiceert duidelijke doelen voor ons team.
 4. Mijn manager geeft me regelmatig bruikbare feedback.
 5. Mijn manager biedt de autonomie die ik nodig heb om mijn werk te doen (d.w.z. “micro-beheert” niet door betrokken te raken bij details die op andere niveaus moeten worden behandeld).
 6. Mijn manager toont consequent aandacht voor mij als persoon.
 7. Mijn manager houdt het team gefocust op prioriteiten, zelfs als het moeilijk is (bijv. het afwijzen of deprioritiseren van andere projecten).
 8. Mijn manager deelt regelmatig relevante informatie van zijn manager en senior leiderschap.
 9. Mijn manager heeft het afgelopen half jaar een zinvol gesprek met mij gehad over mijn loopbaanontwikkeling.
 10. Mijn manager heeft de technische expertise die nodig is om mij effectief te managen.
 11. De acties van mijn manager laten zien dat hij/zij waarde hecht aan het perspectief dat ik het team breng, zelfs als het anders is dan zijn/haar eigen perspectief.
 12. Mijn manager neemt effectief moeilijke beslissingen (bijv. beslissingen waarbij meerdere teams betrokken zijn, concurrerende prioriteiten).
 13. Mijn manager werkt effectief over grenzen heen (bijv. team, organisatie).
 14. Wat zou je jouw manager aanraden om te blijven doen? (optioneel, open vraag)
 15. Wat wil je dat je manager verandert? (optioneel, open vraag)
Voorbeeld Manager Feedback Google

Bij Google is door dit onderzoek het beeld dat de werknemers van hun manager hebben verbeterd. Bijkomend kan dit onderzoek gemakkelijk periodiek worden uitgevoerd, waardoor regelmatig bruikbare feedback beschikbaar wordt gesteld. Google ervaart een manager feedback onderzoek dus als zeer nuttig en bruikbaar.

Manager Feedback onderzoek uitvoeren!

Voordelen Manager Feedback onderzoek

Het grootste voordeel van een manager feedback survey is een stijging in Employee Engagement. Uit een onderzoek van Beck en Harter uit 2015 blijkt dat managers voor 70% van de variantie in Employee Engagement zorgen. Bijkomend neemt, zoals eerder benoemd, de productiviteit toe door reflectie en leren. Een manager feedback onderzoek verhoogt dus zowel de Employee Engagement als de productiviteit. Gezien deze twee begrippen zeer belangrijk zijn binnen elke organisatie maakt een manager feedback onderzoek écht impact.

Wat kan AnalitiQs voor je betekenen?

AnalitiQs is ervaren in het afnemen van Manager Feedback onderzoeken en helpt jouw organisatie graag verder! Benieuwd naar de mogelijkheden? Vul vrijblijvend het contactformulier in! Nieuwsgierig naar andere medewerker onderzoeksthema’s? Bekijk dan ons complete dienstenoverzicht hieronder.

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Talent review
Beloning
Engagement
Inhuur
Kosten
Learning & Development
Management Development

Medewerkersegmentatie
Organisational Netwerk
Performance
HR Process Mining
Productiviteit
Recruitment

Reorganisatie/Herstructurering
Succession Management

Medewerkersonderzoeken

Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpanel
Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Diversiteit
Gezondheid
Leiderschap
Medewerker Community/Panel
Persoonlijke Ontwikkeling
Retentie
Rolduidelijkheid

Sentiment
Strategic Alignment
Team Feedback
Thuiswerken
Vitaliteit
Werkbeleving
Werkdruk
Werkgeluk
Werksfeer
Werkstress

HR Transformatie

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Interesse? Maak een afspraak!

Irma Doze

Irma Doze

Zoek op deze website